Повернутись до звичного вигляду


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Educational Era

Педагогічна преса

Управління освіти та науки Рівненської ОДА

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (РОІППО)

Освітній навігатор

Рівненська МАН

Stats

Загальний форум

Страницы: Пред. 1 2 3 4 След.
Моніторинг якості освіти від УЦОЯО: СЕРТИФІКАЦІЯ педагогічних працівників, В Україні проводитимуть моніторинги якості освіти
 
До уваги вчителів початкової школи!

Матеріал читаємо нижче або переходимо на сайт оригінального повідомлення за цим гіперпосиланням.Програма призначена для оцінювання вчителів початкової школи у межах сертифікації

МОН презентувало програму ЗНО для вчителів початкової школи
Міністерство освіти розробило проект програми зовнішнього незалежного оцінювання вчителів початкової школи. Відповідний документ оприлюднений з метою громадського обговорення.
Програма призначена для оцінювання професійних компетентностей вчителів початкової школи протягом 2019-2020 років у межах проведення сертифікації педагогічних працівників.
Планується, що незалежне оцінювання стане одним з трьох інструментів сертифікації вчителів початкових класів та застосовується для перевірки знань та умінь вчителя відповідно до його трудових функцій.
Зокрема, ЗНО вчителів проводитиметься з метою оцінки знаннєвого компоненту психолого-педагогічних, академічних та методичних компетентностей вчителя початкових класів.
Програму структуровано за розділами відповідно до трьох груп фахових професійних компетентностей вчителя початкової школи: психолого-педагогічних, предметних та методичних.
Громадське обговорення проекту документа триватиме до 30 грудня. Зауваження та пропозиції можна надсилати на e-mail: linnyk@mon.gov.ua.

 
Матеріал читаємо нижче або переходимо за цим гіперпосиланням на сайт оригінального повідомлення.

МОН ПРОПОНУЄ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТ ПРОГРАМИ НЕЗАЛЕЖНОГО ТЕСТУВАННЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИНезалежне тестування є одним з трьох інструментів сертифікації вчителів початкових класів та застосовується для перевірки знань та умінь як складових професійних компетентностей вчителя початкової школи відповідно до трудових функцій (планування та здійснення освітнього процесу, забезпечення і підтримка навчання, виховання і розвитку учнів в освітньому середовищі та родині, створення освітнього середовища, проведення педагогічних досліджень) згідно з Професійним стандартом “Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”.
Метою зовнішнього незалежного оцінювання є оцінка знаннєвого компоненту психолого-педагогічних, академічних та методичних компетентностей вчителя початкових класів:
- знання нормативно-правової бази, концептуальних засад НУШ та сучасних педагогічних технологій у плануванні освітнього процесу;
- знання вікових особливостей та індивідуальних відмінностей перебігу когнітивних процесів у дітей молодшого шкільного віку у здійсненні педагогічної діагностики, оцінюванні навчальних досягнень учнів;
- обізнаності у вимогах до організації освітнього середовища, зорієнтованого на особистісний, творчий і духовний розвиток учнів;
- знання основ методології науково-педагогічних досліджень;
- академічні знання з освітніх галузей, визначених  Державним стандартом початкової освіти;
- знання методик викладання освітніх галузей у початковій школі, визначених Державним стандартом початкової освіти.
Зауваження та пропозиції просимо надсилати до 30 грудня 2018 року на e-mail: linnyk@mon.gov.ua (Ліннік Олена Олегівна) або  за адресою: Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135.

ПРОЕКТ
ПРОГРАМА НЕЗАЛЕЖНОГО ТЕСТУВАННЯ
ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма призначена для оцінювання професійних компетентностей вчителів початкової школи протягом 2019-2020 років у межах сертифікації педагогічних працівників.
Програму тестування укладено відповідно до професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 10.08.2018 року № 1143, та з урахуванням Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 р. № 36.
Незалежне тестування є одним з трьох інструментів сертифікації вчителів початкових класів та застосовується для перевірки знань та умінь як складових професійних компетентностей вчителя початкової школи відповідно до трудових функцій (планування та здійснення освітнього процесу, забезпечення і підтримка навчання, виховання і розвитку учнів в освітньому середовищі та родині, створення освітнього середовища, проведення педагогічних досліджень) згідно з  Професійним стандартом “Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”. Незалежне тестування у силу певної специфіки має обмежені можливості щодо перевірки фахової компетентності вчителя. Викладання передбачає низку компетентностей, які оцінюються з використанням інших інструментів.
Метою зовнішнього незалежного оцінювання є оцінка знаннєвого компоненту психолого-педагогічних, академічних та методичних компетентностей вчителя початкових класів:
● знання нормативно-правової бази, концептуальних засад НУШ та сучасних педагогічних технологій у плануванні освітнього процесу;
● знання вікових особливостей та індивідуальних відмінностей перебігу когнітивних процесів у дітей молодшого шкільного віку у здійсненні педагогічної діагностики, оцінюванні навчальних досягнень учнів;
● обізнаності у вимогах до організації освітнього середовища, зорієнтованого на особистісний, творчий і духовний розвиток учнів;
● знання основ методології науково-педагогічних досліджень;
● академічні знання з освітніх галузей, визначених  Державним стандартом початкової освіти;
● знання методик викладання освітніх галузей у початковій школі, визначених Державним стандартом початкової освіти.
Програму структуровано за розділами відповідно до трьох груп спеціальних (фахових) професійних компетентностей вчителя початкової школи: психолого-педагогічних, предметних, методичних.
До психолого-педагогічних компетентностей віднесено такі компетентності, згідно з професійним стандартом «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти»:
● здатність вивчати, аналізувати та застосовувати під час планування освітнього процесу професійну літературу подану в паперовій та електронній формах;
● здатність дотримуватися вимог нормативно-правових документів, що регламентують організацію освітнього процесу в початковій школі;
● здатність планувати роботу, розробляти календарно-тематичне планування змісту освітніх галузей, план виховної роботи, планувати професійний саморозвиток вчителя;
● здатність визначати мету і завдання освітнього процесу, коригувати його шляхом зіставлення проміжних результатів із запланованими;
● здатність здійснювати ціле- покладання, коригування освітнього процесу на основі зіставлення проміжних результатів із запланованими;
● здатність до організації та проведення педагогічної діагностики учня;
● здатність добирати доцільні методи, засоби й форми навчання, відповідно до визначених мети і завдань уроку, іншої форми навчання з урахуванням специфіки змісту навчального матеріалу та індивідуальних особливостей учнів класу;
● здатність до надання батькам (особам, що їх замінюють) порад і рекомендацій щодо підтримки навчальної діяльності учня за межами закладу освіти;
● здатність до організації взаємодії з батьками в різних формах;
● здатність до координації взаємодії із зацікавленими особами для гармонійного розвитку учнів.
● здатність до створення безпечних, психологічно комфортних умов освітнього процесу;
● здатність до змістового наповнення освітнього середовища відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти;
● здатність до врахування при створенні освітнього середовища індивідуальних потреб учнів, у тому числі обдарованих дітей, дітей, які мають особливі освітні потреби.
● здатність до визначення методичної проблеми, обґрунтування її актуальності, мети, завдань тощо;
● здатність до опрацювання відповідних джерел інформації для визначення шляхів підвищення ефективності розв'язання методичної проблеми;
● здатність до розроблення концепції дослідження;
● здатність до розроблення навчальних, виховних і розвивальних завдань/систем уроків тощо для реалізації основних ідей дослідження;
● здатність до оцінювання ефективності розроблених систем навчальних, виховних і розвивальних  завдань /систем уроків тощо для реалізації основних ідей досліджень;
● здатність до підведення підсумків, формулювання висновків педагогічного дослідження.
До предметних компетентностей віднесено компетентність «здатність до використання в освітньому процесі системи теоретичних знань з освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти».
До методичних компетентностей віднесено компетентність «здатність до використання в освітньому процесі методик навчання освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти».
Розділ І «Психолого-педагогічні компетентності» містить такі підрозділи: «Планування та здійснення освітнього процесу»; «Забезпечення і підтримка навчання, виховання і розвитку учнів в освітньому середовищі і родині»; «Педагогічна діагностика»; «Створення освітнього середовища»; «Проведення педагогічних дослідження».
Розділ ІІ «Предметні компетентності» містить такі підрозділи: «Мовно-комунікативна компетентність»; «Математична компетентність»; «Компетентність у галузі природничих наук»; «Громадянська компетентність»; «Соціальна та здоров’язбережувальна компетентність»; «Інформатично-цифрова компетентність».
Розділ ІІІ «Методичні компетентності» містить такі підрозділи: «Методика викладання мовно-літературної освітньої галузі»; «Методика викладання математичної освітньої галузі»; «Методика викладання інтегрованого курсу “Я досліджую світ”.

ЩОБ ОЗНАЙОМИТИСЬ ЗІ ЗМІСТОМ ПРОГРАМИ (проектом), ПОТРІБНО ЇЇ ЗАВАНТАЖИТИ ЗА ЦИМ ГІПЕРПОСИЛАННЯМ !!!
Змінено: Ігор Опольський - 21.12.2018 07:29:03
 
Матеріал читаємо нижче або переходимо на сайт оригінального повідомлення за цим гіперпосиланням.

ЗНО для вчителів початкової школи: які знання та вміння будуть перевіряти


МОН розробило і винесло на громадське обговорення проект програми, щоб оцінити професійні компетентності вчителів початкової школи. Оцінювання буде проводитися у межах сертифікації. ETCetera ознайомився з документом та зупинився на методичних компетенціях.
ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Що має знати учитель:
– вимоги до навчальних занять української мови в початковій школі;
– типи та структура навчальних занять (уроків) з української мови;
– методи, прийоми і форми організації навчальної діяльності учнів на заняттях з української мови;
– методики навчання грамоти учнів початкової школи;
– прийоми  розвитку мислення і мовлення.
– розуміти відмінності в інтегрованому та предметному вивченні української мови
Що має вміти вчитель:
– планувати навчальні заняття (уроки) з української мови;
– розробляти  мовно-мовленнєві вправи.


ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ
Що має знати учитель:
– сучасні методичні системи навчання математики;
– прийоми використання дидактичних засобів на навчальних заняттях (уроках) математики;
– способи організації роботи з даними;
– методи та прийоми розвитку критичного мислення.

Що має вміти вчитель:
– аналізувати та проектувати навчальні заняття (уроки) математики різних типів;
– обирати  методичні системи навчання математики;
– обирати сучасні методики навчання математики з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів;
– аналізувати та розробляти уроки з математики різних типів;
– моделювати власну діяльність та діяльність учнів на різних етапах уроку математики, під час розв’язування різноманітних математичних задач;
– обирати дидактичні засоби для викладання окремих тем математики;
– усвідомлювати необхідність застосування міжпредметних зв’язків у викладанні математики.


ВИКЛАДАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»

Що має знати учитель:
– вимоги до матеріального забезпечення вивчення курсу;
– етапи проектної діяльності, методи та прийоми роботи на кожному етапі проекту;
– прийоми навчання учнів через діяльність та гру;
– методику формування природничих, інформатичних та соціальних уявлень та понять;
– етапи створення Лепбуків.
Що має розуміти вчитель:
– логіку формування природничих та соціальних уявлень та понять в учнів;
– важливість екологічної освіти на навчальних заняттях курсу «Я досліджую світ».
– доцільність курсу «Я досліджую світ» для розвитку алгоритмічного, системного й обчислювального мислення учнів.
Що має  уміти вчитель:
– планувати та розробляти навчальні заняття з інтегрованого  курсу «Я досліджую світ»;
– планувати та розробляти екскурсії (природничі, культурознавчі, виробничі, сільськогосподарські);
– формулювати проблемні ситуації та проблемні запитання;
– аналізувати інтелектуальні карти для організації навчального змісту курсу,
– аналізувати доцільність використання конкретного обладнання під час вивчення окремих тем курсу «Я досліджую світ».


ЯКІ ЩЕ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРЕВІРЯТИМУТЬ?

Психолого-педагогічні компетентності:
– Планування та здійснення освітнього процесу.
– Забезпечення і підтримка навчання, виховання і розвитку учнів в освітньому середовищі і родині.
– Педагогічна діагностика.
– Створення освітнього середовища. Інклюзивна освіта.
– Проведення педагогічних досліджень.
Предметні компетентності:
– Мовно-комунікативна компетентність.
– Математична компетентність.
– Компетентність у галузі природничих наук.
– Громадянська та історична компетентність.
– Соціальна та здоров’язбережувальна компетентність.
– Інформатично-цифрова компетентність.

ЗАУВАЖЕННЯ щодо проекту можна надсилати до 30 грудня 2018 року:
– на e-mail: linnyk@mon.gov.ua (Ліннік Олена Олегівна);
– за адресою: Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135.
 
Матеріал читаємо нижче або переходимо на сайт оригінального повідомлення за цим гіперпосиланням.

Вчителі початкових класів зможуть підвищувати кваліфікацію онлайн


Дистанційний курс складатиметься із 12 модулів, на проходження яких виділятиметься по 5 годин.


Міністерство освіти і науки України затвердило зміст дистанційного курсу для підвищення кваліфікації для вчителів початкових класів. Відповідний наказ було підписано Лілією Гриневич.

Зазначено, що розробка дистанційного курсу доручена Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти». Відповідно до документа, дистанційний курс складатиметься із 12 модулів, на проходження яких виділятиметься по 5 годин:
 • Модуль 1. Компетентнісний підхід до навчання
 • Модуль 2. Наскрізні уміння та їх роль у навчанні учнів
 • Модуль 3. Конструювання навчальних програм
 • Модуль 4. Планування освітньої діяльності
 • Модуль 5. Способи інтеграції освітнього змісту
 • Модуль 6. Педагогіка партнерства
 • Модуль 7. Організація навчального діалогу в освітньому процесі
 • Модуль 8. Виховання лідера у НУШ
 • Модуль 9. Сучасні технології навчання у початковій школі
 • Модуль 10. Освітнє середовище класу
 • Модуль 11. Інклюзивне навчання
 • Модуль 12. Оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ
Згідно з технічними вимогами, в рамках створення дистанційного курсу буде розроблено відеоматеріали, навчальні текстові додатки з методичними й дидактичними матеріалами, а також лекційні, модульні запитання та фінальний іспит.
Для користувачів курсу буде створена дистанційна система обліку. Вони реєструватимуться онлайн та проходитимуть модулі за допомогою web-інтерфейсів. Система автоматично генеруватиме сертифікат для користувача курсу в разі успішного завершення навчання.

Проект «Всеосвіта» займається розробкою курсів для особистісного й професійного саморозвитку вчителів, батьків, студентів та всіх, хто прагне до нових знань. Ми пропонуємо лекції з найактуальніших тем, які допоможуть бути в тренді освітніх технологій та краще зрозуміти потреби сучасних дітей. Посилання на сторінку курсів: https://vseosvita.ua/course
 
Матеріал читаємо нижче або переходимо за цим гіперпосиланням на сайт оригінального повідомлення.

Сертифікація вчителів початкової школи розпочнеться у 2019 році — Гриневич

      Сертифікація вчителів стартує як пілотний проект у 2019 році й стосуватиметься цього року вчителів початкової школи.
Про особливості сертифікації на форумі вчителів Liberal Arts, організованому Української академією лідерства, поінформувала міністр освіти та науки Лілія Гриневич, повідомляє  Укрінформ.
      “Механізм сертифікації вчителів — інструмент мотивації і виявлення вчителів, які володіють методиками і підготовлені до НУШ. Це добровільний інструмент, який у 2019 році буде запроваджений як пілот. Ми розраховуємо на 1000 бажаючих вчителів, тому що маємо відпрацювати цей інструмент. …Роботу вчителів оцінюють освітяни, а не чиновники, це дуже важливо. Непроходження сертифікації не несе жодних наслідків, просто вчитель не отримує бонусів, які дає проходження сертифікації. Якщо пройшли сертифікацію, то отримуєте 20% надбавки до зарплати і маєте три роки цей сертифікат, який зараховують як атестацію. Тобто, вчителю не треба проходити атестацію, якщо він вже пройшов сертифікацію”, — зазначила Гриневич.
      Вона наголосила, що сертифікація — це не тільки бонуси, а й відповідальність, тому що вчителі, які пройдуть її, мають поділитися досвідом з колегами.
      “Ці люди мають поділитися своїм досвідом у своїй школі, в сусідній школі, в районі. Це вже завдання управлінців, як допомогти цьому вчителеві поділитися досвідом, створити йому майданчик”, — зазначила Гриневич.
      Також вона повідомила, що пілотна стадія сертифікації стосуватиметься вчителів початкової школи.
      “В 2019 році не більше 1000 вчителів, в 2020-2021 ми поступово збільшимо цю кількість. Ми розраховуємо, що пілотна стадія буде орієнтована на початкову школу, тому що … реформа повністю зайшла в неї. Також сертифікацію можуть пройти ті, хто має стаж не менше двох років. Це обов’язкова вимога”, — додала Гриневич.
За її словам, сертифікація складатиметься з кількох етапів.
Перший етаптестування за типом ЗНО, яке проводитиме Центр оцінювання якості освіти.
      Другий етап. Під час реєстрації на сертифікацію в УЦОЯО вчитель має заповнити лист самооцінки своєї праці і додати електронне портфоліо. Що саме має бути представлене в ньому, буде повідомлено пізніше. У пілотній процедурі сертифікації у 2019 році вчителям дадуть можливість додати портфоліо пізніше, щоб вони мали змогу і час підготувати його.
Третій етап — вивчення практичного досвіду вчителя, його проводитимуть працівники Державної служби якості освіти.
Визначення результатів сертифікації здійснюватиме комісія з представників УЦОЯО, Держслужби якості освіти, громадських організацій, профспілок. Міністр освіти повідомила, що у тестування буде поріг “склав/не склав”.
Комісія визначатиме прохідний бал за тестовим компонентом і за практичним. Сертифікат видаватиметься учасникам, які з кожної цієї складової набрали кількість балів, що дорівнює або перевищує поріг “склав/ не склав. Якщо учасник подолав поріг з тестування, а з практичного досвіду не подолав, то комісія може розглянути електронне портфоліо вчителя, і якщо воно хороше, то виникає сумнів в об’єктивності вивчення практичного досвіду”, — розповіла Гриневич.
За її словами, ті, хто не пройде сертифікацію, не звільняються від атестації. Втім, пройти сертифікацію можна згодом. Також сертифікат не буде виданий тому учаснику, який не пройшов одну зі складових сертифікації.
Змінено: Ігор Опольський - 30.01.2019 08:44:39
 
До уваги освітян Рівненщини!
СЕРТИФІКАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (НЕЗАЛЕЖНЕ ТЕСТУВАННЯ)
 
На виконання п. 3.3 «Підготовка і здійснення незалежного тестування професійних компетентностей у процесі сертифікації педагогічних працівників» спільного наказу Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації та Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти від 03.10.2018 № 362/123 – о «Про підготовку та проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2019 році» інформуємо про те, що оновлено інтерфейс сайту Українського центру оцінювання якості освіти.
Просимо звернути увагу на те, що з’явилась кнопка «СЕРТИФІКАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (ТЕСТУВАННЯ)».

 

 
Якщо перейти за гіперпосиланням, натиснувши вказану вище кнопку, то можна ознайомитись зі змістом та матеріалами розділу «СЕРТИФІКАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (НЕЗАЛЕЖНЕ ТЕСТУВАННЯ)».
На стартовій сторінці зазначено наступне: «Сертифікація педагогічних працівників – це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника, що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.

      Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою.
      Сертифікація передбачає:
      1) оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації шляхом їх незалежного тестування, що організовується УЦОЯО та регіональними центрами оцінювання якості освіти;
      2) вивчення та експертне оцінювання практичного досвіду роботи учасників сертифікації, що організовується Державною службою якості освіти та її територіальними органами».У цьому розділі є два підрозділи: «Загальна інформація» та «Нормативні документи. Сертифікація».
У першому - «Загальна інформація» - вказано 2 (два) компоненти оцінювання професійних компетентностей педагогічних працівників: «Незалежне тестування професійних компетентностей учасників сертифікації» та «Вивчення практичного досвіду учасників сертифікації (спостереження за практичною діяльністю вчителя, е-портфоліо, самооцінювання)».
Зазначено символьно (розміщено логотипи), що за організацію та проведення першого компоненту «Незалежне тестування професійних компетентностей учасників сертифікації» відповідатиме Український центр оцінювання якості освіти, а за другий компонент «Вивчення практичного досвіду учасників сертифікації (спостереження за практичною діяльністю вчителя, е-портфоліо, самооцінювання)» - Державна служба якості освіти України.
Також на сторінці наступна інформація: «Оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації шляхом їх незалежного тестування організовують Український та регіональні центри оцінювання якості освіти.
      Незалежне тестування – один з трьох інструментів сертифікації, який застосовується для оцінювання психолого-педагогічних, академічних та методичних компетентностей згідно з  Професійним стандартом «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти».
У другому - «Нормативні документи. Сертифікація» - можна ознайомитись із чинним нормативно-правовим забезпеченням процедури сертифікації педагогічних працівників, перейшовши за такими гіперпосиланням: Закон України від 05.09.2017 №2145-VIIІ «Про освіту» та Наказ Міністерства соціальної політики від 10.08.2018 №1143 «Про затвердження професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти».
Просимо педагогічну спільноту Рівненщини стежити за оновленням інформації на загальному форумі порталу «Освіта Рівненщини» у темі «Моніторинг якості освіти від УЦОЯО: СЕРТИФІКАЦІЯ педагогічних працівників».
 
Завідувач кабінету ЗНО та
моніторингу якості освіти
Рівненського ОІППО     І.В. Опольський
 
27.12.2018Змінено: Ігор Опольський - 27.12.2018 12:39:46
 
Матеріал читаємо нижче або переходимо за цим гіперпосиланням на сайт оригінального повідомлення.

Сертифікація для вчителів: детальна інструкція від Лілії Гриневич

Вчителі вже встигли назвати проект сертифікації «спадкоємцем атестації» та ведуть запеклі суперечки, чи буде якісною сама процедура та наскільки це гарний стимул до саморозвитку викладача. Скільки матиме етапів, які вимоги до вчителя та як зареєструватись, хто оцінюватиме освітян та які бонуси дає ця непроста процедура — розповідає Лілія Гриневич. Цій темі пані міністр присвятила свій виступ на Форумі освітніх лідерів Liberal Arts.

Що таке сертифікація та яка її мета

Саме слово «сертифікація» для вчительського вуха може прозвучати «насторожуюче», — зізналася пані міністр. Та насправді його лякатись не слід, адже проходити сертифікацію вчителі будуть виключно за власним бажанням.
Сертифікація — зовнішнє незалежне оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника, а також його практичних умінь у застосуванні сучасних методів і технологій навчання.

«Через механізм сертифікації ми хочемо віднайти найкращих провідників Нової української школи, агентів змін, що готові ділитися та поширювати сучасні методики навчання. Реалізувати таку мету можна лише за умови добровільності процесу, тому ми ретельно слідкуватимемо за дотриманням цього принципу», — підкреслює пані міністр та додає, що обов’язкова атестація вчителів наразі не задовольняє потреби ні педагогів, ні реформи освіти.
«Якщо сертифікація виявиться успішною, сподобається вчителям та відповідатиме потребам реформи (це може трапитись через 5 років, через 7 чи набагато швидше) — ось тоді ми зможемо замінити атестацію механізмами сертифікації. І все для того, щоб вчитель не був залежним виключно від того, якої про нього думки директор школи чи які педагог має стосунки із завучем своєї школи», — каже Лілія Гриневич.

Коли розпочнеться сертифікація

«У 2019 році ми розраховуємо на 1000 вчителів початкових класів, які зможуть пройти сертифікацію. Чому тисячу? Ми маємо як слід відпрацювати цей інструмент. Згадайте, що поки ЗНО для школярів впроваджувалося на національному рівні, минуло п’ять років його пілотування. Цього разу пілотування буде коротшим. Сподіваюся, у 2020-2021-му воно продовжиться. У наступні роки ми зможемо розширити і кількість можливих учасників, і категорії вчителів, які зможуть брати участь у сертифікації».

Зареєструватися на сертифікацію можна буде на сайті Українського центру оцінювання якості освіти з 15 січня до 1 лютого 2019 року включно.

Стаж педагога має становити не менш ніж два роки: це єдина обов’язкова вимога до вчителів.

Які три етапи сертифікації треба пройти
      1. Вивчення практичного досвіду роботи педагога
Щоб зробити оцінку діяльності незалежною та об’єктивною, до кожного вчителя приїдуть щонайменше два експерти.
Виїзди таких експертів триватимуть два періоди:
 • із середини лютого до кінця 2018–2019 навчального року,
 • із вересня до жовтня 2019 року.
До кожного вчителя експерти навідуватимуться лише раз. При цьому зареєстрований на сертифікацію педагог отримає попередження про візит експертів на електронну пошту не пізніше ніж за три дні до їхнього приїзду.
За проведення цієї частини сертифікації відповідатиме Державна служба якості освіти. Вона сформує пул тих самих незалежних освітніх експертів — викладачів, вчителів, тренерів НУШ.
      2. Зовнішнє незалежне тестування
Відбуватиметься у період між другою половиною жовтня — початком листопада (в період масових канікул). За його проведення відповідає Український центр оцінювання якості освіти.
      3. Вивчення електронного портфоліо
Електронне портфоліо вчителя має містити:
— заповнену анкету самооцінювання;
— опис власного навчального заняття: освітня програма, навчальний предмет, тема, мета, методичне забезпечення, може містити відео-фрагмент уроку;
— додаткові матеріали за бажанням педагога.
Усі ці матеріали вчитель має завантажити на файлообмінник після реєстрації на сертифікацію до 1 липня 2019 року.

Як і хто визначатиме результат?


«Роботу освітян оцінюють освітяни, а не чиновники», — підкреслює Гриневич.
Сертифікацію пройдуть та отримають відповідний документ про це всі вчителі, які за кожною з цих складових набрали кількість балів, яка дорівнює або перевищує порогові бали.
Якщо учасник подолав поріг з тестування і не подолав з вивчення практичного досвіду — комісія може прийняти рішення вивчити електронне портфоліо. За результатами цього розгляду комісія прийматиме остаточне рішення.
Результати сертифікації визначатиме спеціально створена експертна комісія при МОН, до якої увійдуть представники УЦОЯО, ДСЯО, МОН та громадськості. Комісія встановлюватиме порогові бали з двох етапів випробування: вивчення практичного досвіду і тестування.

На що чекати після сертифікації

Лілія Гриневич зауважує, що процедура сертифікації не проста. Але кожному, хто її пройде та отримає відповідний сертифікат, гарантовані такі бонуси:
 • зарахування успішного проходження сертифікації замість атестації з підвищенням на одну кваліфікаційну категорію або підтвердження наявної вищої категорії,
 • 20 % надбавку до заробітної плати.
Термін дії сертифіката — 3 роки.

У МОН хочуть, щоб виявлені сертифікацією агенти змін теж поділилися своїм досвідом: у своїй школі, у сусідній школі, у районі. «Це буде завданням для управлінців: як допомогти цьому вчителю ділитися досвідом», — каже пані Гриневич.
Вчителі, які не пройшли атестацію, зможуть спробувати свої сили наступного року: «Якщо з якихось причин ви сертифікацію не пройдете — це жодним чином не вплине ні на вашу роботу, ні на статус», — зазначає пані міністр.

Кому не дадуть сертифікат
 • Вчителям, які не брали участі в одній зі складових сертифікації.
 • Педагогам, які не створили електронне портфоліо та не завантажили його під час реєстрації.
 • Викладачам, які проводили попередні репетиції навчальних занять з дітьми, а потім на таке заняття прийшли експерти.

Більше інформації — у Положенні про сертифікацію.
 
Матеріал читаємо нижче або переходимо за цим гіперпосиланням на сайт оригінального повідомлення.

ЩОБ ВЧИТЕЛІ КОЖНОЇ З ОБЛАСТЕЙ МАЛИ МОЖЛИВІСТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ДОБРОВІЛЬНІЙ СЕРТИФІКАЦІЇ, ЦЬОГОРІЧ УСІ РЕГІОНИ МАТИМУТЬ ГАРАНТОВАНУ, АЛЕ НЕОБОВ’ЯЗКОВУ КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ, – ЛІЛІЯ ГРИНЕВИЧ
Опубліковано 04 січня 2019 року о 14:20

Щоб педагоги кожної з областей мали можливість взяти участь у добровільній сертифікації,  усі регіони матимуть гарантовану, але необов’язкову кількість місць, яку зможуть зайняти вчителі початкової школи саме цього регіону. Про це розповіла Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, коментуючи Наказ МОН № 1486 від 29.12.2018 сьогодні, 4 січня 2019 року, в МОН.
«2019-го року в сертифікації зможе взяти участь дуже обмежена кількість вчителів – лише 1 тис. з майже півмільйона сьогодні працюючих педагогів. Тобто йдеться про менш як 0,2% від загальної кількості вчителів. Наразі ми не можемо спрогнозувати, чи буде сертифікація користуватися популярністю, чи ні. Однак ми не можемо допустити, щоб у зв’язку із повільним поширенням інформації чи через якісь інші обставини, одна область чи місто просто швидше забрали усі місця для участі вчителів. Саме тому, щоб педагоги кожної з областей мали можливість взяти участь у добровільній сертифікації,  усі регіони матимуть гарантовану, але необов’язкову кількість місць, яку зможуть зайняти вчителі початкової школи саме цього регіону. Ця гарантована чисельність встановлювалась пропорційно до кількості класів, а, значить, і вчителів початкової школи у кожному з регіонів», –  пояснила Міністр.
Вона ще раз наголосила, що сертифікація є добровільною – це вимога, закріплена як Законом «Про освіту», так і нещодавно прийнятим положенням про сертифікацію.
«Щоб це нагадати, ми також написали та розіслали додатковий лист «Про добровільність сертифікації педагогічних працівників» на усі управління освіти, де підкреслили, що участь у сертифікації відбувається на добровільних засадах та виключно за ініціативою педагогічного працівника. Ми також закликали утриматися від будь-яких дій, які можна тлумачити як тиск, примус, спонукання, прохання тощо педагогічних працівників щодо проходження чи непроходження сертифікації. Ця справа виключно добровільна і жодні заходи адміністративного впливу неприпустимі. Це надзвичайно важливо для подальшого напрацювання механізмів сертифікації  як інструменту державної політики», – повідомила Лілія Гриневич.
Планується, що з огляду на кількість початкових класів, найбільше гарантованих, але необов’язкових для заповнення місць, отримають Львівська, Дніпропетровська та Одеська області – 71, 68 та 62 місця відповідно. Найменша кількість вчителів, що зможуть взяти участь у добровільній сертифікації, передбачена для Луганської області – 15 місць.
Ознайомитись з граничною чисельністю вчителів, які зможуть зголоситися взяти участь у добровільній сертифікації у кожній з областей та місті Києві, можна за посиланням.

Змінено: Ігор Опольський - 09.01.2019 08:47:49
 
Матеріал читаємо нижче або переходимо за цим гіперпосиланням на сайт оригінального повідомлення.Сертифікація є виключно добровільною і заходи адміністративного впливу є неприпустимі

Міністр закликала не тиснути на вчителів щодо сертифікації
Міністерство освіти закликало управління освіти на місцях утриматись від будь-яких дій, які можна тлумачити як тиск, примус, спонукання, прохання тощо педагогічних працівників щодо проходження чи непроходження ними сертифікації. Відповідний лист підписаний міністром освіти Лілією Гриневич.
У освітньому відомстві наголошують, що сертифікація є виключно добровільною і жодні заходи адміністративного впливу є неприпустимі.
За словами міністра освіти, у 2019 році в сертифікації зможе взяти участь одна тисяча вчителів з майже півмільйона сьогодні працюючих педагогів.
«Наразі ми не можемо спрогнозувати, чи буде сертифікація користуватися популярністю, чи ні. Однак ми не можемо допустити, щоб у зв’язку із повільним поширенням інформації чи через якісь інші обставини, одна область чи місто просто швидше забрали усі місця для участі вчителів. Саме тому, щоб педагоги кожної з областей мали можливість взяти участь у добровільній сертифікації, усі регіони матимуть гарантовану, але необов’язкову кількість місць, яку зможуть зайняти вчителі початкової школи саме цього регіону. Ця гарантована чисельність встановлювалась пропорційно до кількості класів, а, значить, і вчителів початкової школи у кожному з регіонів», – зазначила Лілія Гриневич.
Планується, що з огляду на кількість початкових класів, найбільше гарантованих, але необов’язкових для заповнення місць, отримають Львівська, Дніпропетровська та Одеська області – 71, 68 та 62 місця відповідно. Найменша кількість вчителів, що зможуть взяти участь у добровільній сертифікації, передбачена для Луганської області – 15 місць.
Змінено: Ігор Опольський - 09.01.2019 09:21:32
 
Матеріал читаємо нижче або переходимо за цим гіперпосиланням на сайт оригінального повідомлення.

Про добровільність сертифікації педагогічних працівників Лист МОН № 1/9-8 від 04.01.19 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/9-8 від 04 січня 2019 року
Керівникам закладів загальної
середньої освіти
Керівникам місцевих органів
управління освітою
Про добровільність сертифікації
педагогічних працівників

Шановні колеги!

Враховуючи наявність в інформаційних мережах різних тлумачень процедури сертифікації педагогічних працівників, Міністерство освіти і науки України вважає за необхідне роз’яснити деякі основні концептуальні засади цього процесу.
Як відомо, сертифікація педагогічних працівників запроваджена новим Законом України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року (далі - Закон).
Відповідно до частини 2 статті 51 Закону сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою.
На виконання частини 6 статті 51 Закону Міністерством було напрацьовано проект відповідного Положення про сертифікацію педагогічних працівників, яке було затверджене Кабінетом Міністрів України 27 грудня 2018 року (далі - Положення).
Згідно з абзацом третім пункту 1 Положення педагогічні працівники беруть участь у сертифікації виключно за своєю ініціативою та бажанням на добровільних засадах, а відповідно до абзацу першого пункту 5 Положення сертифікація педагогічного працівника здійснюється за умови його добровільної реєстрації.
Відповідно до частини 5 статті 61 Закону педагогічний працівник, який пройшов сертифікацію, отримує щомісячну доплату в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката, який є дійсним протягом трьох років.
Крім того, згідно з частиною 4 статті 51 Закону успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником.
На продовження цієї норми Закону у пункті 40 Положення зазначено, що успішне проходження сертифікації зараховується як проходження чергової (позачергової) атестації педагогічним працівником з присвоєнням йому наступної категорії педагогічного працівника або підтвердженням наявної вищої категорії.
Водночас згідно з пунктом 41 Положення неуспішне проходження педагогічним працівником сертифікації не впливає на результати його чергової (позачергової) атестації, підтвердження наявної чи присвоєння наступної педагогічної категорії, продовження його роботи на відповідній посаді чи застосування до нього будь-яких заходів адміністративного впливу.
Звертаємо вашу увагу, що згідно з постановою Уряду, якою затверджено Положення, у 2019 році в рамках пілотного проекту сертифікацію зможуть пройти не більше однієї тисячі вчителів початкових класів.
Наказом Міністерства від 29 грудня 2018 року № 1486 встановлено, що «у 2019 році у рамках пілотного проекту із сертифікації педагогічних працівників реєстрація для проходження сертифікації здійснюється з 15 січня по 01 лютого 2019 року».
Також, щоб вчителі кожного регіону мали можливість подати заявку на добровільну сертифікацію, Міністерство визначило цим наказом гарантовану граничну кількість місць для реєстрації вчителів початкових класів пропорційно їх кількості в кожній області та місті Києві.
Враховуючи зазначене вище, просимо утриматися від будь-яких дій, які можна тлумачити як тиск, примус, спонукання, прохання тощо педагогічних працівників щодо проходження чи непроходження ними сертифікації. Ця справа виключно добровільна і жодні заходи адміністративного впливу неприпустимі.
Це надзвичайно важливо для подальшого напрацювання механізмів сертифікації, як інструменту державної політики.
Також просимо не вести жодного контролю чи обліку за тим, скільки, з яких закладів освіти і яких педагогічних працівників (стаж роботи, кваліфікаційна категорія, педагогічні звання тощо) подали чи подають свої документи на сертифікацію.
Міністерство також не вимагає і не вимагатиме жодних звітів за результатами сертифікації, не питатиме про причини попиту на сертифікацію в одній області і відсутність попиту (якщо таке станеться) в іншій області.
Водночас просимо усіх керівників закладів освіти безвідмовно надавати усім працівникам, які виявили бажання прийняти участь у сертифікації, необхідні їм для реєстрації довідки, витяги, інформацію тощо.
З Положенням про сертифікацію педагогічних працівників можна буде ознайомитися на сайтах Уряду, МОН, УЦОЯО. Також Міністерство надаватиме роз’яснення та поради з інших питань процедури сертифікації.

З повагою
Міністр       Лілія Гриневич

Змінено: Ігор Опольський - 09.01.2019 09:29:14
 
Матеріал читаємо нижче або переходимо за цим гіперпосиланням на сайт оригінального повідомлення (спільнота УЦОЯО у ФБ).

 
 
Матеріал читаємо нижче або переходимо за цим гіперпосиланням на сайт оригінального повідомлення.

 
 ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ

Щоб успішно зареєструватися для участі в пілотній сертифікації педагогічних працівників, потрібно виконати низку послідовних дій.
 1. Ознайомитися з Положенням про сертифікацію педагогічних працівників (далі — Положення).
 2. Підготувати необхідну інформацію та документи:
 • Створити до початку реєстрації веб-папку на одному з файлообмінників, до якої в подальшому буде завантажено е-портфоліо учасника сертифікації; зберегти адресу (посилання) папки і зазначити її в реєстраційній формі.
 • Взяти в закладі освіти, у якому працює педагогічний працівник, довідку.
3. Створити й оформити реєстраційну картку-заяву, скориставшись спеціальним сервісом.
Увага! Просимо не створювати реєстраційної картки, якщо: 1) не плануєте брати участь у пілоті; 2) не плануєте завершити процедуру реєстрації надсиланням документів до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Це може позбавити охочих можливості зареєструватися.
Щоб зареєструватися для проходження сертифікації, у рубриці «Сертифікація педагогічних працівників (незалежне тестування)» натисніть кнопку «Реєстрація». Перейшовши на сторінку реєстрації, потрібно:
 • уважно зазначити дані у реєстраційній формі;
 • згенерувати бланк реєстраційної картки-заяви та роздрукувати його;
 • заповнити власноруч заяву, зазначивши у ній бажання взяти участь у сертифікації, підтвердивши факт ознайомлення з Положенням, і засвідчити заяву особистим підписом.
Увага! Якщо буде сформовано граничну кількість бланків реєстраційних карток-заяв згідно із квотою учасників сертифікації, установленою МОН, то програма не дасть можливості створити реєстраційну картку-заяву.
 1. Сформувати комплект із таких реєстраційних документів:
1) оформлена реєстраційна картка-заява;
2) копія паспорта громадянина України (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям та по батькові), а в разі його відсутності — іншого документа, що посвідчує особу педагогічного працівника;
3) копію одного з таких документів:
 • довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи— платника податків, або картки фізичної особи — платника податків, або сторінки паспорта, на якій зроблено відмітку з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • сторінки паспорта, на якій зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
4) довідку із закладу освіти, у якому працює педагогічний працівник.
У разі потреби слід надати копію свідоцтва про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові), та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розірвання шлюбу (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних).
Увага! На копіях документів напишіть Згідно з оригіналом (без лапок), поставте підпис, зазначте свої ініціали та прізвище й дату засвідчення копії.
 1. Надіслати комплект документів рекомендованим поштовим відправленням до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти або подати нарочно.
Дату подання реєстраційних документів визначають за відбитком штемпеля відправлення на поштовому конверті (у випадку передавання нарочно — за днем отримання, зафіксованим у регіональному центрі).
 1. Отримати повідомлення учасника сертифікації.
Регіональний центр надсилатиме рекомендованим поштовим відправленням на зазначену в реєстраційній картці-заяві адресу повідомлення про результати реєстрації, а зареєстрованим учасникам — логін та пін-код доступу до кабінету учасника сертифікації на сайті УЦОЯО.
Наголошуємо, що регіональний центр може відмовити заявникові в реєстрації для участі в сертифікації через:
 • ненадання документа (-ів), що підтверджує (-ють) достовірність інформації, зазначеної в реєстраційній картці-заяві;
 • надання недостовірної інформації;
 • неналежного оформлення документів, необхідних для реєстрації;
 • подання реєстраційних документів особою, яка відповідно до вимог законодавства не має права на проходження сертифікації;
 • надання/надсилання реєстраційних документів після завершення встановленого строку реєстрації.

Змінено: Ігор Опольський - 15.01.2019 08:42:00
 
До уваги освітян Рівненщини!Трансляція відбуватиметься у межах відкриття тренінгу для освітніх експертів з питань оцінювання професійних компетентностей вчителів початкових класів під час їх сертифікації. Міністр освіти і науки Лілія Гриневич бере участь у вказаному вище заході.

Змінено: Ігор Опольський - 15.01.2019 09:24:40
 
До уваги освітян Рівненщини!

ОЗНАЙОМИТИСЬ із сервісом реєстрації можнаперейшовши за цим гіперпосиланням на сайт УЦОЯО.

15.01.2019 № 01-11/022   На №_____________від____________
 

Начальникам відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, 

виконкомів рад міст обласного значення
Завідувачам районних, міських методичних кабінетів
Керівникам закладів загальної середньої освіти 
обласного підпорядкування
Органам управління освітою ОТГ
Про реєстрацію для участі
в пілотній сертифікації
педагогічних працівників
 
Інститут на виконання плану роботи, п. 3.3 «Підготовка і здійснення незалежного тестування професійних компетентностей у процесі сертифікації педагогічних працівників» спільного наказу Управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації та Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти від 03.10.2018 № 362/123-о «Про підготовку та проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2019 році» просить інформувати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти про те, що на сайті УЦОЯО http://testportal.gov.ua/ з 15.01.2019 розпочалась реєстрація для участі в пілотній сертифікації педагогічних працівників, яка триватиме до 01.02.2019.
З інформацією щодо процедури реєстрації можна ознайомитись у додатку до листа або за гіперпосиланням http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/messages/forum1/topic272/message2478/#message2478.
         Інформуємо, що на загальному форумі порталу «Освіта Рівненщини» в темі «Моніторинг якості освіти від УЦОЯО: СЕРТИФІКАЦІЯ педагогічних працівників» можна отримати необхідну інформацію щодо пілотної сертифікації педагогічних працівників.
Змінено: Ігор Опольський - 16.01.2019 07:17:50
 
До уваги освітян Рівненщини!

ОЗНАЙОМИТИСЬ із сервісом реєстрації можнаперейшовши за цим гіперпосиланням на сайт УЦОЯО.

Репортаж телеканалу "1+1" про сертифікацію вчителів, щоб переглянути, ПЕРЕЙДІТЬ ЗА ЦИМ ГІПЕРПОСИЛАННЯМ НА САЙТ ОРИГІНАЛЬНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.

Змінено: Ігор Опольський - 16.01.2019 07:17:33
 
До уваги освітян!


ЦЕ ПОВІДОМЛЕННЯ БУДЕ ОНОВЛЮВАТИСЬ ЩОДЕННО УПРОДОВЖ ПЕРІОДУ РЕЄСТРАЦІЇ

У вівторок, 15.01.2018, було розпочато реєстрацію педагогічних працівників для участі у пілотному проекті сертифікації. Максимальна кількість учасників в Україні - 1000, кожна область отримала свою граничну квоту, для Рівненщини визначено 42 вчителів початкових класів.
       Упродовж 15 січня було зареєстровано 177 осіб в Україні, зокрема 3 (трьох) учасників від Рівненщини. Переглянути статистуку реєстрації за перший день можна, перейшовши за цим гіперпосиланням на сайт УЦОЯО.
      
      ОЗНАЙОМИТИСЬ із сервісом реєстрації можнаперейшовши за цим гіперпосиланням на сайт УЦОЯО.

      
У Львіському регіональному центрі оцінювання якості освіти (Волинь, Львів, Рівне) ПЕРШИМ зареєстрованим учасником для участі у пілотному проекті сертифікації є представниця від РІвненщини, зокрема міста Рівного. Вона першою у середу, 16.01.2019, подала особисто реєстраційний комплект документів до Львівського РЦОЯО. Працює педагогічний працівник у Рівненському навчально-виховному комплексі Рівненської міської ради. 
      Вітаємо першу ластівку!
Стан реєстрації для участі в пілотній сертифікації педагогічних працівників на 16.01.2019: Рівненська область із 42 - 04 ЗАВАНТАЖИТИ
Стан реєстрації для участі в пілотній сертифікації педагогічних працівників на 17.01.2019: Рівненська область із 42 - 10 ЗАВАНТАЖИТИ.
Стан реєстрації для участі в пілотній сертифікації педагогічних працівників на 18.01.2019: Рівненська область із 42 - 12 ЗАВАНТАЖИТИ
Стан реєстрації для участі в пілотній сертифікації педагогічних працівників на 19.01.2019: Рівненська область із 42 - 15 ЗАВАНТАЖИТИ
Стан реєстрації для участі в пілотній сертифікації педагогічних працівників на 20.01.2019: Рівненська область із 42 - 18 ЗАВАНТАЖИТИ
Стан реєстрації для участі в пілотній сертифікації педагогічних працівників на 21.01.2019: Рівненська область із 42 - 20 ЗАВАНТАЖИТИ
Стан реєстрації для участі в пілотній сертифікації педагогічних працівників на 22.01.2019: Рівненська область із 42 - 20 ЗАВАНТАЖИТИ
Стан реєстрації для участі в пілотній сертифікації педагогічних працівників на 23.01.2019: Рівненська область із 42 - 20 ЗАВАНТАЖИТИ
Стан реєстрації для участі в пілотній сертифікації педагогічних працівників на 24.01.2019: Рівненська область із 42 - 20 ЗАВАНТАЖИТИ
Стан реєстрації для участі в пілотній сертифікації педагогічних працівників на 25.01.2019: Рівненська область із 42 - 20 ЗАВАНТАЖИТИ
Стан реєстрації для участі в пілотній сертифікації педагогічних працівників на 26.01.2019: Рівненська область із 42 - 20 ЗАВАНТАЖИТИ
Стан реєстрації для участі в пілотній сертифікації педагогічних працівників на 27.01.2019: Рівненська область із 42 - 20 ЗАВАНТАЖИТИ
Стан реєстрації для участі в пілотній сертифікації педагогічних працівників на 28.01.2019: Рівненська область із 42 - 20 ЗАВАНТАЖИТИ
Стан реєстрації для участі в пілотній сертифікації педагогічних працівників на 29.01.2019: Рівненська область із 42 - 20 ЗАВАНТАЖИТИ
Стан реєстрації для участі в пілотній сертифікації педагогічних працівників на 30.01.2019: Рівненська область із 42 - 24 ЗАВАНТАЖИТИ
Стан реєстрації для участі в пілотній сертифікації педагогічних працівників на 31.01.2019: Рівненська область із 42 - 00 ЗАВАНТАЖИТИ
Стан реєстрації для участі в пілотній сертифікації педагогічних працівників на 01.02.2019: Рівненська область із 42 - 00 ЗАВАНТАЖИТИ
Змінено: Ігор Опольський - 30.01.2019 08:37:42
 
До уваги освітян Рівненщини!


У понеділок, 14.01.2019, оприлюднено наказ Міністерсва освіти і науки України від 14.01.2019 № 33 "Про затвердження програми незалежного тестування фахових знань та умінь вчителів початкової школи".
      
Просимо колег ознайомитись із Програмою.
 
До уваги освітян Рівненщини!


СЕРТИФІКАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: РІВНЕНЩИНА. Радіоефір "" на UA: Українське радіо Рівне 14.01.2019. Сьогодні 15 січня розпочинається реєстрація вчителів початкової школи для участі у пілотному проекті сертифікації, який буде проводити Український центр оцінювання якості освіти. 

Сертифікація - це своєрідна заміна звичної атестації вчителів, і цього року нове випробування професійної майстерності зможуть пройти в межах експерименту тисяча вчителів зі всієї України. 

Для чого потрібна сертифікація педагогам?

Що повинен знати і вміти учитель, щоб отримати сертифікат, а потім і надбавку до зарплати? 

Про все це сьогодні говоримо з гостем студії начальником управління освіти і науки ОДА Григорієм Таргонським.


 
Матеріал читаємо нижче або переходимо за цим гіперпосиланням на сайт оригінального повідомлення.

ЗА ЯКИМИ КРИТЕРІЯМИ ЕКСПЕРТИ ОЦІНЮВАТИМУТЬ ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД УЧАСНИКІВ СЕРТИФІКАЦІЇ – 
ВІДПОВІДНУ МЕТОДИКУ ВИСТАВЛЕНО  ДЛЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ
Опубліковано 16 січня 2019 року о 17:57

Для громадського обговорення розміщено проект методики, за якою незалежні освітні експерти проводитимуть оцінювання практичного досвіду учасників добровільної сертифікації вчителів.  Подати пропозиції та зауваження можна до 25 січня 2019 року на електронну адресу sqe.bondar@gmail.com або sqe@sqe.gov.ua (з позначкою «Сертифікація»).
Проектом документу передбачається, що експерти вивчатимуть та оцінюватимуть професійні компетентності за 5 критеріями:
1.Здатність планувати і здійснювати освітній процес на основі особистісно-орієнтованого і компетентнісного підходів з використанням відповідних педагогічних технологій.
2.Здатність створювати безпечне та психологічно комфорте освітнє середовище, спрямоване на розвиток дітей та їх мотивацію до навчання.
3.Здатність налагоджувати партнерські стосунки з родинами учнів для розвитку здібностей і можливостей кожної дитини.
4.Здатність до постійного професійного розвитку, самооцінювання та рефлексії.
5.Здатність моделювати поведінку, в основі якої повага до прав людини, демократичні та інші загальнолюдські цінності.
Кожен з цих критеріїв включатиме від 4 до 10 показників, що оцінюватимуться  від 1 до 3 балів. Для отримання інформації експерти зможуть використовувати такі джерела, як спостереження за діяльністю вчителя, відвідування уроків, інтерв’ю з вчителем, бесіда з керівництвом школи.
Щоб освітні експерти краще володіли методикою проведення сертифікації та вдосконалили необхідні для неї навички, впродовж 2 днів – 15 та 16 січня 2019 року – для них провели перший тренінг.
«Для мене важливо, щоб всі експерти чітко усвідомлювали, для чого ми запроваджували сертифікацію. Зараз ми здійснюємо реформу НУШ, запрацював новий Держстандарт початкової освіти, в основі якого лежить компетентнісний підхід, інакше відображаються результати навчання. Щоб їх досягати, потрібні інші методики. Ідея була в запровадженні сертифікації для мотивації тих вчителів, які можуть стати агентами змін. Тож під час вивчення роботи педагога ви маєте зрозуміти, чи ця людини розуміє новий стандарт, чи володіє методиками активного, дослідницького, компетентнісного навчання, чи розуміє основні ціннісні та методологічні аспекти реформи», – пояснила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час розмови з експертами.
Вона також підкреслила, що процес сертифікації має показати нову культуру спілкування з учителями.
«Як учитель я знаю, що педагоги інколи є дуже вразливими до того, що їх оцінюють. І вам потрібно буде зуміти це зробити в дуже дружній спосіб. Пам’ятайте, що ці вчителі прийшли на сертифікацію добровільно. З іншого боку, не можна занижувати стандарти. Бо що може трапитися найгірше – якщо ми дискредитуємо сертифікацію як адекватний інструмент, який виявляє найкращих», – наголосила Міністр.
Пул освітніх експертів буде сформовано з викладачів, вчителів, тренерів НУШ тощо із досвідом педагогічної діяльності не менш як 5 років. Вони проводитимуть оцінювання діяльності учасника сертифікації безпосередньо в закладі освіти. Робота кожного вчителя буде оцінюватись щонайменше двома експертами.
Лілія Гриневич повідомила, що пілотний період сертифікації може тривати 2-3 роки, доки не буде напрацьовано валідний інструментарій для оцінювання. Лише після цього можна буде ставити питання про заміну атестації сертифікацією.
«Я хочу вкотре відзначити, що зараз сертифікація тільки добровільна, а її непроходження не матиме жодних негативних наслідків для вчителя. Водночас педагог, що пройде сертифікацію, отримає 20% надбавки. А ще важливо, щоб він ділився потім своїми методами, знаннями та професійними компетентностями з іншими», – підсумувала Міністр.
За першу добу на сертифікацію вже зареєструвалося понад 350 вчителів. Загалом цього року в пілоті зможуть взяти участь до 1 000 педагогів з усіх регіонів України.
Змінено: Ігор Опольський - 17.01.2019 13:37:18
 
До уваги освітян Рівненщини!

Інститут на виконання п. 2.3 «Організація та проведення РR – кампанії з питань ЗНО-2019», п. 3.3 «Підготовка і здійснення незалежного тестування професійних компетентностей у процесі сертифікації педагогічних працівників» спільного наказу Управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації та Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти від 03.10.2018 № 362/123-о «Про підготовку та проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2019 році», листа Львівського РЦОЯО від  17.01.2019 №586/03-29 повідомляє про те, що триває процедура реєстрації педагогічних працівників для участі у пілотному проекті сертифікації.
      Станьте першими! Будьте кращими!
 
Відповідно до Положення про сертифікацію педагогічних працівників від 27.12.2018 № 1190, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, наказу Міністерства освіти і науки України від 29.12.2018 № 1486 «Про встановлення строків подання реєстраційних документів педагогічних працівників, які бажають пройти сертифікацію у 2019 році», з 15 січня 2019 р. 15.00 год. до 01 лютого 2019 р. триватиме реєстрація педагогічних працівників для проходження сертифікації.
У 2019 році в рамках пілотного проекту сертифікацію зможе пройти не більше однієї тисячі вчителів початкових класів в Україні.
Наказом Міністерства освіти і науки України встановлено розрахунок граничної чисельності вчителів початкових класів, які можуть бути зареєстровані у 2019 році для проходження сертифікації, зокрема у Волинській області – 39 осіб, Львівській області – 71 особа, Рівненській області – 42 особи.
Педагоги можуть брати участь у сертифікації виключно на добровільних засадах.
Просимо вчителів, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями, прагнуть їх поширити, реєструватися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти – http://testportal.gov.ua.
Ми віримо, що у наших школах таких вчителів більше. Поспішайте, колеги! 

Страницы: Пред. 1 2 3 4 След.
Читають тему