Повернутись до звичного вигляду


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Educational Era

Педагогічна преса

Управління освіти та науки Рівненської ОДА

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (РОІППО)

Освітній навігатор

Рівненська МАН

Stats

Загальний форум

Страницы: 1
SAT-Scholastic Assessment Test - широко відомий у США тест готовності до навчання у вищій школі, Тест SAT: іспит для випускників 9-х класів ЗНЗ?
 
SAT-Scholastic Assessment Test - широко відомий у США тест готовності до навчання у вищій школі


Матеріал читаємо нижче або ЗА ЦИМ ПОСИЛАННЯМ

Короткий огляд
 
SAT-Scholastic Assessment Test - широко відомий у США тест готовності до навчання у вищій школі, за своїми функціями близький до Єдиного державного іспиту (College entrance examination)
Перші версії цього тесту розроблені ще в 20-і рр. минулого століття для того, щоб дати коледжам можливість порівняти досягнення випускників різних шкіл, програми і система оцінок у яких істотно розрізняються. Тест складається з двох частин. SAT-I (Reasoning test -Тест на мислення), на цю частину тесту приділяється третя година, завдання переважно з варіантами відповідей, тест вимірює рівень володіння мовою і математичні здібності. Багато коледжів і університети для зарахування вимагають представити бали по SAT-I. У SAT-I групи питань, що визначають рівень володіння мовою, чергуються з питаннями, що визначають математичні здібності. Усього в тесті сім секцій з 10-30 завдань: три вербальні, три математичні й одна експериментальна, котра може бути або вербальною або математичною. Вербальні секції перевіряють словниковий запас, уміння міркувати і розуміння прочитаного матеріалу. Математичні секції складаються з задач, що вимагають елементарних знань по арифметиці, алгебрі і геометрії.
Пропонуються три типи питань, що визначають рівень вербальних здібностей: 1) завершення речення словом або сполученням слів, що за змістом і граматикою найкраще згоджуються з контекстом; 2) виявлення аналогій; приводиться декілька «навчальних зразків» пар слів, між складовими таку пару словами є визначений логічний зв'язок, потім дається окреме слово, для якого зі списку потрібно вибрати і пару, що знаходиться з цим словом у тих же відносинах, що й слова у «навчальному зразку»; 3) розуміння тексту; кожна секція, що відноситься до вербальних здібностей, містить у собі один чи два тексти, за яких випливає від шести до тринадцяти питань; вони стосуються головної ідеї тексту, деталей, відносини автора до проблеми, логіки і способу викладу, висновків і значень окремих слів.
SAT-II (Subject test - Тест по предметі) розрахований на одну годину, більшість питань з варіантами відповідей, тест визначає рівень знання з окремого предмету. Багато коледжів вимагають складання тесту по одному чи декільком предметам.
 
Структура
SAT математична секція
Час: 1 година 15 хвилин
Формат: Одна 30-хвилинна «QC/Grid-in» секція Одна 30-хвилинна «Regular Math» секція Одна 15-хвилинна «Regular Math» секція
Теми: Алгебра Арифметика Геометрія
Типи питань: Quantitative Comparisons(QCs) (Обчислювальні порівняння)
Regular Math (Стандартна математика)
Grid-ins (Самостійні відповіді)
SAT Вербальна секція
Час: 1 година 15 хвилин
Формат: Дві 30-хвилинні вербальні секції Одна 15-хвилинна секція по Логічному мисленню
Теми: Читання Граматика Аналітичне мислення
Типи питань: Analogies (Аналогії)
Sentence Completion (Завершення речень)
Critical Reading (Критичне читання)
 
Ваш бал
Для багатьох, найстрашніший момент усього тесту - одержання остаточного бала. Вам повідомляється кінцевий результат і ваша успішність на тесті порівнюється з іншими студентами. Однак, розуміння того як ваш бал був полічений і що він реально означає, може істотно полегшити вам життя і позбавити від не потрібних занепокоєнь.
Результати іспиту SAT-I вважаються по табличній шкалі від 200 до 800 балів одночасно для математичної і вербальної секцій. Середній бал, що вважається прийнятним для більшості шкіл, є 500-600. У відповідності зі статистикою від College Board (організації, що адмініструє даний екзамен), за останні кілька років, менш чим 20 відсотків від усіх осіб що складали іспит набрали по математичній секції 600 балів або більше. Менш 10 відсотків, що здавали тест, набрали 600 балів чи більше по вербальній секції. Дослідження показали, що найкращі результати на тесті показують учні, які спеціалізувалися у своїх школах на таких дисциплінах як англійська мова, математика, природничі науки і соціальні науки.
Крім того, усупереч поширеній думці, для того щоб набрати прекрасний результат по тесту, не обов'язково відповідати на всі питання без помилок. У попередніх тестах, ви могли відповісти неправильно на 4 питання з 78 по вербальної секції і на один з 60 по математичній і по колишньому одержати максимальний бал. При цьому, це зовсім не означає, що тисячі студентів одержують максимальний бал у 1600. Підрахунок процентного співвідношення результатів тесту сконструйований таким чином, що не більш 0.07 відсотків усіх студентів що складають тест за рік зможуть набрати максимальний бал.
 
Математична секція
Для того щоб набрати гарний бал по цій секції, вам потрібно мати тільки основні математичні пізнання, розуміти базові концепції арифметики, алгебри і геометрії. Пам'ятайте, що розуміння цих основних концепцій перевіряється практично у всіх питаннях, відповідно знання всіх нюансів і типів питань може істотно поліпшити ваш бал.
 
Quantitative Comparisons (Обчислювальні порівняння)
Питання цього типу жадають від вас уміння розглядати ряди чисел і знаходити між ними зв'язки. Незважаючи на удавану складність, усе що буде потрібно це розглянути два вираження в колонках «А» і «B» і вибрати відповідь «а» чи «b», якщо одне з виражень більше, у випадку якщо вираження рівні варто вибрати «c», і у випадку якщо недостатньо інформації потрібно вибрати «d».
 
Regular Math (Стандартна математика)
Ця секція перевіряє ваші здібності відповідати на стандартні математичні питання. Вам зустрінуться питання з таких областей як арифметика, алгебра і геометрія. Вибір потрібно буде робити з п'яти варіантів відповідей. Ваша задача полягає в тім, щоб швидко вирішити питання, знайти правильну відповідь із представлених п'яти варіантів і позначити його.
 
Grid-Ins (Самостійні відповіді)
Ця секція перевіряє ваші здібності вирішувати представлені завдання без кінцевих варіантів відповідей. Іншими словами, вам потрібно буде прочитати завдання, вирішити його самостійно й внести отриману відповідь в спеціальну порожню графу з номером цього питання. У цій секції перевіряються ті ж самі області знань, як і в секції Стандартної математики. Єдина відмінність це те, що ви не побачите варіантів відповідей.
 
Вербальна секція
Вербальна частина тесту SAT досить передбачувана по типах питань: вам необхідно мати гарний словниковий запас, добру техніку читання та вербальне мислення.
 
Analogies (Аналогії)
Ця секція перевіряє ваш словниковий запас і розуміння зв'язків між словами. Ви побачите пару слів, написаних великимилітерами і пов'язаних між собою за змістом. Цю пару слів називають основною. Нижче ви побачите п'ять варіантів відповідей, складених також у пари слів. Ваша задача знайти пару слів, що пов'язані між собою у такий же спосіб як і основна пара.
 
Sentence Completion (Завершення речень)
Дана секція перевіряє ваше знання граматики, структури і логіки речень. Ви побачите реченняз одним чи двома пробілами. Нижче ви побачите п'ять варіантів відповідей з який потрібно буде вибрати одну.
 
Critical Reading (Критичне читання)
Питання по цій секції тестують ваші здібності розуміти контекст написаного матеріалу. Деякі питання перевіряють, також, ваш словниковий запас у ракурсі представленої інформації. Читання займає більш половини питань по вербальній секції SAT. Вам будуть дані уривки тексту в 400-850 слів. Після кожного уривка будуть йти питання здекількома варіантами відповідей. Текст з уривків може складатися із пов'язаних за змістом витримок різних текстів. Ваша задачаполягає в тім, щоб відповісти на всі питання по головній ідеї тексту, деталях, посиланнях і висновках з тексту. Також може перевірятися розуміння аргументу і тону уривка.
 
Тест SAT II
Огляд тесту
Одногодинний, переважно з різноманітним вибором відповідей тест, що вимірює знання в окремо узятій області. Багато коледжів вимагають або рекомендують складання тесту з одного чи декількох предметів, як умову зарахування. Усього існує 20 різних тестів по дисциплінах.
Виключення в тривалості і типах питань складає лише тест по Написанню, що має додаткову 20 хвилинну секцію для написання короткого есе, крім стандартної 40 хвилинної секції з питаннями з декількома варіантами відповідей.
 
Що вибрати SAT I чи SAT II?
Тест SAT I переважно перевіряє вербальні і математичні навички. Незважаючи на те, що цей тест перевіряє знання деякого словникового запасу і формул, його основна мета вимірити наскільки добре ви читаєте і маслите, а не те скільки ви знаєте.
Тест SAT II значно відрізняється. Цей тест призначений у першу чергу для перевірки ваших знань у конкретних дисциплінах. Безумовно, навички критичного читання і мислення відіграють значну роль у цьому тесті, однак, усе-таки основне завдання полягає в тім, щоб визначити, що конкретно ви знаєте в таких областях як математика, історія, хімія, і т.д.
 
Як вони використовуються?
Школи, що вимагають SAT, вважають, що він є важливим індикатором вашої майбутньої успішності в коледжі. Особливо, результати тестів використовуються в рішенні про зарахування до конкретної програми. Обидва тести використовуються, також, для того, щоб стандартними методами визначити ваш реальний рівень успішності і порівняти йогоз рівнем претендентів з інших шкіл, специфічних програм, культур. Ця інформація допомагає визначити, чи вистачить у вас попередньої підготовки і знань, для того щоб справитися з навчальною програмою.
Тест SAT II, також може бути використаний, для того щоб визначити який специфічний курс навчання підійде вам більше за, у випадку вашого прийняття в програму. Низький бал по тестуНаписання, може зажадати від вас проходження додаткового тренінгу по цій дисципліні. З іншого боку, дуже високий бал по математиці, може позбавити вас від необхідності проходити уставний курс по елементарній математиці.
 
Який тест мені вибрати?
Відповідь проста - вибирайте той, на якому ви наберете більше балів. У кінцевому рахунку, високі бали по тестах, можуть істотно допомогти під час рішення про ваше зарахування. На жаль, багато шкіл вимагають здачі конкретних тестів, наприклад, по чиНаписанню або з Математики. Деякі школи дають вам вибір тестів, з яких потрібно вибрати. Це особливо актуально для шкіл, що вимагають здачі трьох тестів з предмету. Перш ніж реєструватися на який-небудь тест з предмету, дізнайтесяв школі, які тести вимагаються: це заощадить вам багато часу в тривалому процесі вступу.
 
Ваш бал
Як і SAT I, тест SAT II оцінюється по таблиці балів від 200 до 800. Сума в 600 балів вважається дуже гарним результатом. Не забувайте, також, що бал по SAT II це лише одна частина інформації, що буде враховуватися при розгляді вашої кандидатури. На остаточне рішення про ваш прийом будуть впливати такі фактори як шкільні оцінки, результат тесту SAT I, рекомендаційні листи, твори, і т.д. Таким чином, навіть якщо ви не набрали бал, про яке мріяли, це не означає, що ваш пакет документів буде автоматично відкинутий коледжем.
 
Як довідатися результати раніш усіх
"College Board", організація, що адмініструє іспит SAT, підтримує спеціальну службу "Score Choice" за допомогою якої ви зможете довідатися результати тестів раніш, ніж хто-небудьіншої. Якщо ви незадоволені вашим балом, ви вправі не відсилати його в коледжі.
У випадку, якщо ви усе таки вирішите відіслати свій бал, у майбутньому його буде неможливо відкликати. Також, якщо ви використовуєте службу "Score Choice", ви втрачаєте право відіслати ваші бали в коледжі безкоштовно (послуга, що споконвічно включена до вартості тесту).
 
Шведський тест оцінювання мислення SweSAT 


У 1977 році, коли проводилася реформа ви- щої освіти, було започатковано новий інструмент відбору до ВНЗ. Наприкінці 1960-х років розроб- лявся вступний тест до ВНЗ. Аргументом на ко- ристь розробки такого тесту було надання ще однієї можливості випускникам старшої школи вступати до ВНЗ і таким чином позбутися тиску на навчальний процес, його орієнтацію на отри- мання найвищих балів. Другим аргументом була необхідність рейтингування вступників до ВНЗ з групи 25:4, які не мали офіційних балів атеста- ту. Оцінки атестату традиційно були інструмен- том відбору до ВНЗ, а до 1977 року — вони були єдиним інструментом відбору. 
Тест намагалися створити таким, щоб він був валідним для різних систем вищої освіти, подібно до того, якими є американські тести SAT або ACT. SweSAT призначався як інструмент відбору і мав рейтингувати вступників якомога справедливіше з точки зору їхньої очікуваної успішності навчан- ня у ВНЗ. 
Тест мав задовольняти таким вимогам: 
      - відповідати цілям вищої освіти; бути позбавленим негативного впливу різних програм навчання вступників; 
      - бути здатним оцінювати якомога швидше, дешевше і об’єктивніше; 
      - не припускати можливості «натаскуван- ня на тест» за допомогою механічних вправ або вивчення штучних прийомів розв’язування за- вдань; 
      - визнаватися учасниками тестування як змістовний; не надавати ніяким групам ані преференцій, ані дискримінацій унаслідок статі або соці- ального статусу. 
З 1977 до 1990 року тест використовувався виключно для потреб групи 25:4. У цей період його щорічно проходили приблизно 10 000 вступ- ників: 6 000 — під час весняного тестування, 4 000 — наприкінці вступу до ВНЗ. 
У 1991 році, коли правила прийому було змінено, кількість щорічних тестувань зрос- ло до 100 000. SweSAT розглядається як другий шанс для вступників, які мають атестат зрілості, оскільки вони автоматично вступають за своїми кращими шансами: або за оцінками атестату, або за результатами тесту, причому вступникам не надається право самим визначати, за якою схе- мою вони будуть вступати. SweSAT вимірює вербальні і невербальні здібності, а також спроможності використовувати інформацію. З 1996 року тест складається з п’яти субтестів: 
      - WORD — словниковий субтест, який вимірює розуміння слів і понять, переважно шведських, але включає й деяку кількість іноземних слів; 
      - DS — субтест на опанування даних, ме- тою якого є вимірювання кількісного мислення. Тест сконструйовано таким чином, що наголос у розв’язанні завдань робиться на мислення, а не на знання та вміння; 
      - READ вимірює здатність розуміти у широкому сенсі слова шведського тексту. Учас- ник тестування отримує п’ять текстів, кожний з яких супроводжується чотирма запитаннями. Кожен текст має розмір приблизно одну сторінку, а більшість завдань потребують розуміння знач- ної частини тексту або всього тексту в цілому; 
      - DTM — вимірює здатність інтерпрету- вати інформацію, яка задається діаграмами, таб- лицями або картами. Тест складається з десяти колекцій таблиць, графіків, карт, які містять ін- формацію відносно до якоїсь теми, до кожної колекції надаються два завдання; 
      - ERC — вимірює здатність розуміти текст англійською мовою. Кількість завдань тесту варі- юється від восьми до десяти, і кожен текст супро- воджується кількома запитаннями (від двох до п’яти). Тексти надаються для заповнення (тобто деякі слова опущено), і учасник тестування пови- нен вибрати найкращий варіант заповнення з чо- тирьох запропонованих альтернатив. 
З 1996 року загальна кількість завдань тесту дорівнює 122, і тестові бали трансформуються у нормалізовану шкалу від 0,0 до 2,0, де 2,0 від- повідає найкращому результату (2,0 зазвичай на- дається за 119 або більшу кількість балів, і цей результат отримує від 0,6 до 0,9 відсотків учас- ників тестування). Після проведення тестування тест стає доступним для кожного зацікавленого, і всі тести попередніх років також доступні. Вірогідно завдяки цьому школи, в яких здійснюється натаскування на тести, є непоширеним явищем. Тест не є обов’язковим при вступі, якщо тільки учасник не належить до групи 25:4, для якої він є обов’язковим. Кожен може брати участь у тес- туванні скільки завгодно разів і використовувати свій найкращий результат при вступі. 

Атестат як інструмент відбору до ВНЗ 


Упродовж 40 років існувала нормалізована оцінка атестату. Однією з причин використання нормалізованої оцінки було використання її для відбору до ВНЗ. Важливою стороною нормалізо- ваної оцінки є можливість надійного порівняння шкіл, і це було зроблено завдяки централізованим тестам із ключових предметів (шведська мова, ан- глійська мова, математика і хімія5 ). 5 У чому розгадка хімії як ключового предмета в Швеції? Можливо, традиція пов’язана з іменем Альфреда Нобеля? А може розуміння місця хімії в сучасному світі і сучасній науці? Серед 11 предметів, які пропонуються в США для вступу на ма- гістерські програми у рамках національного тесту GRE, є хімія і біохімія. 
Оцінювання виконувалося обчислювальними методами за п’ятибальною шкалою від одиниці до п’яти, з найбільшою оцінкою 5 і середнім значен- ням 3. Результати всіх учнів країни, які вивчали ті самі дисципліни, намагалися оцінити якомога ближче до нормального розподілу: "Оцінка" 1 2 3 4 5 співвідносна з "Відсоток" 7 24 38 24 7.
Цю систему оцінювання було піддано кри- тиці за те, що учні та їхні батьки не отримували достатньої інформації про дійсний рівень знань учнів. Цю систему також критикували за те, що вона сприяла змаганню учнів за оцінки між кла- сами і, як наслідок, створювала напружену обста- новку в школах. 
Після роботи кількох урядових комісій було прийняте рішення змінити систему оцінювання з нормалізованої на критеріальну. Зміни почалися у 1994 році, і повністю нову систему було запрова- джено в 1997-му році. Були визначені національ- ні цілі освіти у навчальних планах і критерії їх досягнення для того, щоб забезпечити підтримку вчителів при оцінюванні. Оцінювання виконується за чотирма якісними рівнями: не склав, склав, склав з відзнакою, склав з високою відзнакою. 
Проводяться також національні тести з ключових предметів для підтримки вчителя в процесі оцінювання (з шведської мови, англійської мови, математики та природничих дисциплін). 
Хоча критеріальне оцінювання має кілька пе- реваг над нормалізованим, воно менше підходить для відбору. Нормалізоване оцінювання, яке ви- користовувалося у попередні роки, більш підходить для відбору до ВНЗ, оскільки воно забезпечує порівнюваність результатів різних років, між школами, різними регіонами країни. Недоліком критеріальної системи є те, що вона не забезпечує зазначеної порівнюваності результатів, якщо тільки цілі та критерії не виписані таким чином, щоб запобігти різним інтерпретаціям. 

Проблеми 


Найважливішим критерієм для відбору до ВНЗ є очікувана успішність навчання вступни- ків. Метою системи відбору може бути також досягнення деякою мірою справедливого розпо- ділу місць у ВНЗ серед різних соціальних під- груп вступників. Ці дві цілі відбору до ВНЗ були викладені у постанові уряду, незважаючи на те, що друга мета розглядалася як допоміжний ефект системи. Ще у 1977 році відзначалося, що непро- порційний набір до ВНЗ із різних соціальних груп залежить головним чином від факторів, що передують вступу до ВНЗ. Проте, частіше критику- ються системи тестування і системи оцінювання в атестатах зрілості за таку непропор ційність — це простіше, ніж серйозно спробувати знайти, що можна зробити в системі освіти. 
В існуючій зараз у Швеції системі всту- пу успішність навчання у ВНЗ прогнозується за оцінками атестатів або за результатами тесту- вання. Кілька досліджень довели, що найкращий прогноз успішності навчання у ВНЗ досягається комбінацією оцінок атестату та результатів тесту- вання. Наполягання на системі, в якій використо- вується для вступу до ВНЗ або оцінка атестату, або результат тестування, є наслідком бажання розширити спектр вступників до ВНЗ, навіть не- зважаючи на те, що немає переконливих свідчень про це. 
 
Для читачів повідомляємо, що АПРОБАЦІЯ ДАНОГО ТЕСТУ УЖЕ ПРОВЕДЕНА !!! Матеріал публікується для ознайомлення

Тест здібностей визначить, яким ти будеш студентом
Ольга ЧИТАЙЛО

У квітні в Україні апробують новий вид вступних випробувань читаємо нижче або ЗА ГІПЕРПОСИЛАННЯМ ПЕРШОДЖЕРЕЛА           
У квітні в Україні апробують новий вид вступного випробування – тест здібностей. Випробовуватимуть новинку у п’яти областях України: Львівській, Донецькій, Харківській, Київській та АР Крим. Наразі не відомо, учні яких навчальних закладів братимуть участь в експерименті, однак організатори запевняють – намагатимуться досягти якнайточнішої вибірки: братимуть учнів не лише з різних областей, але зважатимуть, це сільський школяр чи міський, як вчиться. Абітурієнти-2010 можуть заспокоїтися. Жодної новинки напередодні вступу їм не підкинуть, цього року – лише “проба”. А от у вступних завданнях 2011 року, можливо, вже й будуть включені тести на здібності. Про тест, його особливості та мету кореспондентові “ВЗ” розповів завідувач методичного відділу Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Андрій Миляник.

- Чим звичайні тести на перевірку знань відрізняються від тесту здібностей?

- Знаннєві тести “дивляться назад”, перевіряють, чого людина досягла станом на сьогодні. Тест здібностей “заглядає” вперед. Міжнародні дослідження засвідчують, що він дає доволі точні прогнози. Вступники, які стали студентами, склавши цей тест, надалі навчаються гарно. Навіть більше, після закінчення вузів, досягають значних успіхів у роботі.

- Розкажіть детальніше про майбутній тест, які типи завдань він включатиме?

- Правильна назва тесту: “Тест на визначення навчальної компетенції”, іншими словами, здатності до навчання. Ми вирішили перевірити вербально-комунікаційну та логіко-математичну здатності абітурієнта. У першій частині перевіримо, як людина володіє словом, розуміє речення, уривки. Наприклад, підберемо певний уривок тесту і визначимо, чи правильно вступник зрозумів його зміст. Або з’ясуємо, чи зможе абітурієнт добрати правильні синоніми до певного слова або вибрати синонімічне до заданого речення. Щодо другої частини, то ми хочемо, щоб приблизно половина завдань мали життєвий зміст та цінність. З’ясовуватимемо, чи має абітурієнт так звану життєву логіку.

- Якщо експеримент виявиться вдалим, то скільки відсотків від вступного завдання можуть становити “нові тести”?

- Варіанти є різні, наприклад, у Сінгапурі тести здібностей включають і знаннєвий тест. Є досвід, коли взагалі відмовляються від знаннєвих тестів. Яким шляхом піде Україна, поки що не відомо.

- У США за тестами здібностей (SAT – Scholastic Assessment Test — стандартизований тест загальних здібностей) вступають у вузи ще з 1926 року…

- В американські університети по-іншому і не вступиш. Тести здібностей використовують також в Ізраїлі, Швеції, Грузії. Кожна з цих країн мала свої причини для переходу. Ізраїль – країна емігрантів, уніфікувати знання їхніх вступників складно, тому постала потреба у альтернативному типі завдань. У Грузії від тесту здібностей залежить, чи людина отримає стипендію або кредит на навчання. У Швеції сталося так, що значна частина вступників виявилася випускниками попередніх років, які мали 25 чи більше років. Вони мали більший життєвий досвід і робочий стаж, але зрозуміло, що в знаннєвому тесті могли програти випускникам із “свіженькими” знаннями. Складно стверджувати, цінність якого випускника для держави буде більшою: того, що щойно після школи вступив, може, не зовсім і усвідомлюючи свого вибору, чи того, хто робив це свідомо, – для цього й запровадили тести здібностей.

Довідка «ВЗ»

SAT (Scholastic Assessment Test) — стандартизований тест загальних здібностей розробили у 1926 році. Після завершення Першої світової війни з фронту повернулося багато солдатів, які хотіли вступати у вузи, але вже призабули шкільні зання. Тоді College Board — рада ректорів найбільших університетів CША — розробила тест, який би визначав, наскільки успішно зможе людина навчатися в університеті, навіть за умови, якщо її знання не відповідають усталеним стандартам. За результатами SAT зараховують у найпрестижніші університети США: Прінстон, Йель, Гарвард. Тест складається із математичної та лінгвістичної частин. Україні апробують новий вид вступного випробування – тест здібностей. Випробовуватимуть новинку у п’яти областях України: Львівській, Донецькій, Харківській, Київській та АР Крим. Наразі не відомо, учні яких навчальних закладів братимуть участь в експерименті, однак організатори запевняють – намагатимуться досягти якнайточнішої вибірки: братимуть учнів не лише з різних областей, але зважатимуть, це сільський школяр чи міський, як вчиться. Абітурієнти-2010 можуть заспокоїтися. Жодної новинки напередодні вступу їм не підкинуть, цього року – лише “проба”. А от у вступних завданнях 2011 року, можливо, вже й будуть включені тести на здібності. Про тест, його особливості та мету кореспондентові “ВЗ” розповів завідувач методичного відділу Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Андрій Миляник.


- Чим звичайні тести на перевірку знань відрізняються від тесту здібностей?

- Знаннєві тести “дивляться назад”, перевіряють, чого людина досягла станом на сьогодні. Тест здібностей “заглядає” вперед. Міжнародні дослідження засвідчують, що він дає доволі точні прогнози. Вступники, які стали студентами, склавши цей тест, надалі навчаються гарно. Навіть більше, після закінчення вузів, досягають значних успіхів у роботі.

- Розкажіть детальніше про майбутній тест, які типи завдань він включатиме?

- Правильна назва тесту: “Тест на визначення навчальної компетенції”, іншими словами, здатності до навчання. Ми вирішили перевірити вербально-комунікаційну та логіко-математичну здатності абітурієнта. У першій частині перевіримо, як людина володіє словом, розуміє речення, уривки. Наприклад, підберемо певний уривок тесту і визначимо, чи правильно вступник зрозумів його зміст. Або з’ясуємо, чи зможе абітурієнт добрати правильні синоніми до певного слова або вибрати синонімічне до заданого речення. Щодо другої частини, то ми хочемо, щоб приблизно половина завдань мали життєвий зміст та цінність. З’ясовуватимемо, чи має абітурієнт так звану життєву логіку.

- Якщо експеримент виявиться вдалим, то скільки відсотків від вступного завдання можуть становити “нові тести”?

- Варіанти є різні, наприклад, у Сінгапурі тести здібностей включають і знаннєвий тест. Є досвід, коли взагалі відмовляються від знаннєвих тестів. Яким шляхом піде Україна, поки що не відомо.

- У США за тестами здібностей (SAT – Scholastic Assessment Test — стандартизований тест загальних здібностей) вступають у вузи ще з 1926 року…

- В американські університети по-іншому і не вступиш. Тести здібностей використовують також в Ізраїлі, Швеції, Грузії. Кожна з цих країн мала свої причини для переходу. Ізраїль – країна емігрантів, уніфікувати знання їхніх вступників складно, тому постала потреба у альтернативному типі завдань. У Грузії від тесту здібностей залежить, чи людина отримає стипендію або кредит на навчання. У Швеції сталося так, що значна частина вступників виявилася випускниками попередніх років, які мали 25 чи більше років. Вони мали більший життєвий досвід і робочий стаж, але зрозуміло, що в знаннєвому тесті могли програти випускникам із “свіженькими” знаннями. Складно стверджувати, цінність якого випускника для держави буде більшою: того, що щойно після школи вступив, може, не зовсім і усвідомлюючи свого вибору, чи того, хто робив це свідомо, – для цього й запровадили тести здібностей.

Довідка «ВЗ»

SAT (Scholastic Assessment Test) — стандартизований тест загальних здібностей розробили у 1926 році. Після завершення Першої світової війни з фронту повернулося багато солдатів, які хотіли вступати у вузи, але вже призабули шкільні зання. Тоді College Board — рада ректорів найбільших університетів CША — розробила тест, який би визначав, наскільки успішно зможе людина навчатися в університеті, навіть за умови, якщо її знання не відповідають усталеним стандартам. За результатами SAT зараховують у найпрестижніші університети США: Прінстон, Йель, Гарвард. Тест складається із математичної та лінгвістичної частин. 

 

[img]file:///C:/Users/836D~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/img]
[CENTER]28.04.2010 №80(4212)

[img]file:///C:/Users/836D~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/img]
Не так знати, як міркувати
[img]file:///C:/Users/836D~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/img]
«Тест здібностей» покаже, наскільки ти мудрий...

Ольга ЧИТАЙЛО

В Україні апробують новий вид вступних іспитів [/CENTER]

В Україні триває апробація нового виду вступних випробувань – тесту загальної навчальної компетентності, який “у народі” “охрестили” тестом здібностей. Випробовують новинку у п’яти областях України: Львівській, Донецькій, Харківській, Київській та АР Крим. Вибірку робили так, щоб тести складали учні з різних типів шкіл, студенти перших курсів ВНЗ, слухачі курсів довузівської підготовки.
 
Як розповіла кореспондентові “ВЗ” заступник директора Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Ольга Янушевич, серед навчальних закладів, що беруть участь в експерименті, є школи, ліцеї, гімназії Пустомитівського, Городоцького, Кам’янка-Бузького районів, міста Львова.

“Тест складається із семи секцій та перевірятиме вербально-комунікаційну складову інтелекту, тобто те, як людина володіє словом, розуміє речення, уривки текстів та логіко-математичну складову”, - говорить пані Ольга.

“Тести здібностей використовують в Ізраїлі, Швеції, Грузії. Кожна з цих країн мала на це свої причини. Ізраїль – країна емігрантів, уніфікувати знання їхніх вступників складно, тому постала потреба в альтернативному типі завдань. У Грузії від тесту здібностей залежить, чи людина отримає стипендію або кредит на навчання. У Швеції сталося так, що значна частина вступників виявилася випускниками попередніх років, які мали 25 чи більше років. Вони мали більший життєвий досвід і робочий стаж, але, зрозуміло, у знаннєвому тесті могли програти випускникам зі “свіженькими” знаннями. Складно стверджувати, цінність якого випускника для держави буде більшою: того, який щойно після школи вступив, може, не зовсім і усвідомлюючи свій вибір, чи того, хто робив це свідомо. Для цього й запровадили тести здібностей, а у США студентами вузів стають тільки за результатами тестів здібностей, – розповів начальник методичного відділу Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Андрій Миляник. – Усі тести, що проходять апробацію, ідуть на перевірку до Києва, паралельно учні заповнюють анкети зі своїми враженнями”.

У Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти вважають, що такий вид вступного випробовування доречно було б запровадити і в Україні. Є пропозиція запровадити елементи такого тесту уже під ЗНО-2011. Хоча говорити про це наразі рано – дочекаємося результатів.

Спробуйте – розв’яжіть

Які тести ТЗНК писали цього року, знають ті, хто їх складав і проходив. Більше нікому така інформація не доступна. Але пояснити, що ж означає тест здібностей, ми можемо. Наприклад, тести могли містити завдання такого типу:

Вербально-комунікаційна складова

Вкажіть слово, що порушує асоціативний ряд: корова-молоко-сметана-бринза-сир.

А. Молоко
Б. Сметана
В. Бринза
Г. Сир
Відповідь: В

Вкажіть слово, що випливає з суті народної загадки: “Сидить дівчина в коморі, а коса її надворі”

А. Картопля
Б. Морква
В. Кукурудза
Г. Квасоля
Відповідь: Б


Логіко-математична складова

1. Резервуар з водою, що має форму циліндра, заповнений на 1/3. Якщо додати до резервуара 7 м кубічних води, то він буде заповнений наполовину. Знайдіть об’єм резервуара.

А. 36 метрів кубічних
Б. 40 метрів кубічних
В. 41 метр кубічний
Г. 42 метри кубічних
Д. 45 метрів кубічних
Правильна відповідь: Г


2. У торбинці – чорні та білі кульки у відношенні 4:9. Маринка додала у торбинку ще 10 білих кульок. Після цього відношення кількості чорних та білих кульок стало дорівнювати 2:3. Скільки білих кульок тепер у торбинці?
Правильна відповідь:
 
ТЕСТ ЗДІБНОСТЕЙ SAT: АМЕРИКАНСЬКА ІСТОРІЯ
                                                                                                          Створення механізмів функціонування громадянського суспільства  в галузі освіти є запорукою зваженості тих кроків, які робить
                                                                                                          країна на шляху запровадження ЗНО на національному рівні. 

Питання використання стандартизованих тес- тувань при вступі до університетів у США постійно дискутуються, це стосується, зокрема, найбільш поширених у США іспитів здібностей SAT I 1 , предметних тестів досягнень SAT II, тестів ACT 2. Матеріали, опубліковані на офіційних Інтернет-сай- тах, віддзеркалюють низку подій і документів, безпосередньо пов’язаних із зазначеними дискусіями. 
      2001 р. (лютий) — президент Каліфорнійського університету Ричард С. Аткінсон виступає з ґрунтовною критикою тесту SAT I і про- позиціями щодо створення нового тесту. Ці критика і пропозиції набули широкого розголосу в суспільстві. 
      2001 рік (жовтень) — позиція Ричарда С. Аткінсона набула підтвердження у звіті Каліфорнійського університету за проектом дослідження прогностичної валідності тестів SAT I та SAT IІ. 
      2005 рік — у формат тесту SAT I внесено радикальні зміни, він навіть змінив свою назву, перетворившись у Reasoning test SAT™ (щось на кшталт Інтелектуальний тест SAT). Найбільших змін зазнала математична компонента тесту (чітко визначена тематика завдань, яка є загальновживаною в усіх діючих і минулих програмах, спрощені формати завдань — використовуються тільки завдання вибіркового типу і з відповідями, що конструюються (коротка відповідь)), а також компонента письма: введено завдання на напи- сання есе за заданою темою 3.
2005—2008 роки — дослідження прогнос- тичної валідності тестів Reasoning test SAT™ та ТЕСТ ЗДІБНОСТЕЙ SAT: АМЕРИКАНСЬКА ІСТОРІЯ (За матеріалами публікацій в Інтернеті) предметних тестів навчальних досягнень SAT проводяться на національному рівні за учас- тю кількох сотен університетів-волонтерів. Ре- зультати цих досліджень свідчать, що найбільш надійний прогноз успішності на- вчання в університеті дає викорис- тання при вступі абітурієнтів трьох показників: результатів атестату зріло сті, результатів тесту здібнос- тей Reasoning test SAT™ та резуль- татів предметних тестів досягнень SAT II, причому без використання тесту здібностей прогноз суттєво втрачає свою якість 4
2009 рік — відмова від тесту здібностей SAT I втратила свою актуальність (принаймні для Каліфорнійського університету), і у правилах вступу до нього у 2009 році запису- ється: «Каліфорнійський університет вимагає від вступників проходження тесту ACT Assessment with Writing або SAT Reasoning Test та двох предметних тестів SAT». Надаємо переклади двох документів, що спровокували дискусії щодо якості і доцільності використання тесту здібностей SAT І при всту- пі до університетів США і призвели до його якіс- ної модернізації. 
1. Президент Каліфорнійського університету Ричард С. Аткінсон пропонує виключити вимогу проходження тесту SAT І при вступі до університету 5
18 лютого 2001 року президент Каліфорнійського університету Ричард С. Аткінсон назвав невиправдане перебільшення результатів тесту SAT I при вступі до університету «освітнім аналогом гонки ядерних озброєнь» і рекомендував більше не включати результати тесту SAT I як вимогу при вступі студентів до восьми факультетів університету. 
У виступі перед Комісією з освіти на щорічній нараді у Вашінгтоні Р. С. Аткінсон зауважив, що, незважаючи на свою безумовну і сильну підтримку стандартизованих тестів, він вважає за доцільне виключити тест SAT I, тому що він не виявляє зв’язку з навчанням у школі і часто веде до зосередження більше на вдосконаленні навичок проходження тестів, ніж на вдосконаленні засвоєння навчальних програм за предметами. 
Ця пропозиція стосується також справедливості при прийнятті рішень у галузі освіти. Абітурієнти вищих навчальних закладів повинні оці- нюватись на підставі досягнень у старшій школі у контексті тих умов, які їм були надані. Стандартизовані тести є справедливими і корисними при вступі до ВНЗ за умови, коли учасники тестування оцінюються дійсно з того, чому їх навчали у школі, а не на підставі того, як вони будуть рей- тинговані за невизначеною мірою їх готовності до навчання або розвитку інтелекту. 
Каліфорнійський університет є одним із найпотужніших користувачів тестів SAT. Пропозиції Р. С. Аткінсона були надіслані в наукову раду уні- верситету, яка відповідає за стандарти прийому до Каліфорнійського університету. Пропозиції Р. С. Аткінсона стосуються також створення но- вих стандартизованих тестів, що будуть безпосередньо пов’язані з тими шкільними курсами, яких вимагають від абітурієнтів Каліфорнійсько- го університету. 
Р. С. Аткінсон пропонує, як проміжний варі- ант вимагати від абітурієнтів проходження тестів SAT II з письма, математики, а також третього предметного тесту, що визначається Каліфорній- ським університетом. «Предметні тести SAT II у першому набли- женні відповідають моїм уявленням про вступ- ний тест до університету», – сказав Р. С. Аткін- сон, який як науковець спеціалізується у галузі механізмів пам’яті та мислення, — «Тести SAT II тестують абітурієнтів у предметних галузях, які добре визначені і доступно описані». Пропозиції Р. С. Аткінсона стосуються по- дальшого розвитку стандартизованих тестувань як у Каліфорнії, так і по всій державі. З часом, як зазначив він, заміна тесту SAT I іншими стандартизованими тестами у Каліфорнійському універ- ситеті «допоможе вдосконаленню шкільного ку- рикулуму і навчального процесу, створить більш потужний зв’язок між тим, чим займаються учні у старшій школі, і їх шансами бути прийнятими до Каліфорнійського університету, сфокусують учнів переважно на опануванні навчальними про- грамами, ніж на підготовці до тестувань». 
Згідно з Програмою вдосконалення старшої школи, Каліфорнійський університет залучає студентів з 12,5% кращих випускників шкіл крани. Пропозиція Р. С. Аткінсона — не вимагати від абітурієнтів проходження тесту SAT I — є скла- довою низки заходів, спрямованих на вдоскона- лення доступу до Каліфорнійського університе- ту абітурієнтів з різним життєвим шляхом, який вони пройшли до вступу. 
У рамках цих зусиль буде дозволено зарахування до університету випускників, які входять у 4% кращих випускників за їхніми шкільними оцінками, поза залежністю від їхніх результатів за стандартизованими тестами за умови їх навчання за курсами, що вимагаються при вступі до Каліфорнійського університету. 
Інша пропозиція, що розглядається в раді університету, стосується тих студентів, які знахо- дяться у верхній частині шкільного рейтингу випускного класу (від 4 до 12,5%) поза залежністю від їх розташування в рейтингу штату або резуль- татів стандартизованих тестувань. Такі абітурієнти будуть автоматично зараховані до Каліфорній- ського університету, якщо навчалися у школі, яка є партнером університету. 
У своїх рекомендаціях переглянути використання тесту SAT I, Р. С. Аткінсон запропонував викладачам Каліфорнійського університету застосувати кілька критеріїв у нових тестах. Зокрема, він зауважив, що навчальні компетентності мають бути чіткіше визначені; що учні загаль- ноосвітніх навчальних закладів Каліфорнії, які доб ре засвоїли навчальні програми, повинні бути здатними отримати високі бали за тестами; що учні за аналізом своїх результатів тестування по- винні мати можливість зрозуміти, де вони справилися добре, а де ні і що їм слід зробити для того, щоб покращити свої результати у майбутньому. 
Р. С. Аткінсон зауважив, що поширене серед груп меншин переконання про те, що тест SAT I не є справедливим, не можна легко розвіяти. «Зро- зуміло, групи меншин хвилює той факт, що їхні діти мають у середньому результати тестувань нижчі, ніж результати білих американців або ви- хідців з Азії», –сказав він. – «Реальна причина їх- ніх переконань полягає у тому, що вони не мають ніякої можливості зрозуміти, що вимірює тест SAT I, і тому вони не мають ніякої підстави ні для оцінки його справедливості, ні для того, щоб до- помогти своїм дітям опанувати вміння, потрібні для досягнення більш високих результатів». 
Якщо пропозиції Р. С. Аткінсона щодо SAT I будуть схвалені науковою радою університе- ту і виконавчою радою університету, їх впро- вадження може відбутися восени 2006 року. СВІТОВИЙ ДОСВІД Вісник ТІМО № 11–12/2008 87 Р. С. Аткінсон зазначив, що, хоча його пропозиції досить поширені серед колег, «немає консенсусу щодо того, що робити і коли починати це робити». «З багатьох точок зору», — продовжує він — «ми всі попали в еквівалент гонки ядерних озброєнь. Ми знаємо, що це перебільшення ролі результа- тів тестування ранить усіх тих, хто до цього за- лучений, особливо учнів. Але ми також знаємо, що кожна особистість або інституція, що вибирає вихід з цього змагання, робить це з суттєвим ри- зиком для себе». 
«Проте, – зазначив він, – зміни вже запізню- ються, і тому я рекомендую ці зміни у тестових вимогах при вступі до Каліфорнійського універ- ситету». 
2. Каліфорнійський університет: результа- ти тестів досягнень SAT II краще прогнозують успіх у навчанні, ніж результати тесту SAT I
Сьогодні (25 жовтня 2001 р.) канцелярія президента Каліфорнійського університету оголосила результати досліджень прогностичної валід- ності тестів SAT: результати предметних тестів досягнень SAT II є кращим предиктором успіш- ності навчання першокурсників Каліфорнійсько- го університету, ніж результати за тестом здібностей 6 SAT I, і результами тесту SAT II менше залежать від бекграунда студентів (різних життє- вих шляхів, що пройшли абітурієнти до моменту їх вступу до університету). 
У рамках дослідження «Каліфорнійський уні- верситет і SAT: прогностична валідність та роль соціоекономічних факторів у тестах SAT I та SAT II» вивчався зв’язок між результатами тестування та успішністю навчання за результатами 78 000 першокурсників, що вступали до Каліфорній- ського університету впродовж чотирьох років. Каліфорнійський університет вимагав від абітурієнтів надавати при вступі результати обох тестувань (SAT I або ACT) та SAT II. 
У результаті Каліфорнійський університет має велику базу да- них за обома тестами і має унікальну можливість аналізувати їх здатність передбачати успішність навчання в університеті. 
Серед інших, дослідження виявило: 
      - результати за тестом досягнень SAT II є суттєво кращим предиктором для успішності на- вчання першокурсників Каліфорнійського універ- ситету, ніж результати за тестом здібностей SAT I; 
      - результати за тестом здібностей SAT I додають дуже мало (якщо взагалі щось додають) для прогнозу успішності навчання першокурсників Каліфорнійського університету, якщо до уваги брати результати шкільного атестату та результатів тестувань за предметними тестами SAT II; 
      - якщо відрейтингувати школи штату Калі- форнія за API-індексом 7 якості навчання, резуль- тати тесту SAT II все одне залишаються кращим предиктором успішності навчання, ніж SAT I для всіх шкіл; 
      - SAT I є більш чутливим до соціоекономіч- ного бекграунда студентів, ніж SAT II. Після того, як взято до уваги соціоекономічний бекграунд першокурсників, потужність тесту SAT I як передиктора практично зникає, у той час як прогностична здатність тесту SAT II залишається потужною; 
      - виключення тесту SAT I на користь тесту досягнень SAT II, схоже, буде мати слабкий вплив на етнічний склад студентів, що вступають до Каліфорнійського університету, оскільки абітурі- єнти з різних етнічних груп демонструють за тестом SAT II практично ті самі результати, що й за тестом SAT I, з мінімальною різницею. 
Докладна інформація про дослідження «Каліфорнійський університет і SAT: прогностична валідність та роль соціоекономічних факторів у тестах SAT I та SAT II» і його результати по- дано на сайті www.ucop.edu/sas/research/researchandplanning/. За тією ж адресою можна отримати повну базу даних за цим дослідженням. 
Президент Каліфорнійського університету Ричард С. Аткінсон запропонував науковій раді університету, щоб університет відмовився від вимог до абітурієнтів подавати при вступі резуль- тати проходження тесту SAT І, аргументуючи це тим, що університети мають використовува- ти тести, що оцінюють успішність в опануванні основами змісту предметів навчання у школі, а не оцінки невизначених мір невизначених характе- ристик «готовності» або «інтелектуальності». 
Р. С. Аткінсон закликав до розробки нових стандартизованих тестів, які були б більш щільно пов’язані зі шкільними програмами, а до тих пір Каліфорнійський університет буде продовжувати використовувати тести досягнень SAT II. 
На поточний момент пропозиції Ричар - да С. Аткінсона розглядаються науковою радою Каліфорнійського університету – його представницькому органі управління. Ніяких змін у вимо- гах до абітурієнтів не буде запроваджено у вступній кампанії 2002 року. 

Висновок 


Історія використання тестів, зокрема тестів здібностей SAT, при вступі до університетів США красномовно свідчить про роль громадянського суспільства в удосконаленні якості цих інструментів, а звідси — і якості самої освіти. Створен- ня механізмів функціонування громадянського суспільства в галузі освіти є запорукою зваженос- ті тих кроків, які робить країна на шляху запро- вадження ЗНО на національному рівні. 

1 Дослівна назва тесту: Reasoning test SAT™ (тест на мислення SAT™). Раніше цей тест називався SAT (Scholastic Aptitude Test – тест здатностей до навчання), а ще раніше SAT перекладався як Student Achievement Test – тест учнівських досягнень. Зараз SAT трактується як загальна назва тестів, які призначені для прогнозу успішності навчання в університеті на перших курсах. 
2 Національний тест ACT разом із тестами SAT є найбільш потужними і популярними національними стандартизованими тестами, що використовуються у США при вступі до ВНЗ. Тест ACT відрізняється від тестів SAT тим, що він є «єдиним», тобто включає в себе компоненти (субтести) з англійської мови, читання, математики, природничих дисциплін, есе (за вибором). Характер завдань тесту ACT тяжіє до «компетентностних» завдань, в яких акцент робиться на розв’язуванні завдань практичного змісту, а також нестандартних завдань. Як видно з умов прийому до Каліфорнійського університету, цей тест може розглядатися і використовуватись як тест, аналогічний тесту здібностей SAT I (або у новій парадигмі – тесту SAT Reasoning Test). 
3 Матеріали з цих розділів (математика та есе) з коментарями фахівців ми розміщуємо на сторінках цього номеру журналу. 
4 Витяг з аналітичного звіту за 2008 рік про дослідження прогностичної валідності тестів SAT публікується у цьому номері журналу. 
5 http://www.ucop.edu/news/sat/satarticle1.htm 866 
6 http://www.ucop.edu/news/archives/2001/oct25art1.htm
7 API – скорочення від Academic Performance Index (дослівно Індекс навчальних досягнень).
Страницы: 1
Читають тему