Повернутись до звичного вигляду


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Educational Era

Педагогічна преса

Управління освіти та науки Рівненської ОДА

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (РОІППО)

Освітній навігатор

Рівненська МАН

Stats

Загальний форум

Страницы: Пред. 1 ... 11 12 13 14 15 ... 18 След.
ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ у 2020 році: ДПА у формі ЗНО у закладах ЗСО, ПТО та ВНЗ І-ІІ р.а., У цій тему будемо розміщувати актуальні повідомлення
 
Переведення тестових балів ЗНО у шкалу 100-200 балів

Матеріал читаємо нижче або переходимо за посиланням:

http://osvita.ua/test/advice/18987/Оцінка за шкалою 100–200 балів є рейтинговою та розраховується на основі тестових балів учасника зовнішнього незалежного оцінювання за допомогою комп’ютерних програмних засобів.
Рейтингова оцінка учасника зовнішнього оцінювання залежить від арифметичної суми балів за виконання завдань сертифікаційної роботи (тестових балів) та розподілу учасників зовнішнього оцінювання за тестовими балами.
При цьому, рейтингова оцінка кожного учасника зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою 100–200 балів визначається в залежності від місця його результату (його власним рейтингом) серед результатів інших учасників, які складали той самий тест.
Для отримання результатів учасника зовнішнього оцінювання за 200-бальною шкалою для будь-якого тесту затверджується окрема Таблиця переведення тестових балів в рейтингову шкалу від 100 до 200 балів.
Таблиця переведення тестових балів у рейтингову шкалу від 100 до 200 балів оприлюднюється Українським центром оцінювання (УЦОЯО) кожного року тільки після перевірки правильності виконання завдань кожного учасника тестування та визначення порогового бала «склав/не склав».
Зазначена таблиця називається рейтинговою, оскільки вказує на місце результату зовнішнього незалежного оцінювання особи серед результатів інших учасників тестування.
При розрахунку зазначеної шкали не беруться до уваги результати учасників тестування, які не подолали пороговий бал «склав/не склав» за результатами тестування. Пороговий бал визначає група експертів, які аналізують фактичне виконання тестових завдань учасниками тестування та на підставі цього аналізу встановлюють кількість тестових балів, які є пороговим тестовим балом з предмета.
Учасники ЗНО, які не подолають визначений пороговий тестовий бал, вважаються такими, хто не склав тест.
Слід зазначити, що визначення рейтингової оцінки за таблицями переведення тестових балів минулих років є неточним. Рейтинговий бал може суттєво відрізнятися враховуючи різні рівні тестів та різні фактичні результати виконання тесту учасниками тестування. Таблиці переведення тестових балів минулих років ви можете подивитись за наступним посиланням.
Рейтингова оцінка встановлюється лише тим учасникам зовнішнього оцінювання, які подолали поріг «склав/не склав». Учасники зовнішнього оцінювання, тестовий бал яких є меншим за поріг «склав/не склав», отримують результат зовнішнього оцінювання «не склав». Відповідно, мінімальна рейтингова оцінка «100 балів» відповідає значенню порогового бала «склав/не склав».
Максимально можлива рейтингова оцінка «200 балів» встановлюється максимальному набраному тестовому балу. Тобто якщо найкращий результат серед всіх учасників тесту менше максимально можливого тестового бала, то цьому тестовому балу у рейтинговій таблиці буде встановлена максимальна рейтингова оцінка «200 балів».
Учасники зовнішнього оцінювання, які набрали однаковий тестовий бал, отримують однакову рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів.
Сформовані та затверджені у встановленому порядку таблиці за шкалою 100-200 балів не коригуються за підсумками проведення додаткової сесії ЗНО у цьому році та за підсумками розгляду апеляційних заяв щодо результатів тестування.
Для всіх тестів з іноземних мов (англійська, німецька, французька, іспанська) встановлюється однакове значення порога «склав/не склав» та затверджуються однакові таблиці за шкалою 100-200 балів.
Змінено: Олена Холод - 15.07.2020 06:59:29
 
ЗНО-2020: як розрахувати бал з географії
Матеріал читаємо нижче або переходимо за посиланням:http://osvita.ua/test/ball/47218/Визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з географії здійснюється у два етапи. На першому етапі визначається тестовий бал учасника зовнішнього оцінювання (максимум – 90 балів). На другому етапі, на основі тестового бала визначається рейтингова оцінка результатів учасника зовнішнього оцінювання за 200-бальною шкалою, що використовується при складанні рейтингового списку абітурієнтів при вступі до вузів України.

За вибором випускника результат виконання завдань сертифікаційної роботи може бути зарахований як державна підсумкова атестація з географії.


ЯК РОЗРАХОВУЄТЬСЯ ТЕСТОВИЙ БАЛ
Завдання з вибором однієї правильної відповіді. Завдання складається з основи та чотирьох варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А.

Тест містить 36 завдань цієї форми (№1-36), що будуть оцінені в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

Завдання на встановлення відповідності. Завдання складається з основи та двох стовпчиків інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

Тест містить 6 завдань цієї форми (№37-42), що будуть оцінені в 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку та/або колонці; 0 балів за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари»), або відповіді на завдання не надано.

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Неструктуроване завдання складається з основи та передбачає розв’язування задачі. Воно вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав, дотримуючись вимог і правил, кінцеву відповідь у бланку відповідей А.

Тест містить 6 завдань такої форми (№43-48), що оцінюються в 0 або 2 бали: 2 бали, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповідей. Завдання складається з основи та семи варіантів відповіді, позначених цифрами, серед яких лише три правильні. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і записав три відповіді (цифри) у бланку відповідей А.

Тест містить 6 завдань цієї форми (№49–54). Кожне завдання оцінюється в 0, 1, 2 або 3 бали: 1 бал – за кожен правильно вказаний варіант відповіді (цифру) із трьох можливих; 0 балів, якщо не вказано жодного правильного варіанта відповіді (цифри), або один варіант відповіді (цифра) вказано тричі, або відповіді на завдання не надано. Порядок написання цифр значення не має.

Максимальна кількість балів, що зможе набрати учасник тестування, правильно виконавши всі завдання тесту ЗНО з географії, – 90.


ЯК РОЗРАХОВУЄТЬСЯ РЕЙТИНГОВИЙ БАЛ
Для отримання результатів учасника зовнішнього оцінювання за 200-бальною шкалою використовується Таблиця переведення тестових балів в рейтингову шкалу від 100 до 200 балів.

Таблиця переведення тестових балів у рейтингову шкалу від 100 до 200 балів оприлюднюється Українським центром оцінювання (УЦОЯО) тільки після перевірки правильності виконання завдань кожного учасника тестування та визначення порогового бала «склав / не склав».

Таблиця переведення тестових балів має бути оприлюднена не пізніше 29 липня 2020 року. Зазначена шкала є рейтинговою, оскільки вказує на місце результату зовнішнього незалежного оцінювання особи серед результатів інших учасників тестування з географії.

При розрахунку зазначеної шкали не будуть братися до уваги результати учасників тестування, які не подолали пороговий тестовий бал за результатами тестування. Пороговий бал визначають групи експертів, які аналізують фактичне виконання тестових завдань учасниками тестування та на підставі цього аналізу встановлюють кількість тестових балів, що визначають пороговий тестовий бал з географії. Учасники ЗНО, які не подолають визначений пороговий тестовий бал, вважатимуться такими, хто не склав тест.

Слід зазначити, що визначення рейтингової оцінки за таблицями переведення тестових балів минулих років буде неточним. Рейтинговий бал може суттєво відрізнятися враховуючи різні рівні тестів та різні фактичні результати виконання тесту учасниками тестування. Таблиці переведення тестових балів минулих років ви можете подивитись за наступним посиланням.


ЯК РОЗРАХОВУЄТЬСЯ БАЛ ДПА
Результат виконання усіх завдань сертифікаційної роботи може зараховуватися як державна підсумкова атестація з географії за вибором випускника.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник ЗНО з географії, правильно виконавши всі завдання, дорівнює 90 тестовим балам.

Таблиця переведення тестових балів в оцінку за шкалою 1-12 балів також публікується після перевірки правильності виконання завдань кожного учасника тестування з географії не пізніше 29 липня 2020 року.


ОРІЄНТОВНИЙ РОЗРАХУНОК БАЛА ЗА ШКАЛОЮ 2019 РОКУ
Для отримання  орієнтовного  значення власного рейтингового бала за шкалою 100-200 балів уведіть свій тестовий бал у поле нижче (максимум 90 балів):
 
Введіть свій тестовий бал: [CENTER]

[/CENTER]


Для отримання орієнтовного значення власного бала за шкалою 1-12 балів уведіть свій тестовий бал у поле нижче (максимум 90 балів):
 
Введіть свій тестовий бал: [CENTER]
 [/CENTER]
Змінено: Олена Холод - 15.07.2020 07:03:57
 
Відбулось зовнішнє оцінювання з географії
Матеріал читаємо нижче або переходимо за посиланням: http://osvita.ua/test/75040/
В Україні завершується проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання. У середу, 15 липня відбулось тестування з географії.

Тест з географії складався з 54 завдань, на виконання яких учасникам було відведено 150 хвилин.

За вибором випускника результат виконання завдань сертифікаційної роботи може бути зарахований як державна підсумкова атестація з географії.

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи, - 90.

З метою інформування учасників зовнішнього незалежного оцінювання 16  липня будуть опубліковані правильні відповіді на завдання тесту

Див. розділ Відповіді на тести ЗНО.

Установлення порога «склав/не склав» та визначення результатів ЗНО з географії відбудеться 28 липня. 

Цього ж дня будуть опубліковані таблиця відповідності тестових балів оцінкам за шкалою від 1 до12 балів та таблиця переведення тестових балів з географії у рейтингову оцінку за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати тестування будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників ЗНО 29 липня.

Після цього навчальні заклади отримають результати державної підсумкової атестації своїх учнів з географії.

Учасники тестування, які не змогли взяти участь в зовнішньому оцінюванні через об'єктивні причини, можуть протягом 5 робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву.

Додаткове тестування з географії відбудеться 07 серпня.

Змінено: Олена Холод - 15.07.2020 11:23:34
 
ЗНО-2020: ЯКИМ БУДЕ ПОРОГОВИЙ БАЛ «СКЛАВ/НЕ СКЛАВ»?

Матеріал читаємо нижче або переходимо за посиланням: https://testportal.gov.ua/zno-2020-yakym-bude-porogovyj-bal-sklav-ne-sklav/16 липня о 12:00 розпочнеться засідання експертної комісії з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються під час прийому до навчальних закладів, при Українському центрі оцінювання якості освіти, з математики, фізики.

Поріг «склав/не склав» — це мінімальна кількість тестових балів, яку має набрати учасник за виконання сертифікаційної роботи, щоб отримати оцінку у шкалі 100-200 балів  і мати можливість брати участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України.

До складу експертної комісії входять фахівці — працівники Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук, Національної академії педагогічних наук, Українського і регіональних центрів оцінювання якості освіти, закладів освіти та інших установ і організацій.

Засідання експертної комісії транслюватиметься в режимі онлайн на YouTube каналі Українського центру, сторінці у Фейсбук Українського центру. Результати учасників за шкалами 100–200 балів і 12-бальною (із предметів, результати тестувань з яких зараховують як оцінку за ДПА) буде розміщено на інформаційних сторінках учасників зовнішнього незалежного оцінювання наступного дня після кожного засідання експертної комісії.

Засідання експертної комісії зі встановлення порога «склав/не склав» з української мови і літератури, історії України, іноземних мов, біології відбудеться 23 липня, з географії, хімії – 28 липня.
9034_i.jpg (32.25 КБ)
Змінено: Олена Холод - 15.07.2020 21:12:48
 
ВІДБУЛОСЯ ЗНО З ГЕОГРАФІЇ
Матеріал читаємо нижче, або переходимо за гіперпосиланням https://testportal.gov.ua/vidbulosya-zno-z-geografiyi/

За оперативною інформацією регіональних центрів оцінювання якості освіти, участь у тестуванні з географії взяли 92 962 особи, що становить 70,99 % від загальної кількості зареєстрованих.
34 учасники ЗНО не були допущені до пунктів тестування, з них 6 – через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань. Дотримання процедури тестування контролювали 47 громадських спостерігачів.
Явка учасників на пункти тестування з географії в розрізі регіонів.
Регіон %Київська область80,12%Харківська область79,22%Чернігівська область78,35%Житомирська область77,45%Миколаївська область76,22%Черкаська область75,45%м.Київ75,22%Дніпропетровська область75,19%Полтавська область74,78%Кіровоградська область73,83%Хмельницька область73,73%Сумська область73,52%Вінницька область73,35%Одеська область73,22%Запорізька область72,56%Донецька область71,49%Херсонська область71,21%Луганська область69,92%Львівська область68,52%Тернопільська область64,53%Волинська область63,51%Івано-Франківська область61,79%Рівненська область61,28%Закарпатська область56,82%Чернівецька область54,88%

Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання з географії через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії. Для цього необхідно упродовж 5 робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву. Докладніше про умови участі у додатковій сесії — у відповідному розділі.
Із завданнями сертифікаційної роботи можна ознайомитися в розділі «ЗНО-2020. Географія». Завтра на цій самій сторінці буде розміщено правильні відповіді до тесту.
 
ЗНО з географії: тести написали майже 93 тисячі осіб
Матеріал читаємо нижче, або переходимо за гіперпосиланням https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3063784-zno-z-geografii-testi-napisali-majze-93-tisaci-ucasnikiv.html
Участь у зовнішньому незалежному тестуванні з географії, яке відбулося 15 липня, взяли участь 92 962 особи.
"За оперативною інформацією регіональних центрів оцінювання якості освіти, участь у тестуванні з географії взяли 92 962 особи, що становить 70,99% від загальної кількості зареєстрованих", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 34 учасники ЗНО не були допущені до пунктів тестування, з них 6 – через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань.
Дотримання процедури тестування контролювали 47 громадських спостерігачів.Наголошується, що учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання з географії через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії. Для цього необхідно упродовж 5 робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву.

Із завданнями сертифікаційної роботи можна ознайомитися в розділі «ЗНО-2020. Географія». Завтра на цій самій сторінці буде розміщено правильні відповіді до тесту.
Як повідомляв Укрінформ, з 25 червня по 17 липня в Україні триває основна сесія зовнішнього незалежного тестування. Учасники ЗНО вже склали тести з математики, української мови та літератури, фізики, іноземних мов, історії України, біології.
 
Про зниження прохідних балів ЗНО та іспиту "Крок" для майбутніх медиків 
Матеріал читаємо нижче, або переходимо за гіперпосиланням https://censor.net.ua/ua/news/3208323/znyjennya_prohidnyh_baliv_zno_ta_ispytu_krok_dlya_mayibutnih_medykiv_zagrojuye_mayibutnim_patsiyentam
Запропоноване Міністерством охорони здоров'я зниження прохідного балу ЗНО для майбутніх педіатрів і санітарних лікарів, а також прохідного балу ліцензійного медичного іспиту "Крок" для студентів-медиків негативно вплине на лікування дітей.

Про це заявляють у благодійному фонді "Таблеточки", інформує Цензор.НЕТ.
За даними фахівців фонду, дитячий рак успішно лікується тільки за умови раннього виявлення та надання якісної медичної допомоги.
Тому саме лікар первинної ланки, тобто, педіатр або сімейний лікар, відповідає за те, щоб якомога раніше помітити у дитини ознаки тієї чи іншої хвороби і направити на обстеження до потрібного вузькопрофільного фахівця.
У випадку з раком кожен день затримки лікування збільшує його вартість у майбутньому і може мати смертельні наслідки для дитини.
"Ми і зараз стикаємося з тим, що наших підопічних по кілька місяців лікують від будь-якої хвороби - гастриту або, наприклад, бронхіту - і лише потім підозрюють рак", - підкреслюють у "Таблеточках".
Якщо студент-педіатр, який здав вступні іспити "на трійку", вирішить отримати спеціалізацію дитячого онколога, якість лікування дітей із раком теж опиниться під загрозою.
"Онкологія - складна спеціалізація, на яку в розвинених країнах набирають тільки найкращих абітурієнтів і на яку вчаться по 14-15 років. Тому лікар, який має лікувати за найскладнішими міжнародними протоколами, приймати рішення, від яких залежить життя і смерть дитини, проводити інтенсивну хіміотерапію і трансплантацію кісткового мозку, має бути без перебільшення найкращим із найкращих", - говорить Юлія Ноговіцина, директор по роботі з сім'ями та підопічними "Таблеточок".
Фонд закликає Міністерство охорони здоров'я України та Міністерство освіти і науки України "не погіршувати і без того складну ситуацію з лікуванням дитячого раку".
Раніше гендиректор "Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України", член медичної ради при Міністерстві охорони здоров'я Борис Тодуров повідомив, що на першому засіданні ради говорили про необхідність знизити прохідний бал ЗНО до 130 балів для педіатрів та санітарних лікарів.
У травні 2017 року МОЗ прийняв рішення встановити мінімальний прохідний бал на медичні спеціальності (в т.ч. спеціальність "Педіатрія"smile;) на рівні не нижче 150 балів за кожен сертифікат ЗНО.
 
Додаткова сесія ЗНО-2020. Графік проведення.


Матеріал читаємо нижче або переходимо за посиланням: https://testportal.gov.ua/dodsession/Щороку для осіб, які з поважних причин не мають можливості взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання, проводиться додаткова сесія.

У період проведення основної сесії зовнішнього оцінювання здійснюється подання документів особами, які:
 • у день проведення зовнішнього оцінювання з відповідного навчального предмета брали участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, або прямували до/з місць їх проведення;
 • не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього оцінювання через причини, що не залежали від їх дій та волі, та на які вони не можуть вплинути, зокрема:

− хвороба в день проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета під час основної сесії;
− стихійне лихо, у тому числі пожежа, повінь, землетрус, військові дії або суспільні збурення, техногенна катастрофа в день або переддень проведення зовнішнього оцінювання з  певного навчального предмета;
− викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання, що трапилося до проведення зовнішнього оцінювання з  певного навчального предмета, але не раніше ніж за п’ять календарних днів;
− смерть рідних по крові або по шлюбу, яка сталася до проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета, але не раніше ніж за сім календарних днів;
 • брали участь в основній сесії зовнішнього оцінювання, але не змогли розпочати або завершити виконання сертифікаційної роботи з певного навчального предмета у зв’язку з:

− різким погіршенням стану здоров’я;
− виникненням у пункті зовнішнього оцінювання обставин, що могли становити загрозу для життя та здоров’я;
− дочасним припиненням уповноваженою особою при Українському центрі оцінювання якості освіти (за погодженням із регіональним центром) процедури зовнішнього оцінювання в певній(их) аудиторії(ях) або в пункті проведення зовнішнього оцінювання через неможливість створення належних умов для виконання  сертифікаційної роботи.
Таким учасникам протягом 5 робочих днів з урахуванням дня проведення тестування необхідно до регіонального центру подати заяву щодо участі у додатковій сесії, копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії.
У разі неявки на основну сесію через хворобу  до регіонального центру разом із заявою необхідно подати – один із документів, зазначених в абзацах 2 – 5, 8, 9 підпункту 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України.Також подати заяву щодо участі у додатковій сесії можуть особи які:
 • брали участь у тестуванні, але стосовно них допущено порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання, що підтверджено рішеннями регламентних комісій;
 • брали участь у тестуванні, але не змогли завершити виконання сертифікаційної роботи у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я або виникненням у пункті зовнішнього оцінювання інших обставин, що могли становити загрозу для їхнього життя та здоров’я.

Окрім періоду проведення основної сесії, подання документів для участі в додатковій сесії може здійснюватися в основний період реєстрації, період перереєстрації, додатковий період.
У межах часу, відведеного на реєстрацію (перереєстрацію), подати документи для участі в додатковій сесії можуть особи, які не мають можливості пройти зовнішнє оцінювання під час основної сесії у зв’язку з тим, що:
 • обрали для проходження зовнішнього оцінювання два навчальних предмети, зовнішнє оцінювання з яких проводиться під час основної сесії в один день;
 • у рік проведення зовнішнього оцінювання навчаються за кордоном;
 • за релігійними переконаннями не можуть взяти участь у зовнішньому оцінюванні з окремого(их) навчального(их) предмета(ів), що проводиться(яться) в певні дні;
 • вказали на необхідність створення особливих (спеціальних) умов проходження зовнішнього оцінювання, що можуть бути забезпечені лише під час додаткової сесії;
 • належать до категорії осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення;
 • у період проведення основної сесії зовнішнього оцінювання з окремих навчальних предметів:

-  братимуть участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, складатимуть державні іспити, перебуватимуть за кордоном, що підтверджується відповідними документами
- складатимуть державні іспити;
- проходитимуть практику на підприємствах, в установах та організаціях (для осіб із числа учнів (студентів, вихованців) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти);
- перебуватимуть за кордоном.

Зазначені вище особи разом із комплектом реєстраційних документів надсилають до регіонального центру оцінювання якості освіти заяву (у довільній формі) щодо надання можливості пройти тестування під час додаткової сесії і документ, що підтверджує причину, яка унеможливлює участь в основній сесії.

У межах часу, відведеного для додаткового періоду реєстрації, здійснюється подання документів особами, які:
 • брали участь в антитерористичній операції та/або у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або належать до категорії осіб з неконтрольованих територій та не зареєструвалися для участі в зовнішньому оцінюванні в основний період;
 • проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, або переселилися з них та не зареєструвалися в основний період реєстрації;
 • за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах;
 • мають складати державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання, але через поважні причини не змогли зареєструватися в основний період реєстрації (такі особи реєструються для участі в додатковій сесії лише з навчальних предметів, з яких їм будуть зараховані результати зовнішнього оцінювання як оцінки за державну підсумкову атестацію);
 • проживають (перебувають) на території, на якій у порядку, визначеному законодавством, встановлено карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, та внаслідок цього не змогли зареєструватися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання в основний період реєстрації, якщо останній день строку, відведеного для нього, припадає на період карантину, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану.


Таким особам до комплекту документів також необхідно додати заяву (у довільній формі) щодо надання можливості пройти тестування під час додаткової сесії та документ, що підтверджує право особи для реєстрації на ЗНО в додатковий період.

Детальніше про умови участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання можна ознайомитися за посиланням.

У 2020 році тестування додаткової сесії пройдуть за таким графіком:

Фізика  -  24.07.2020

Математика  -  28.07.2020

Іспанська мова  -  29.07.2020

Французька мова  -  30.07.2020

Німецька мова  -  31.07.2020

Англійська мова  -  03.08.2020

Українська мова і література  -  04.08.2020

Біологія  -  05.08.2020

Історія України  -  06.08.2020

Географія  -  07.08.2020

Хімія  - 10.08.2020Результати додаткової сесії ЗНО будуть розміщені до 14 серпня.
Змінено: Олена Холод - 16.07.2020 09:11:05
 
Поріг тесту ЗНО з математики склав 9 тестових балів
Матеріал читаємо нижче або переходимо за посиланням: http://osvita.ua/test/75046/16 липня експертна комісія Українського центру оцінювання якості освіти встановила поріг «склав/не склав» для зовнішнього незалежного оцінювання з математики, який у 2020 році дорівнюватиме 9 тестовим балам.

Відповідне рішення комісії було ухвалено під час засідання, що відбулось у Міністерстві освіти і науки.

Усі учасники тестування, результат яких дорівнює або є вищим за визначений поріг, матимуть можливість використати отримані результати під час участі у цьогорічній вступній кампанії до закладів вищої освіти.

У 2020 році тестування з математики пройшли 152 079 учасників. Кількість учасників ЗНО, які не склали тест з математики складає 12.71 % від загальної кількості учасників тестування.

До 17 липня мають бути оголошені результати, що отримані учасниками зовнішнього незалежного оцінювання з математики, а також ухвалені таблиці відповідності тестових балів рейтинговій оцінці за шкалою 100-200 балів за виконання тесту.

Як відомо, результати ЗНО з математики також будуть враховані, як державна підсумкова атестація з предмета. Експертна комісія затвердить таблицю відповідності тестових балів оцінкам за шкалою 1-12 балів.

Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник ЗНО, правильно виконавши всі завдання, що будуть зараховуватися як державна підсумкова атестація з математики, дорівнює 52 балам.

Максимальна кількість балів, яку мав можливість набрати учасник ЗНО, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з математики, дорівнював 62 тестовим балам.
Змінено: Олена Холод - 16.07.2020 09:58:04
 
Поріг тесту ЗНО з фізики склав 12 тестових балів
Матеріал читаємо нижче або переходимо за посиланням:
http://osvita.ua/test/75048/16 липня експертна комісія Українського центру оцінювання якості освіти встановила поріг «склав/не склав» для зовнішнього незалежного оцінювання з фізики, який у 2020 році дорівнюватиме 12 тестовим балам.

Відповідне рішення було ухвалено під час засідання комісії.

Усі учасники тестування, результат яких дорівнює або є вищим за визначений поріг, матимуть можливість використати отримані результати під час участі у цьогорічній вступній кампанії до закладів вищої освіти.

Кількість учасників ЗНО, які не склали тест з фізики ,  складає 7,7% від загальної кількості учасників тестування.

17 липня  будуть оголошені результати, що отримані учасниками зовнішнього незалежного оцінювання з фізики, а також ухвалені таблиці відповідності тестових балів рейтинговій оцінці за шкалою 100-200 балів.

Як відомо, результати ЗНО з фізики також можуть бути враховані, як державна підсумкова атестація з фізики.
Відповідно, експертна комісія затвердить таблицю відповідності тестових балів оцінкам за шкалою 1-12 балів.

Максимальна кількість балів, яку мав можливість набрати учасник ЗНО, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з фізики, дорівнювала 64 тестовим балам.
Змінено: Олена Холод - 16.07.2020 10:04:35
 
Експерти знизили пороговий бал для ЗНО з математики
Матеріал читаємо нижче або переходимо за посиланням:http://osvita.ua/test/75062/Цього року пороговий бал для тесту зовнішнього оцінювання з математики є нижчим у порівнянні з минулим роком.

Відповідне рішення було ухвалено у четвер членами експертної комісії Українського центру оцінювання якості освіти під час розгляду питань зі встановлення прохідних балів для тестів з математики та фізики.

У 2020 році тест з математики містив 35 завдань, за виконання яких учасник міг отримати 62 тестових бала. Встановлений експертами прохідний бал цього року складає 9 тестових балів.

Це означає, що учасники які отримали результат на рівні 9 балів і вище, зможуть використовувати результати тестування при вступі до вишів.

Разом з тим тест з математики не склали 12.71% від загальної кількості учасників тестування.

Минулого року при аналогічній кількості тестових балів за виконання тесту, пороговий бал ЗНО з математики був вищим і складав 11 балів.

Щодо тесту з фізики, то поріг тесту ЗНО цього року склав 12 тестових балів з 64 можливих.

Минулого року поріг цього тесту був встановлений на рівні 13 балів, але максимальна кількість тестових балів була меншою — 60.

Персональні результати учасників тестування з математики та фізики за шкалою 100-200 балів будуть оголошені 17 липня.
Змінено: Олена Холод - 16.07.2020 11:05:56
 
Опубліковані відповіді на тест ЗНО з географії
Матеріал читаємо нижче або переходимо за посиланням: http://osvita.ua/test/75049/Опубліковані правильні відповіді на завдання тесту ЗНО з географії, що був проведений у середу.

Використовуючи правильні відповіді на завдання тесту з географії, учасники тестування мають можливість визначити власний тестовий бал за всіма завданнями тесту.
За вибором випускника результат виконання завдань сертифікаційної роботи може бути зарахований як державна підсумкова атестація з географії. Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник ЗНО з географії, правильно виконавши всі завдання, дорівнює 90 балам.
Офіційне оголошення результатів тестування з географії відбудеться не пізніше 29 липня.
При оголошенні офіційних результатів ЗНО з географії будуть оприлюднені таблиці за шкалою від 100 до 200 балів і таблиці за шкалою від 1 до 12 балів.
Результати за рейтинговою шкалою від 100 до 200 балів використовуватимуться абітурієнтами під час вступу до вишів.
Результати за шкалою від 1 до 12 балів будуть надіслані навчальним закладам для визначення оцінки випускників за державну підсумкову атестацію.
Змінено: Олена Холод - 16.07.2020 12:07:23
 
ЗНО з хімії: напередодні тестування
Матеріал читаємо нижче або переходимо за посиланням: http://osvita.ua/test/75057/У п’ятницю, 17 липня, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року завершиться проведенням тестування з хімії.

Проведення тесту розпочнеться об 11 годині. Вхід до пунктів тестування триватиме до 10.50.

Для допуску до пункту тестування необхідно мати при собі запрошення-перепустку, оригінал сертифіката учасника ЗНО та оригінал документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті.

Тест з хімії складається із 52 завдань, на виконання яких учасникам буде відведено 150 хвилин.

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи, дорівнює 74 балам.

За вибором випускника результат виконання завдань сертифікаційної роботи може бути зарахований як державна підсумкова атестація з хімії.


Матеріали для підготовки
Змінено: Олена Холод - 16.07.2020 12:16:57
 
Онлайн тест ЗНО 2020 року з географії
Матеріал читаємо нижче або переходимо за посиланням:
http://osvita.ua/test/75064/Використовуючи сервіс ЗНО-онлайн, учасники тестування з географії мають можливість без зайвих зусиль визначити свій тестовий бал за виконання завдань тесту.

Для того щоб скористатись сервісом, учаснику ЗНО необхідно заповнити варіанти відповідей, що були надані ним під час виконання завдань тесту з географії.

Після надання усіх відповідей учасник тестування отримає значення тестового бала за виконання завдань тесту.

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з географії, дорівнює 90 балам.

За вибором випускника результат виконання завдань сертифікаційної роботи може бути зарахований як державна підсумкова атестація з географії.

Сервіс використовує правильні відповіді до завдань сертифікаційної роботи з географії, що були ухвалені на засіданні предметної фахової комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти.

Також рекомендуємо ознайомитись з алгоритмом розрахунку тестового бала за виконання завдань тесту з географії.
Змінено: Олена Холод - 16.07.2020 15:21:07
 
ТЕСТУВАННЯМ З ХІМІЇ ЗАВЕРШУЄТЬСЯ ОСНОВНА СЕСІЯ ЗНО-2020

Матеріал читаємо нижче або переходимо за посиланням: https://testportal.gov.ua/testuvannyam-z-himiyi-zavershuyetsya-osnovna-sesiya-zno/17 липня відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з хімії.
Понад 14 тисяч осіб у 74 пунктах тестування протягом 150 хвилин виконуватимуть завдання сертифікаційної роботи з хімії.

Тест налічує 52 завдання, за правильне виконання яких можна набрати 74 бали.

Допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. 
Якщо учасник прибудете до пункту тестування після 10:50, його не буде допущено до участі в ЗНО.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів:
 • оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
 • паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті;
 • запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.
У разі неможливості пред’явлення оригіналу Сертифіката, паспорта чи іншого документа, серію та номер якого зазначено у Сертифікаті, або за умови надання копій цих документів чи електронної версії ID-картки у мобільному застосунку «Дія» абітурієнта не буде допущено до пункту проведення ЗНО. Український і регіональні центри оцінювання просять учасників ЗНО  бути максимально відповідальними, дотримуватися рекомендацій медиків, правил соціального дистанціювання, не забувати, що безпека – спільна справа.
Увага! Під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.
Змінено: Олена Холод - 16.07.2020 15:32:15
 
Визначено результати ЗНО з математики 2020 року
Матеріал читаємо нижче, або переходимо за гіперпосиланням http://osvita.ua/test/75071/

Українським центром оцінювання якості освіти оголошено результати зовнішнього оцінювання з математики, проведення якого відбулось 25 червня 2020 року.
Зміст сертифікаційної роботи ЗНО був визначений на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання з математики.
Тест з математики містив 35 завдань, за правильне виконання яких учасник мав можливість отримати 62 тестових бали.
Тестові роботи всіх учасників тестування розпізнані, ідентифіковані та перевірені. Результати тестування розміщуються на інформаційних сторінках абітурієнтів.
Пороговий бал «склав/не склав» для тесту ЗНО з математики встановлений на рівні 9 тестових балів.
В основу визначення рейтингу кожного абітурієнта покладені його результати, обраховані на основі загальної суми тестових балів. Результати будуть вказані в інформаційних картках до сертифікатів ЗНО, що кожен учасник тестування зможе роздрукувати з власної інформаційної сторінки на сайті УЦОЯО.
Усі учасники, які подолали визначений експертами бар’єр, отримали рейтингову оцінку, що визначена за шкалою від 100 до 200 балів. Отриманий результат тестування учасники ЗНО зможуть використовувати під час вступної кампанії до закладів вищої освіти.
Оскільки результати зовнішнього оцінювання з математики можуть бути враховані як державна підсумкова атестація за шкільний курс з математики, Українським центром оцінювання якості освіти складено та затверджено окрему таблицю переведення тестових балів у шкалу 1-12 балів.
Учасники тестування зможуть ознайомитись зі скан-копіями своїх бланків відповідей. Бланки відповідей розміщені на інформаційних сторінках учасників.
Також, у випадку сумнівів щодо об’єктивності визначених результатів, учасник тестування має право подати апеляційну заяву, надіславши її поштою на адресу Українського центру оцінювання якості освіти протягом 5 календарних днів з моменту оголошення результатів тестування.
 
ЗНО з хімії: особливості тесту 2020 року
Матеріал читаємо нижче, або переходимо за гіперпосиланням https://osvita.ua/test/training/5147/
Тест зовнішнього незалежного оцінювання з хімії у 2020 році складається із завдань трьох форм: завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдань на встановлення відповідності («логічні пари»), завдань відкритої форми із короткою відповіддю.
Загальна кількість завдань тесту з хімії – 52, на їх виконання учасникам буде відведено 150 хвилин.
За вибором випускника результат виконання завдань сертифікаційної роботи може бути зарахований як державна підсумкова атестація з хімії.
Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи, - 74.
ФОРМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
Завдання з вибором однієї правильної відповіді. Завдання складається з основи та чотирьох варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А.
Тест містить 34 завдань цієї форми (№1-34), що будуть оцінені в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.
Завдання на встановлення відповідності. Завдання складається з основи та двох стовпчиків інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 3) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.
Тест містить 4 завдання цієї форми (№35-38), що будуть оцінені в 0, 1, 2 або 3: 1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку та/або колонці; 0 балів за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари»), або відповіді на завдання не надано.
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Неструктуроване завдання складається з основи та передбачає розв’язування задачі. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав, дотримуючись вимог і правил, кінцеву відповідь у бланку відповідей А.
Тест містить 14 завдань такого типу (№39-52), що оцінюються в 0 або 2 бали: 2 бали, якщо вказана правильна відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або відповіді на завдання не надано.
Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться.
Додаткові матеріали та обладнання під час виконання тесту з хімії не використовуються. Для допомоги абітурієнту в тестових зошитах із хімії будуть надруковані допоміжні таблиці: "Періодична система хімічних елементів Менделєєва", "Розчинність основ, кислот, амфотерних гідроксидів і солей у воді", "Ряд активності металів".
При підготовці до складання тесту зверніть увагу на програму зовнішнього незалежного оцінювання з хімії, що призначена для проведення тестування з хімії, а також визначає обсяг вимог до знань та умінь з кожного розділу і теми.
Матеріал програми ЗНО розподілено на чотири тематичні блоки: "Загальна хімія", "Неорганічна хімія", "Органічна хімія", "Обчислення в хімії", які в свою чергу розподілено за розділами і темами.
Програму для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з хімії розроблено на основі чинних навчальних програм з хімії для 7-9 класів та 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
 
Основна сесія ЗНО сьогодні завершується тестуванням з хімії
Матеріал читаємо нижче, або переходимо за гіперпосиланням https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3064635-osnovna-sesia-zno-sogodni-zaversuetsa-testuvannam-z-himii.html
У п'ятницю, 17 липня, відбудеться зовнішнє незалежне тестування з хімії.
"17 липня відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з хімії. Понад 14 тисяч осіб у 74 пунктах тестування упродовж 150 хвилин виконуватимуть завдання сертифікаційної роботи з хімії. Тест налічує 52 завдання, за правильне виконання яких можна набрати 74 бали", - йдеться у повідомленні.
Допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Якщо учасник прибуде до пункту тестування після 10:50, його не буде допущено до участі в ЗНО.
Як повідомляв Укрінформ, основна сесія зовнішнього незалежного тестування проходить в Україні з 25 червня по 17 липня.16 липня експертна комісія УЦОЯО визначила порогові бали "склав/не склав" для ЗНО з математики - 9 балів, та для ЗНО з фізики - 12 балів.Засідання експертної комісії зі встановлення порога "склав/не склав" з української мови та літератури, історії України, іноземних мов, біології відбудеться 23 липня, з географії, хімії – 28 липня.
 
ЗНО з географії: тести написали майже 93 тисячі осіб
Матеріал читаємо нижче, або переходимо за гіперпосиланням https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3063784-zno-z-geografii-testi-napisali-majze-93-tisaci-ucasnikiv.html
Участь у зовнішньому незалежному тестуванні з географії, яке відбулося 15 липня, взяли участь 92 962 особи.
"За оперативною інформацією регіональних центрів оцінювання якості освіти, участь у тестуванні з географії взяли 92 962 особи, що становить 70,99% від загальної кількості зареєстрованих", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 34 учасники ЗНО не були допущені до пунктів тестування, з них 6 – через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань.
Дотримання процедури тестування контролювали 47 громадських спостерігачів.Наголошується, що учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання з географії через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії. Для цього необхідно упродовж 5 робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву.

Із завданнями сертифікаційної роботи можна ознайомитися в розділі «ЗНО-2020. Географія». Завтра на цій самій сторінці буде розміщено правильні відповіді до тесту.
Як повідомляв Укрінформ, з 25 червня по 17 липня в Україні триває основна сесія зовнішнього незалежного тестування. Учасники ЗНО вже склали тести з математики, української мови та літератури, фізики, іноземних мов, історії України, біології.
 
Назвали порогові бали для ЗНО з математики та фізики
Матеріал читаємо нижче, або переходимо за гіперпосиланням https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3064183-nazvali-porogovi-bali-dla-zno-z-matematiki-ta-fiziki.html
Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) визначила поріг склав/не склав для ЗНО з математики на рівні 9 балів, для ЗНО з фізики на рівні 12 балів.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні комісії 16 липня, яке транслювалося на Facebook Міністерства освіти та науки, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Пороговий бал ЗНО з математики цього року становить 9 балів. Відповідно до встановленого порогового балу кількість учасників, які не долають поріг, дорівнює 19 334, або 12,71%, кількість учасників, які долають поріг, 132 тис. 745, або 87,29%”, - сказав на засіданні комісії очільник УЦОЯО Валерій Бойко.
Також комісія ухвалила рішення встановити пороговий бал ЗНО з фізики на рівні 12 балів. Відповідно до встановленого порогового балу кількість учасників, які не долають поріг дорівнює 8%, або 1 713 учасників ЗНО з фізики.
Поріг "склав/не склав" – це мінімальна кількість тестових балів, яку має набрати учасник/учасниця за тестування, щоб отримати оцінку за шкалою 100-200 балів і мати можливість брати участь у конкурсному відборі до вишу.
Результати учасників за шкалами 100–200 балів і 12-бальною (із предметів, результати тестувань з яких зараховують як оцінку за ДПА) буде розміщено на сторінках учасників ЗНО наступного дня після кожного засідання експертної комісії.
Тестування з математики відбулося 25 червня, ЗНО складали 152 тис. 180 осіб.
Тестування з фізики пройшло 2 червня, ЗНО складали 22 284 особи.
Як повідомляв Укрінформ, з 25 червня по 17 липня в Україні проходить основна сесія зовнішнього незалежного тестування.
Засідання експертної комісії зі встановлення порога "склав/не склав" з української мови і літератури, історії України, іноземних мов, біології відбудеться 23 липня, з географії, хімії – 28 липня.
Страницы: Пред. 1 ... 11 12 13 14 15 ... 18 След.
Читають тему