Повернутись до звичного вигляду


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Educational Era

Педагогічна преса

Управління освіти та науки Рівненської ОДА

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (РОІППО)

Освітній навігатор

Рівненська МАН

Stats

Загальний форум

Вибрати дату в календаріВибрати дату в календарі

Страницы: Пред. 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 54 След.
ПІДГОТОВКА ДО ЗНО: БАЗА ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ. Тренувальне on-line тестування, У даному розділі форуму розміщено гіперпосилання на базу ВИКОРИСТАНИХ тестових завдань Українського центру оцінювання якості освіти.
 
Матеріал читаємо нижче або переходимо на оригінальне повідомлення за цим гіперпосиланням

Вимова голосних звуків[ред. | ред. код]
1. Голосні звуки української мови є звуки повного творення. Вони вимовляються повнозвучно не тільки під наголосом, а й у ненаголошеній позиції.
2. Звук [а] в усіх позиціях вимовляється чітко, ясно, ніколи не скорочується й не приглушується, не переходить у звуки [е], [і], [и]: [ша́пка], [час], [дале́ко], [па́мјат'], [загл'ада́ти].
3. Голосний [о] як наголошений, так і ненаголошений вимовляється виразно, повнозвучно, ніколи не переходить у звук [а]: [вода́], [молоко́], [обговори́ти].
Ненаголошене [о] перед наголошеним складом з [у] звучить з наближенням до [у]: [коужу́х], [моуту́зка], [поулу́м иесок], [боул'у́чиĭ], [моугу́т'н' іиĭ], [роузу́мниĭ], [у боују́], [коузу́], [доушчу́], [чоуму́], [гоуту́ју], [говоур'у́], [ноушу́], [допомоужу́], [воуд͡жу́].
Не виявляє нахилу до [у] звук [о] в таких випадках: коли є сполучним голосним у складних словах: [одноку́рсниек]; також, за нечисленними винятками, у словах іншомовного походження: [борд'у́р], [монту́ју]; у префіксах до-о-об-про-роз- багатьох слів: [добу́ти], [здобу́ток], [оду́жати], [обслу́га], [пробу́ти], [роздумати]; у ряді суфіксів: [красоту́], [рвону́ти], [трусону́ти].
Перед складом з наголошеним [і] нахил [о] до [у] менш виразний: [г о(у)л'іўка], [по(у)р'і́г], [то(у)бі́], [до(у)јі́ити], [хо(у)д'і́м(о)]. Малопомітний нахил [о] до [у] перед наголошеним складом з [і] у словнику не позначається.
Сильне наближення ненаголошеного [о] до [у]: [зуозу́л'а], а то й заміна [о] звуком [у]: [зузу́л'а], вимова [о] з нахилом до [у] в будь-якій позиції: [коуро́ва], що спостерігається в говорах південно-західного наріччя, не відповідає літературній нормі.
4. Звук [у] вимовляється чітко в усіх позиціях: [кучугу́ра], [будо́воју], [л'уди́на]. Ненаголошений [у] після голосного перед приголосним може ослаблюватися до нескладотворчого: аудиторія [аўдието́р'іја].
5. Голосний [і] вимовляється чітко як звук переднього ряду і високого ступеня підняття язикової спинки: [д'ід], [с'і́но], [с'іл'с'ки́ĭ]. Так вимовляється й [і], що походить з [о]: [н'іж], [с'ік], [с'т'іл], [пос'т"і́ĭниĭ], [н'іг], [бол'і́т], [брат'і́ў], [в"іл], [б"ік], [в"ін] також [і] в закінченні називного відмінка множини прикметників, дієприкметників, числівників, займенників, [га́рн'і], [здоро́в"і], [бра́тов"і], [би́т'і], [дру́г"і], [на́ш"і]; на межі слів та частин абревіатур: [д'ід і ба́ба], [ф"і'нінспе́ктор].
Виразно вимовляється [і] й на початку слова: [і́скра], [і́спиет], [істо́та], зокрема й після прийменника на приголосний: [вʻʻід і́скри], [з і́скри]. Однак у деяких словах наголошене початкове [і] наближається у вимові до [и]: [і́инод'і], [і́инколи]у [і́иншиĭ], [і́инде].
З наближенням до [и] вимовляється також [і] в закінченнях називного й орудного відмінків однини та непрямих відмінків множини прикметників м'якої групи та порядкового числівника третій: [си́н'іиĭ], [беизкра́јіиĭ], [тре́т'іиĭ]— називний відм. чол. роду; [си́н'іим], [беизкра́јіим], [тре́т'іим] — орудний відм. однини чол. й середн, роду; [си́н'іих], [беизкра́јіих], [тре́т'іих]—родовий і місцевий відм. множини; [си́н'іим], [беизкра́јіим], [тре́т'іим] — давальний відм. множини; [си́н'іими], [беизкра́јіими], [тре́т'іими] — орудний відм.множини.
Так само вимовляється [і] в закінченнях присвійних займенників мійтвійсвій: [мојі́им] — орудний відм. однини; [мојі́их] —род. і місц. відм. множини; [мојі́им] — дав. відм. множини; [мојі́ими] — орудн. відм. множини. Без нахилу до [и] вимовляється [і] тільки в закінченнях місцевого відм.однини чол. й середн. роду: у [си́н'ім], [беизкра́јім], [тре́т'ім], [мојі́м]; давального й місцевого відм. жіночого роду: [си́н'іĭ], [беизкра́јіĭ], [тре́т'іĭ], [мојі́ĭ] та називного відм. множини: [си́н'і], [беизкра́јі], [тре́т'і], [мојі́].
Після [ј] широку вимову [і] маємо в ряді суфіксів: [крајі́ина], [геиројі́ин'а], [во́јіин], [гно́јіишче], [веибо́јіистиĭ], [мар'і́јіин], [го́јіити] та ін. Основна форма цих суфіксів -ин(а)-ин(я)-ин-ищ(е)-ист(ий)-ин-и(ти). Під впливом [ј] звук [и], що є в основі цих суфіксів, звужується до [іи].
6. Голосний [е] чітко, виразно вимовляється під наголосом як звук переднього ряду і середньо-низького підняття: [сте́жка]. Артикуляція його, на відміну від [і], легка, ненапружена. Вимова наголошеного [е] із значним наближенням до [и]: [сти́ежка], відома в говірках, є грубим порушенням літературної норми.
Виразно звучить [е] і в побічнонаголошених складах: [тѐплоте́хн'іка].
Не втрачає своєї якості звук [е] також в окремих ненаголошених позиціях, а саме: а) на початку слова після паузи: [еква́тор], [екра́н], [епо́ха];
б) коли є закінченням слова: [мо́ре], [по́ле], [га́рне], [те́пле], [да́не], [ши́те], [пе́рше], [пја́те], [ко́жне], [ус'а́ке], [дру́же], [бра́те], [пи́ше], [кли́че], [ви́ĭде], [вʻʻіз'ме];
в) у закінченнях іменників: [го́стевʻʻі], [това́риешевʻʻі], [кра́јевʻʻі], [го́стем], [това́риешем], [кра́јем], [се́рцем], [мо́рем], [до́леју], [ка́шеју], [те́слеју];
г) коли виступає сполучним звуком у складному слові, перший компонент якого має побічний наголос: [бо'лезаспок'і́ĭлиевиĭ].
В інших ненаголошених позиціях [е] наближається у вимові до [и]. Перед наголошеним складом з [і], [и], [у] це наближення більше: веді́ть [виед'і́т' ], веди́ [виеди́], веду́ [виеду́], а перед складом з [о], [а], [е]— менше: вело́ [веило́],вела [веила́], веде́ [веиде́].
У ряді випадків ненаголошене [е] і перед наголошеними [і], [и], [у] вимовляється без значного нахилу до [и], зокрема в префіксах без-пре-: [беизви́хʻʻідниĭ], [преиму́дриĭ] у заперечній частці-префіксі не-: [неид'і́ĭсниĭ]; перед [р] у межах складу: [пеирли́на] (попередній [р], звук [л] і тверді губні також розширюють до деякої міри сусідні з ними [е], [и]); після голосного в словах іншомовного походження: [поеити́чниĭ]; тоді, коли виступає в ролі сполучного звука в складних словах: [волеил'у́бниĭ].
На вимову ненаголошеного [е] впливає також сусідство м'яких приголосних, які звужують його вимову. Цей вплив найвідчутніший при обобічному сусідстві таких приголосних, особливо [ј]. Після [j] перед дальшим м'яким приголосним голосний [е] вимовляється як [иі][1] : армі́єць [армʻʻі́јиіц' ], європе́єць [јеиўропе́јиіц' ], інді́єць [ін'д'і́јиіц' ], засво́єння[засво́јиін':а], змагаєшся [змага́јиіс':а], змагається [змага́јиіц':а].
7. Голосний [и] чітко, виразно вимовляється під наголосом як звук переднього ряду і високо-середнього підняття, проміжний між [і] й [е]: [ти́хо], [хи́тра], [ми], [син], [ни́ва]. Твориться він легко, без напруження. Дуже напружена його вимова, значно обнижена артикуляція, близька до [иі] або [е]: [ти́іхо], [хʻʻе́тра], вимова його як [ы]: [мы], [сын] — усі ці відмінності у вимові [и], властиві окремим південно-західним говорам, є відступом від літературної норми. Не становить загальноприйнятої норми і вузька та підвищена вимова типового [и], характерна для північних говорів: [миі], [ни́іва]; [мі́и], [ні́ива].
Виразно чується звук [и] також: а) у побічнонаголошених складах: [шѝрокор'а́дна];
б) у ненаголошеній позиції перед [ĭ], що стоїть у кінці слова або перед наголошеним складом з [и]: [жва́виĭ], [дру́гиĭ], [ви́лиĭ]', [приĭти́], [киĭки́];
в) у ненаголошеному закритому складі закінчення слова: [до́брих], [би́тих], [пе́рших], [ко́жних], [до́брим], [би́тим], [пе́ршим], [ко́жним], [но́сиш], [но́сит'], [но́сим].
Без помітного нахилу до [е] чується ненаголошене [и] у формі 2-ої особи однини наказового способу дієслів І дієвідміни: [ви́ĭди], [ви́три], [ви́пхни]. У решті випадків ненаголошений голосний [и] кінцевого відкритого складу звучить з незначним наближенням до [е]: [свобо́ди(е)], [заво́ди(е)], [пол'а́ми(е)], [робити(е)], [би́ли(е)], [зрад'і́ўши(е)], [навʻʻі́ки(е)]. Цього малопомітного нахилу словник не фіксує.
З найбільшим нахилом до [е] звучить [и] перед наголошеним складом з [е]:живе́ [жеиве́], сидите́ [сиедеите́]. Проте [и] в ролі сполучного звука в складних словах, де першим компонентом є числівник, перед складом з наголошеним [е] вимовляється з незначним наближенням до [е]: [пјатиеде́н: иĭ]. Перед наголошеним складом з [а] наближення [и] до [е] також значне, але не таке сильне, як перед [е]. Тому позначаємо вимову цього[и] знаком [ие]: [чиетати].
Перед наголошеними складами з [о], [у], [и], [і] звук [и] виступає з невеликим нахилом до [е]: [жиела́], [жиеву], [жиеви́], [жиевʻʻі́т'].
8. На вимову ненаголошених [е], [и] впливає темп мовлення. У прискореному темпі вони ще більше зближаються один з одним: [жеве́], [жеила́], [свобо́дие], [заво́дие], [брата́мие], [роби́тие], [би́лие], [навʻʻі́кие], [зрад'і́ўшие].
9. Зближення, змішування і нерозрізнювання [е], [и] в ненаголошених позиціях — одна з найхарактерніших рис українського вокалізму. Слова в парах мене́ [меине́] і мине́ [меине], наведу́ [навиеду́] і на виду́ [на виеду́] вимовляються абсолютно однаково. Вимова ненаголошених [е], [и] без помітної відміни від наголошених, властива північним говіркам, перебуває поза нормами літературної мови.
Вимова приголосних звуків[ред. | ред. код]
1. Дзвінкі приголосні [б], [д], [з], [д̑з], ['ж], [д͡ж], [г], [ґ] у кінці слова і в кінці складу перед глухим приголосним вимовляються дзвінко: [хл'і́б], [горо́д], [вʻʻіз], [ґед̑з'], [н'іж], [ґанд͡ж], [с'н'іг], [ґиерли́ґ]; [гриебки́], [обчи́стиети], [гр'а́дка], [вʻʻідкуси́ти], [ни́зка], [вʻʻід̑зсади́ти], [ду́жка], [пʻʻідше́фниĭ], [дос'агти́].
Тільки в словах вогколегкокігтінігтідігтяр звук [г], як правило, знеголошується: [во́г̯ко] і нерідко оглушується: [во́х̯ко]. Знеголошується також звук [д] у слові жердка: [же́рд̯ка].
2. Звук [в] вимовляється дзвінко, ніколи не замінюється звуком [ф]: [барв]. Навпаки, в кінці слова після голосного, в середині слова після голосного перед приголосним та на початку слова перед приголосним набуває більшої звучності і переходить у нескладотворчий [ў]: [браў], [поўтори́ти], [ўплиў].
Безголосий варіант [в], але без переходу в [ф] зустрічається тільки в кінці слова після двох глухих приголосних: [виедауни́цтв̯].
3. Префікс з-, як і прийменник, перед глухими приголосними переходить у [с-]: зцілити [с'ц'ілйти], з хати [схати].
4. Префікс роз- перед глухими приголосними у швидкому і нормальному темпі вимовляється як [рос-]: розказа́ти [росказа́ти]. Перед [с] здебільшого зберігається форма із [з]: [розси́пати]. У повільному темпі звучить роз-: [розказа́ти].
5. Префікс без- перед глухими у повільному і нормальному темпі вимовляється як [без-]: [беизпека]. У швидкому — як [бес-]: [беиспе́ка].
6. Глухі приголосні перед дзвінкими шумними в середині слів вимовляються як відповідні дзвінкі: боротьба́ [бород'ба́], вокза́л [воґза́л]. Також у тісних словосполученнях: о́сь де[о́з'де], хоч би́ [ход͡жби́].
7. Сполучення літер дж вимовляється як один звук [д͡ж]. Твориться він так само, як [ч], тільки з участю голосу: джерело́ [д͡жеиреило́], буджу́ [буд͡жу́].
На межі префікса і кореня правописне дж вимовляється як два звуки: [вʻʻід-жиема́ти] → [вʻʻід͡жжиема́ти]. Звук [д͡ж] тут виник із [д] внаслідок уподібнення.
8. Сполучення літер дз звучить як один приголосний [д̑з]. Твориться він так, як [ц], але з участю голосу: дзе́ркало [д̑зеркало], кукуру́дза [кукуру́д̑за].
На межі префікса і кореня правописне дз вимовляється як два окремих звуки: [пʻʻід-зві́тниĭ] → [пʻʻід̑ззві́тниĭ]. Звук [д̑з] тут постав із [д] унаслідок асиміляції.
9. Звук [г] в українській мові дзвінкий, гортанний (власне, глотковий), фрикативний приголосний: [голова́], [доро́га], [говори́ти].
10. Літературний [л]—передньоязиковий ясенний твердий сонант. Твердо він вимовляється в кінці слова та перед приголосним: [вʻʻіл], [полк], також перед голосними [а], [о], [у]: [клас], [блок], [клуб]. У цих же позиціях [л] виступає і м'яким. На письмі його м'якість позначається літерами ьяюбільпильнуватильохлякатилюди.
Перед [і] звук [л] вимовляється м'яко: [л'і́кар], [л'і́зти]. Перед голосними [е] та [и] поширена трохи пом'якшена (але не м'яка) вимова [л]: [ел˙ектриека], [л˙и́хо]. Цю середню між твердою і м'якою вимову словник не фіксує: [еле́ктриека], [ли́хо]. М'яка вимова [л] перед [е]: [ел'е́ктриека], [л'е́кц'іја] є грубим порушенням літературної норми. Не властивий літературній мові і дуже твердий задньопіднебінний [л], відомий у говорах західних областей. У кінці слова після глухого приголосного звук [л] буває безголосим: [бʻʻіно́кл̯' ].
11. Губні приголосні [б], [п], [в], [м], [ф] майже завжди тверді: [др'іб], [сип], [с'ім], [верф]. Напівпом'якшеними вони виступають у позиції перед [і]: [бʻʻіб], [пʻʻіл], [вʻʻін], [мʻʻіĭ], [фʻʻігу́ра], у словах типу [с'вʻʻа́то], [ц'вʻʻа́х], [д̑з'вʻʻакнути] та в деяких іншомовних словах: [бʻʻуро́], [пʻʻуре́].
12. Звук [ф] — губно-зубний щілинний глухий твердий приголосний, відомий лише в словах іншомовного походження: [факт], [фо́рма], [ареифметиека]. У діалектному мовленні цей звук часто замінюється двома звуками [хв] або одним [х]: [хвакт], [хво́рма], [хо́рма] [ареихме́тиека]. Спостерігається в говірках і зворотне явище — усталене звукосполучення [хв] вимовляється як [ф]: [фи́л'а], [фʻʻі́ртка], [фʻʻіст], [форо́ба]. Такі заміни не допускаються літературною мовою.
13. Приголосні [г], [к], [х], [ґ], як правило, тверді: [ги́чка], [ки́лием], [хи́триĭ], [ґи́ґнути], [ге́н'іĭ], [ке́л'ма], [хе́кати], [ґед̑з' ], [дороги́ĭ], [важки́ĭ], [глухи́ĭ] (ч. р.), [дороге́], [важке́], [глухе́'], [беириеги́], [думки́], [пастухи́], [д̑зи́ґи]. Напівпом'якшені вони тільки перед [і] та в окремих запозичених словах: [гʻʻі́рко], [кʻʻіне́ц' ], [хʻʻіба́], [кʻʻуве́т].
14. Шиплячі [ч], [д͡ж], [ш], [ж] в українській літературній мові тверді: [ча́ша], [чиета́ч], [чу́чеило], [чи́шчеиниĭ], [д͡жем], [меижа́], [лоша́], Напівпом'якшені вони в позиції перед [і]: [о́чʻʻі], [товариешʻʻі́], [ножʻʻі́]].
Подовжені шиплячі частіше вимовляються також напівпом'якшено: [кло́чʻʻ:а], [під: а́шʻʻ:а], [збі́жʻʻ:а]. Пом'якшена вимова шиплячих перед а дієслівного закінчення третьої особи множини: [бʻʻіж'а́т' ], [криеч'а́т' ], а також в іменниках середнього роду типу лоша: [лошʻʻа́], [курчʻʻа́], властива окремим говорам, не відповідає літературній нормі.
15. Приголосний [ц] у літературній мові здебільшого м'який: [молоде́ц' ], [ву́лиец'а], [реивол'у́ц'іја], [ц'а́мриена]. Твердий він завжди перед [е], [и]: [це́гла], [цим], а також у запозичених словах: [ца́риена], [плац], [пала́ц], [абза́ц] і окремих вигуках: [бац], [клац].
16. Звук [р] постійно твердий укінці слова й складу: [вʻʻіўча́р], [чеитве́р], [база́р], [кома́р], [л'і́кар], [суха́р], [з'вʻʻір], [тхі́р], [веирба́], [верхи́], ['гірки́ĭ], [мо́рква]. М'яка вимова [р] у цих позиціях: [базар' ], [л'ікар' ]; [вер'хи], [мо́р'ква], а також перед [а] в деяких словах: [кварти́р'а], [комо́р'а], [гр'ад], [р'ама] є діалектною, ненормативною.
На початку складу перед [і], звуками [а], [у], [о], що графічно передаються буквами я,ю та сполученням літер ьо, приголосний [р] вимовляється м'яко: [р'і́веин' ], [р'іг], [зор'а́], [пор'а́док], [р'аби́ĭ], [гр'у́кати], [вар'у́], [утр'о́х]. Тверда вимова [р] у цих позиціях: [риг], [зора́], [бу́ра], [пора́док], [вару́], [говору́], [л'і́кару], [утро́х], властива багатьом говорам, у літературному мовленні не допускається. У кінці слова після глухого приголосного звук [р] знеголошується: [теиатр̯].
17. Приголосні [д], [т], [н], [л], [з], [с], [ц], [д̑з] можуть м'якшитися в усіх позиціях: [д'а́д'ко], [бад'о́риĭ], [мʻʻід' ], [т'ул'па́н], [мит' ], [н'а́н'ка], [кʻʻін' ], [л'ут' ], [бʻʻіл' ], [з'ат' ], [лаз' ], [с'уди́], [вʻʻіс' ], [ц'ац'ка], [мʻʻіц' ], [ґед̑з' ].
Найм'якшими є [д' ], [т' ], [н' ], [л' ]. Звуки ж [з' ], [с' ], [ц' ], [д̑з' ]—тільки пом'якшені. Дуже м'яка, трохи шепелювата їх вимова: [на во́з'ж'і], [с'ш'і́но], [ц'ч'іна́], відома в південно-західній діалектній групі, не становить літературної норми.
18. Приголосні [д], [т], [з], [с], [ц], [л], [н] перед [і], що походить з давнього [о] та прикметникового закінчення -ыѣ, вимовляються здебільшого м'яко: [сиен'іў], [под'і́л], [з'ір], [л'іĭ], [с'іл' ], [ра́д'існиĭ], [зеиле́н'і], [си́т'і], [би́т'і]. Проте в цих позиціях можлива також тверда їх вимова: [сиеніў], [сіл' ], [радісниĭ], [зеиле́ні] і напівпом'якшена: [сиенʻʻіў], [сʻʻіл' ], [ра́дʻʻісниĭ], [зеиле́нʻʻі]. З метою нормалізації вимови цих приголосних перед [і] з [о] та -ыѣ словник рекомендує тільки м'який варіант.
19. Твердо вимовляються зубні приголосні на межі частин абревіатур та на стику слів [пѐдінстиету́т], [брат і сеистра́], а також звичайним темпом на межі префікса і кореня: [беизімен: иĭ].
20. Приголосні [з], [с], [д̑з], [ц], [н], [л], [д], [т] перед м'якими цієї ж групи вимовляються м'яко: [ку́з'н'а], [с'н'іг], [молод̑з'ц'і́], [миец':і], [рад'а́н'с'киĭ], [гʻʻі́л'ц'і], [д'н'і], [д'л'а], [пу́т'н'і], [т'л'і́ти], але: на [во́лз'і].
Звуки [д], [т], [з], [с] перед кінцевим м'яким основи прикметників твердої групи у формах давального й місцевого відмінків однини та називного відмінка множини переважно не пом'якшуються: [наро́дн'іĭ], [па́мјатн'іĭ], [о́бразн'іĭ], [барви́ст'іĭ]; [наро́дн'іĭ], [па́мјатн'і], [о́бразн'і], [барви́ст'і]. Хоч тут можлива і м'яка вимова: [наро́д'н'іĭ], [па́мј'ат'н'іĭ], [о́браз'н'іĭ], [барви́с'т'іĭ]; [наро́д'н'і], [па́мјат'н'і], [о́браз'н'і], [барви́с'т'і].
Приголосні [з], [с], [ц], [д̑з] можуть пом'якшуватися і перед напівпом'якшеми губними: [з'вʻʻір], [с'вʻʻато], [с'вʻʻіт], [с'мʻʻіх], [ц'вʻʻах], [д̑з'вʻʻа́кати].
Зубні в кінці префікса перед м'якими зубними звичайно не пом'якшуються: [беизд'іја́л'ниĭ], [пʻʻідл'і́зти], [розд'ага́ти], [розл'ін'і́јати], [розс'і́јати], але[роз':а́вити].
Пом'якшуються тільки префіксальний [д] перед [д' ], [т' ], [н' ]: [вʻʻід':іли́ти], [над'т'і́сувати], [пʻʻд'н'іма́ти], також [д̑з], [с] перед [с' ], [ц' ]: [пʻʻд̑з'с'істи] [вʻʻід̑з'ц'іл'а́], [с'і́кти], [с'ц'іди́ти] та префікс с- перед [т' ]: [с'т'і́сувати], [с'т'а́гувати].
21. Приголосні [т' ], [д' ] вимовляються без свистячого відзвуку: [т'і́сно], [мит' ], [д'і́ло], [мʻʻід’ ]. Вимова їх з призвуками [ц'], [д̑з']: [т'ц'і́сно], [д'д̑з'і́ло]—не властива українській літературній мові. Лише в позиції після [с' ], [з' ] звуки [т' ], [д' ] мають відзвуки [ц'], [д̑з']: [чи́с'т'ц'], [јі́з'д'д̑з']. Цього відтінку вимови словник не фіксує.
22. Звук [д' ] перед [д], а також шиплячими зберігає свою м'якість: [бу́д'де], [бу́д'чиĭ], [бу́д'шчо]. Також [т' ] перед [т]: [тра́т'те]. Проте відома і тверда їх вимова в цих позиціях: [бу́д: е], [бу́д͡жчиĭ], [бу́д͡жшчо]; [трат: е]. Диспалаталізованого варіанта словник не транскрибує.
23. Подовжені приголосні, що розвинулися в давньоукраїнській мові внаслідок уподібнення звука [ј] попереднім м'яким приголосним: знанняріллятіннюллю, а також подвоєні (здвоєні) в результаті збігу: оббитизаконний вимовляються як один довгий звук: [знан':а́], [об: и́ти]. Так само вимовляються і не закріплені орфографією подовжені приголосні, що постають унаслідок асиміляції: вітчи́зна [вʻʻіч: и́зна], болі́тце [бол'іц: е], ви́нісши [ви́н'іш: и], зжува́ти [ж: ува́ти], бере́шся [беире́с':а], беріться [биер'і́ц':а].
Асиміляція груп приголосних[ред. | ред. код]
24. Багато груп приголосних зазнають у вимові асимілятивних змін. Унаслідок регресивного уподібнювання відбуваються такі зміни в звукосполученнях:
 • с + ш→[ш:]: ви́рісши [ви́р'іш: и]
 • з + ш в середині слова → [жш]: ви́візши [ви́вʻʻіжши], на початку слова [ш:]: зши́ти [ш: и́ти]
 • з + ж → [ж:]: зжо́вкнути [ж: о́ўкнути], безжа́лісний [беиж: а́л'існиĭ]
 • з + ч в середині слова → [жч] безче́сний [беижче́сниĭ], на початку слова → [шч]: зчи́стити [шчи́стиети]
 • з + дж →[жд͡ж]: з джерела́ [жд͡жеиреила́]
 • ш + с' → [с':]: милу́єшся [миелу́јиіс':а]
 • ж + с' → [з'с' ]: зва́жся [зва́з'с'а]
 • ч + с' → [ц'с' ]: не моро́чся [моро́ц'с'а]
 • ш + ц' → [с'ц' ]: на до́шці [на до́с'ц'і]
 • ж + ц' →[з'ц' ]: на сму́жці [смуз'ц'і]
 • ч +ц' → [ц':]: у ху́сточці [ху́стоц':і]
 • На межі слів приголосні [ш], [ж], [ч] перед [с' ], [ц' ] не зазнають асимілятивних змін: [ваш с'інок'і́с], [де ж с'і́сти], [п'ідко́р'увач ц'ілиени́]
 • д + с → [д̑зс]: ві́дступ [вʻʻі́д̑зступ]
 • д + ц → [д̑зц]: відцура́тися [вʻʻід̑зцура́тиес'а]
 • д + ш → [д͡жш]: відшліфува́ти [вʻʻід͡жшл'іфува́ти]
 • д + ч → [д͡жч]: відчини́ти [вʻʻід͡жчиени́ти]
 • д + ж → [д͡жж]: віджива́ти [вʻʻід͡жжиева́ти]
 • д + з → [д̑зз]: ві́дзвук [вʻʻі́д̑ззвук]
 • т + с → [ц]: бра́тство [бра́цтво]
 • т +ц → [ц:]: кори́тце [кори́ц: е]
 • т + ш у нормальному темпі мовлення → [чш]: бага́тшати [бага́чшати], у жвавому мовленні → [ч:]: [бага́ч: ати]
 • т+ч → [ч:]: квітча́ти [квʻʻіч: а́ти]
25. При вимові відбувається також спрощення в групах приголосних:
 • нт + ськ → [н'с'к]: студе́нтський [студе́н'с'кий]
 • ст + ськ у звичайному темпі → [с'к]: туристський [тури́с'кий], у повільнішому → [с':к]: [тури́с':кий]
 • нт + ст → [нст]: аге́нтство [аге́нство]
 • ст + ц' → [с'ц' ]: арти́стці [арти́с'ц'і], у старанній вимові→[с'ц':]: [арти́с'ц':і]
 • ст + ч → [шч]: невістчин [неивʻʻі́шч иен]
 • ст + д → [зд]: шістдесят [шʻʻіздеис'а́т]
 • ст + с → [с:]: шістсот [шʻʻіс: о́т]
 • слово п'ятдесят вимовляється без подовження звука: [пйадеис'а́т]
 • Сполучення чн у деяких[2] народно-побутових словах вимовляється як [шн]: [со́н'ашниĭдень, [ја́шн'ікрупи, [смашна́ јаје́шн'а], [пшеини́шнијхліб, [моло́шнакаша.
Малюнки взято зі спільноти ФБ за цим гіперпосиланням

   
ЧМ 3.1.png (52.26 КБ)
ЧМ 3.2.png (50.55 КБ)
ЧМ 3.3.png (51.42 КБ)
ПІДГОТОВКА ДО ЗНО: БАЗА ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ. Тренувальне on-line тестування, У даному розділі форуму розміщено гіперпосилання на базу ВИКОРИСТАНИХ тестових завдань Українського центру оцінювання якості освіти.
 
Матеріал читаємо нижче або переходимо за цим гіперпосиланням на оригінальне повідомлення.

      Як сказати - стола чи столу?

Яке закінчення (-а чи -у) має іменник чоловічого роду в родовому відмінку – це питання мордувало не одного редактора. Він мусив пам’ятати, що особи мають закінчення -а, а збірні поняття -у, тварини -а, кущові й трав'янисті рослини -у, дерева -а, породи дерев -у, конкретні предмети -а, абстрактні поняття й речовини -у, машини -а, будівлі -у, міри -а, населені пункти -а, планети -а, країни, річки, острови -у… Часто мовець інтуїтивно відчуває, де що потрібно, але часом треба звіритися зі словником.

Пропонуємо Вам цю "невеличку" табличку (можете її роздрукувати і використати, готуючись до екзамену), а ще додаємо список слів, де закінчення залежить від значення слова:

Алжира (місто) — Алжиру (країна)
алмаза (коштовний камінь) — алмазу (мінерал)
акта (документ) — акту (дія)
апарата (прилад) — апарату (установа)
блока (у техніці) — блоку (політичне об'єднання)
буряка (одиничне) — буряку (збірне)
вала (деталь машини) — валу (насип)
дзвона (інструмент) — дзвону (звук)
звука (термін в музиці та лінгвістиці) — звуку (слухове відчуття, механічні коливання)
елемента (конкретне) — елементу (абстрактне)
інструмента (одиничне) — інструменту (збірне)
каменя (одиничне) — каменю (збірне)
клина (предмет) — клину (просторове поняття)
листопада (місяць) — листопаду (процес)
Нью-Йорка (місто) — Нью-Йорку (штат)
потяга (поїзд) — потягу (почуття)
пояса (предмет) — поясу (просторове поняття)
придатка (відросток) — придатку (додаток)
рахунка (документ) — рахунку (дія)
телефона (апарат) — телефону (номер)
терміна (слово) — терміну (строк)
фактора (маклер) — фактору (чинник)
шаблона (пристрій; креслення) — шаблону (зразок) тощо.
ПІДГОТОВКА ДО ЗНО: БАЗА ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ. Тренувальне on-line тестування, У даному розділі форуму розміщено гіперпосилання на базу ВИКОРИСТАНИХ тестових завдань Українського центру оцінювання якості освіти.
 
Матеріал читаємо нижче або переходимо на оригінальне повідомлення за цим гіперпосиланням.


Запитання: Чи потрібна кома у словосполученні «Мiсто з більш ніж 500 тис. жителiв»?

Відповідь: Кома не потрібна відповідно до примітки 4 п. 12 §118 українського правопису: «у виразах типу "(не) більше ніж", "(не) більш ніж", "(не)менше як", "(не) менш як", "(не) раніше ніж", "(не) довше як" кома перед "як" і "ніж" не ставиться».

Наприклад: На зборах більше ніж сто присутніх. У фермера не менше як двадцять корів. Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше ніж через два місяці з дня вчинення правопорушення. «Обленерго» обіцяє відключати електрику не довше як на дві години.

Це поширена помилка, оскільки часто плутають такі вислови із звичайними порівняльними зворотами, у яких перед словами як, мов, наче, немов, ніби, як і, ніж кома ставиться (Це місто прекрасне, як усмішка долі. Оксана зробила більше, ніж Микола.) 

 
ЧМ 1.jpg (22.76 КБ)
ПІДГОТОВКА ДО ЗНО: БАЗА ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ. Тренувальне on-line тестування, У даному розділі форуму розміщено гіперпосилання на базу ВИКОРИСТАНИХ тестових завдань Українського центру оцінювання якості освіти.
 
ПРОПОНУЄМО ВАШІЙ УВАЗІ ON-LINE ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ТЕМИ "НАГОЛОС" ВІД НАТАЛІЇ НЕМИРОВСЬКОЇ.


Для того, щоб пройти тест, переходимо за ЦИМ ГІПЕРПОСИЛАННЯМ НА ОРИГІНАЛЬНИЙ САЙТ. Усіпіхів!!!
Моніторинг якості освіти від УЦОЯО: СЕРТИФІКАЦІЯ педагогічних працівників, В Україні проводитимуть моніторинги якості освіти
 
Матеріал читаємо нижче або переходимо за цим гіпепосиланням на оригінальне джерело повідомлення.

05 вересня 2018 року набула чинності нова редакція Положення про Український центр оцінювання якості освіти (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP180624.html). 
Офіційне опублікування: Урядовий кур'єр, 2018, 09, 05.09.2018 N 165, Офіційний вісник України, 2018, N 68 (07.09.2018).

      Згідно з Положенням до основних завдань УЦОЯО належать:
1) підготовка та здійснення ЗНО;
2) підготовка та здійснення незалежного тестування професійних компетентностей у процесі сертифікації педагогічних працівників;
3) участь за дорученням МОН у підготовці та проведенні:
3.1. моніторингу якості освіти та інших досліджень у сфері освіти (освітні вимірювання);
3.2. оцінювання рівня володіння українською та іноземними мовами (мовний іспит);
3.3. вступних випробувань з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО;
4) організація проведення на території України за дорученням МОН міжнародних досліджень якості освіти.

[img]https://scontent.flwo1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/s526x296/41320184_1040046806155341_819648930248654848_n.png?_nc_cat=0&oh=64f1874e281c9abab94f76c37e202623&oe=5C338A45[/img]
Змінено: Ігор Опольський - 07.09.2018 08:40:58
Моніторинг якості освіти від УЦОЯО: СЕРТИФІКАЦІЯ педагогічних працівників, В Україні проводитимуть моніторинги якості освіти
 
Матеріал читаємо нижче або переходимо за цим гіперпосиланням на сайт

МОН ПЛАНУЄ ЗАПРОВАДИТИ ЗНО ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ

Лілія Гриневич під час інтерв’ю розповіла про те, що в 2019-2020 навчальному році очікується впровадження сертифікації вчителів.
“Спочатку атестація і сертифікація будуть існувати паралельно. Тому що атестація – це той процес, який зараз в обов’язковому порядку щоп’ять років проходить кожен учитель. Ми його не зупиняємо, а зараз, відповідно до вимог НУШ, працюємо над змінами правил цієї атестації, змінами вимог до вчителя. Поки що атестація буде. Сертифікація, яка має, орієнтовно, розпочатися у 2019/2020 роках, – це ЗНО учителя з елементами моніторингу його роботи на місці.
Спочатку сертифікація буде добровільною. І якщо вчитель проходить цю сертифікацію, то він отримує двадцятивідсоткову надбавку – раз, а, по-друге, на нього лягає зобов’язання ділитися своїм професійним досвідом з іншими вчителями. Таким чином ми хочемо виявити найкращих учителів, які повинні бути носіями практик НУШ.
Сертифікація буде включати ЗНО (як тест у вигляді зовнішнього оцінювання, який матиме декілька компонентів: по предмету, який викладає вчитель, компонент по методиках викладання і компонент по віковій психології дітей – як працювати з дітьми, як давати раду з різними проявами поведінки дітей). Це ЗНО буде проводити Український центр оцінювання якості освіти. Після того ДСЯО і його регіональні підрозділи будуть здійснювати моніторинг роботи вчителя за певними критеріями на місці, у школі, у класі. На основі цього будується висновок про те, чи пройшов сертифікацію цей учитель, чи ні. Ця сертифікація буде автоматично зараховуватися як атестація.
По-друге, коли добре відпілотуємо сертифікацію, тоді замінимо нею всю атестацію. Це не буде ні наступного року, ні через рік. Це буде так, як колись запроваджувалося ЗНО для дітей: упродовж кількох років воно було добровільним, відпрацьовувався, дуже добре налагоджувався механізм – і лише після того ми запровадили його на національному рівні”- зазначила Лілія Гриневич.
ЗНО: українська література. Учням. Письменники, якими їх не вивчають у школі, Тут вміщено цікаві дослідження, повідомлення про життя письменників України
 
Матеріал читаємо нижче або переходимо за цим гіперпосиланням на оригінальне повідомлення першоджерела.

Список літератури на ЗНО-2019 + стильові напрямиБерезень 5, 2017ВправиЛітератураКоментарі: 0

Подаємо список літератури, погрупованої за стилями, а також визначення літературних напрямів.

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

Історична пісня “Ой Морозе, Морозенку
Історична пісня “Чи не той то Хміль”
Маруся Чурай “Віють вітри”, “За світ встали козаченьки”
Дума про Марусю Богуславку
Балада “Ой летіла стріла”
 
ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

“Повість минулих літ” (уривки про заснування Києвапро помсту княгині Ольги
Слово про похід Ігорів
 
БАРОКО
 • напрямок у літературі кінця 16 – початку 18 століття, для якого характерні різкі протиставлення, використання слів у переносному значенні, прагнення вразити читача.
Григорій Сковорода “De libertate“, “Всякому місту – звичай і права“, “Бджола та Шершень
 
КЛАСИЦИЗМ
 • напрямок у європейській літературі 15 – початку 19 століття, що орієнтувався на зразки античної літератури і зовнішньо повторював їх.
Іван Котляревський “Енеїда
 
СЕНТИМЕНТАЛІЗМ
 • напрямок у літературі й мистецтві другої половини 18 – початку 19 століття, що полягав у відображенні ідеалізованої дійсності, духовного світу людини. Завдання таких творів – розчулити читача, викликати в нього співчуття до нещасливої долі героїв.
Іван Котляревський “Наталка Полтавка
Г. Квітка-Основ’яненко “Маруся
 
РОМАНТИЗМ
 • напрямок у літературі й мистецтві кінця 18 – початку 19 століття, для якого характерне прикрашене, ідеальне зображення дійсності; у творах переважає героїка, мрійливість, захоплення таємничим.
Тарас Шевченко “Катерина“, “Гайдамаки
Пантелеймон Куліш “Чорна рада
 
РЕАЛІЗМ
 • напрямок у літературі й мистецтві, що полягає в об’єктивному зображенні дійсності; основний принцип – узагальнення життєвих явищ і людських характерів
Тарас Шевченко “Кавказ“, “Сон” (“У всякого своя доля…”), “І мертвим, і живим, і ненарожденним…“, “Заповіт”
Іван Нечуй-Левицький “Кайдашева сім’я
Панас Мирний “Хіба ревуть воли, як ясла повні?
Іван Карпенко-Карий “Мартин Боруля
Іван Франко “Гімн“, “Чого являєшся мені у сні“,
 
ІМПРЕСІОНІЗМ (ОДНА З МОДЕРНІСТСЬКИХ ТЕЧІЙ)
 • напрямок у літературі й мистецтві 19 – 20 століття, який відзначається прагненням відбити найтонші нюанси настроїв, вражень, яскраві деталі.
Михайло Коцюбинський “Тіні забутих предків“, “Intermezzo
 
СИМВОЛІЗМ  (ОДНА З МОДЕРНІСТСЬКИХ ТЕЧІЙ)
 • напрямок у літературі й мистецтві, характерною ознакою якого є заміна думок чи понять відповідними знаками, символами, що мають
  прихований зміст.
Ольга Кобилянська “Земля
 
НЕОРОМАНТИЗМ  (ОДНА З МОДЕРНІСТСЬКИХ ТЕЧІЙ)
 • стильова хвиля модернізму; основна риса – спроба подолати протистояння між ідеалом і дійсністю, завдяки могутній силі волі зробити сподіване, можливе дійсним.
І. Франко “Мойсей
Леся Українка “Contra spem spero!“, “Лісова пісня
 
ЕКСПРЕСІОНІЗМ  (ОДНА З МОДЕРНІСТСЬКИХ ТЕЧІЙ)
 • напрямок у літературі й мистецтві, що виражає особисті переживання під впливом настрою, але уникає деталей у зображенні життєвих явищ.
Микола Хвильовий “Я (Романтика)”
 
МОДЕРНІЗМ
 • загальна назва літературних напрямів та шкіл ХХ ст., яким притаманні формотворчість, експериментаторство, тяжіння до умовних засобів, антиреалістична спрямованість. Визначальні риси: новаторство, антитрадиціоналізм, перевага форми над змістом, психологізм, зосередження уваги на боротьбі роздвоєного людського “Я”, використання прийомів “потоку свідомості” та монтажу, який прийшов у літературу з кіномистецтва.
Микола Вороний “Блакитна Панна”
Олександр Олесь “Чари ночі”, “О слово рідне! Орле скутий !..”
Павло Тичина “О панно Інно“, “Пам’яті тридцяти“, “Ви знаєте, як липа шелестить…”
Володимир Сосюра “Любіть Україну”
Остап Вишня “Моя автобіографія”, “Сом”
Юрій Яновський “Дитинство”
Микола Куліш “Мина Мазайло”
Богдан-Ігор Антонич “Різдво”
Максим Рильський “Молюсь і вірю. Вітер грає…”
Микола Зеров “Київ — традиція”
Андрій Малишко “Пісня про рушник”
Олександр Довженко “Україна в огні”, “Зачарована Десна”
 
ШІСТДЕСЯТНИКИ

Василь Симоненко “Ти знаєш, що ти — людина…”, “Задивляюсь у твої зіниці…”
Олесь Гончар “Залізний острів”
Григір Тютюнник “Три зозулі з поклоном”
Василь Стус “Як добре те, що смерті не боюсь я”, “О земле втрачена, явися!..”
Іван Драч “Балада про соняшник”
Ліна Костенко “Страшні слова, коли вони мовчать”, “Українське альфреско”, “Маруся Чурай”
 
ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ
 • течія, яка виникла після Першої світової війни. Основна риса – прагнення зрозуміти причини трагічної невлаштованості людського життя.
Валер’ян Підмогильний “Місто
ТВОРИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ

Іван Багряний “Тигролови”
Євген Маланюк “Стилет чи стилос?”
Вправи (для виконання вправ перейдіть за гіперпосиланням, вказаним на початку цього допису) 
Вправи.bmp (1.74 МБ)
Змінено: Ігор Опольський - 05.09.2018 12:42:10
Вступна кампанія до вищих навчальних закладів України у 2019 році, У даній темі буде вміщуватись актуальна інформація із вказаних питань
 
Матеріал читаємо нижче або переходимо за цим гіперпосиланням на оригінальне повідомлення.

МОН ПРОПОНУЄ ДО ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТ НАКАЗУ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕЯКИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З ПИТАНЬ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

Опубліковано 04 вересня 2018 року о 11:02

Зауваження та пропозиції просимо до 19 вересня 2018 року надсилати за електронною адресою: kernychna@mon.gov.ua
Вступна кампанія до вищих навчальних закладів України у 2019 році, У даній темі буде вміщуватись актуальна інформація із вказаних питань
 
Матеріал читаємо нижче або переходимо за цим гіперпосиланням на оригінальне повідомлення.

Скорочені терміни, творчі конкурси до ЗНО та мінімум 150 балів. МОН змінює вступ-2019

4 вересня 2018

Міністерство освіти і науки розробило нові Умови прийому до вишів на 2019 рік.


 

Надати пропозиції до проекту Умов прийому до закладів вищої освіти на 2019 рік можна до 19 вересня
Відповідний проект відомство представило для громадського обговорення.
У цьому документі передбачено скоротити терміни вступної кампанії, проводити творчі конкурси до основної сесії ЗНО, першочергове зарахування тих, хто в подальшому бажає працювати в селах тощо.
ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ у 2018 році: ДПА у формі ЗНО у ЗНЗ, ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ р.а., Тут будуть вміщуватись актуальні матеріали, що стосуються даної теми
 
Актуальна інформація

ПІДСУМКИ ЗНО-2018

Цитата

В Українському центрі оцінювання якості освіти підбито підсумки проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.
На сайті Українського центру розміщені:
 • офіційний звіт про проведення в 2018 році ЗНО;
 • портал відкритих даних за результатами основної сесії ЗНО 2016-2018 рр. – принципово новий для України формат представлення даних;
 • статистичні дані результатів основної сесії ЗНО 2018 року;
 • модуль даних для керівників закладів освіти про результати ЗНО 2018 року учнів відповідних закладів, цей модуль було доповнено новими можливостями;
 • файл «Open Data», який містить знеособлені дані за результатами основної сесії ЗНО 2018 року.
Інформація є важливою для педагогічної спільноти, експертів, аналітиків, які проводять дослідження якості середньої освіти, а також вивчають рівень навчальних досягнень випускників закладів загальної середньої освіти.
Змінено: Ігор Опольський - 04.09.2018 09:46:29
ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ у 2018 році: ДПА у формі ЗНО у ЗНЗ, ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ р.а., Тут будуть вміщуватись актуальні матеріали, що стосуються даної теми
 
Матеріал читаємо нижче або переходимо за цим гіперпосиланням.

ОПРИЛЮДНЕНО РЕЗУЛЬТАТИ ДОДАТКОВОЇ СЕСІЇ
17.07.2018


На інформаційних сторінках учасників ЗНО додаткової сесії розміщено результати тестування з української мови і літератури, математики, іноземних мов, біології, історії України, географії, фізики, хімії.
Також учасники можуть ознайомитися зі скан-копіями своїх бланків відповідей і карткою результатів, де вказано кількість тестових балів, отриманих за виконання кожного завдання сертифікаційної роботи.
У разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результату учасник додаткової сесії ЗНО може подати апеляційну заяву в письмовій формі до Українського центру оцінювання якості освіти. Апеляційні заяви щодо результатів ЗНО можна подавати протягом 5 календарних днів із дня офіційного оголошення результатів, ураховуючи день оголошення. Детальніше з процедурою подання апеляції можна ознайомитися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти в розділі «Апеляції».
Таблиці переведення тестових балів у рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів і таблиці відповідності тестових балів оцінкам рівнів навчальних досягнень (за шкалою 1–12 балів) оприлюднені на сайті Українського центру в розділі «Предмети ЗНО».
У розділі «Керівникам закладів освіти» також розміщено відомості результатів державної підсумкової атестації, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання під час додаткової сесії. Їх можна завантажити, скориставшись логіном та паролем навчального закладу, отриманими від регіонального центру оцінювання якості освіти.
Змінено: Ігор Опольський - 17.07.2018 08:12:03
ВСТУП до МАГІСТРАТУРИ у 2018 році: "Право", "Міжнародне право", «Гуманітарні науки», «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Сфера обслуговування», «Міжнародні відносини», Тут будемо вміщувати повідомлення, щодо даної теми
 
Матеріал читаємо нижче або переходимо за цим гіперпосиланням на сайт УЦОЯО.

ОПРИЛЮДНЕНО РЕЗУЛЬТАТИ ЄФВВ/ЄВІ
21.07.2018


Результати єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) і єдиного вступного іспиту (ЄВІ) розміщені у «Кабінеті учасника ЄФВВ/ЄВІ».
Таблиці переведення тестових балів у рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів розміщено в розділі «ЗНО для магістрів»
У разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результатів ЄФВВ/ЄВІ випробування, вступник має право подати апеляційну заяву до Українського центру.
Така заява має бути подана протягом трьох календарних днів із дня офіційного оголошення результатів (з урахуванням дня оголошення).
У разі подання апеляційної заяви щодо результатів вступних випробувань за допомогою поштового зв’язку дата подання визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. Якщо апеляційну заяву щодо результатів вступних випробувань надіслано у відсканованому вигляді електронною поштою, датою її подання вважається дата відправлення вхідного листа, що зафіксована в електронній скриньці Українського центру.
В апеляційній заяві щодо результатів має бути зазначено бажання вступника щодо повторного визначення результатів за виконання завдань ЄФВВ/ЄВІ, яке засвідчується його особистим підписом. Важливо, що у разі апелювання до результатів ЄФВВ, слід обов’язково зазначити блок тестування, результати якого, на думку учасника тестування, були визначені неправильно, тобто потрібно вказати або блок «ТЗНПК», або блок «Право»,
Інформація про дату, час і місце проведення засідання апеляційної комісії  буде розміщена на сайті Українського центру.
За результатами розгляду апеляційної заяви апеляційна комісія може ухвалити одне з таких рішень:
 • відмовити в задоволенні апеляційної заяви (результат, визначений раніше, підтверджується);
 • задовольнити апеляційну заяву (попередньо встановлений результат буде змінено).
У разі задоволення заяви щодо результатів ухвалюють одне з таких рішень:
 • про відновлення результату вступного випробування (у тому випадку, якщо попередньо результат було анульовано);
 • про збільшення або зменшення кількості балів, отриманих учасником тестування.
ВСТУП до МАГІСТРАТУРИ у 2018 році: "Право", "Міжнародне право", «Гуманітарні науки», «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Сфера обслуговування», «Міжнародні відносини», Тут будемо вміщувати повідомлення, щодо даної теми
 
Матеріал читаємо нижче або переходимо за цим гіперпосиланням на сайт "Українська правда"Чому треба збільшити мінімальний пороговий бал правничого ЗНО

 Владислав Власюкгенеральний директор Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Мінюсту

19 липня 2018

Починаючи з 2016 року, вступ до закладів вищої освіти на магістратуру з права здійснюється на основі єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ).
Воно передбачає перевірку загальних правничих компетенцій, іноземних мов та знань з основних правничих дисциплін.
У процесі тестувань визначають мінімальний пороговий бал для кожного тесту, по суті "склав/не склав".
Так мають "відсікати" абітурієнтів, які не продемонстрували мінімально достатнього рівня знань та (або) достатніх навичок логічного, критичного та аналітичного мислення.
Насправді, це одночасно і регулювання загальної кількості потенційних абітурієнтів, і встановлення "портрету" мінімально прийнятного пограничного кандидата на правничу магістратуру.
А портрети ж мають бути хорошими?

У 2016 році запровадили експеримент щодо вступу на магістратуру з права, до якого долучилися лише 9 закладів вищої освіти.
В рамках пілотного проекту вступникам на магістратуру пропонували скласти тести з загальних правничих компетенцій, іноземну мову та право, що включало шість дисциплін:  конституційне право, адміністративне право, цивільне право та процес, кримінальне право та процес.
Порогові бали у 2016 році були мінімальними.
З блоку "Право" пороговий бал склав 19 з 70, з іноземної мови – 8 з 25, а з блоку загальної навчальної правничої компетенції пороговий бал взагалі не встановили.
Невесело, що поріг сліпого вгадування, або так званий "monkey score" – коли мавпочка складає тест, при якому допускається імовірність вгадування, становив: для права – 17,5, для іноземної мови – 9, для загальної навчальної правничої компетенції – 6. 
Оскільки порогові бали встановили на рівнях, близьких до порогів сліпого вгадування, кількість осіб ("екстремально допустиме найменше значення успішності абітурієнтів"smile;), які не подолали хоча б один поріг, склала всього кілька відсотків.
Склалась неоднозначна ситуація, коли магістрантами можуть бути ледь не всі охочі з 16 тисяч осіб.
***

У 2017 році ситуація стала дещо іншою, хоча кардинально поріг не змінився.
Порогові бали у 2017 встановили на рівні 22 з 70 для блоку "Право" (31%), 7 з 25 для іноземної мови, та 7 з 30 для загальної навчальної правничої компетенції.
Поріг сліпого вгадування не змінився (17,5, 9 та 6 відповідно).
Можна сміливо  стверджувати, що рівень порогу "склав/не склав" через його наближення до порогу сліпого вгадування, а для іноземної мови взагалі нижче порогу сліпого вгадування, не забезпечив достатнє відсікання відверто слабких та непідготовлених вступників.
Поріг з права у 2017 році не подолали в середньому за денною та заочною формою 10,7% вступників, з загальної навчальної правничої компетенції – 7,3%, з іноземної мови – 4,9 %.
При цьому всі три бар’єри подолали 79,7% вступників.
Склалась ситуація, коли на правничу магістратуру може претендувати 4 з 5 кандидатів.
***

За концепцією магістратури, є висока ймовірність, що далі випускник займатиметься наукою.
Магістратура також надає право на доступ до "регульованих" правничих професій – суд, прокурор, адвокат, нотаріус.
    Але ж який рівень підготовки таких випускників магістратури, враховуючи, що як мінімум навички логічного, критичного та аналітичного мислення за час навчання на магістратурі не розвинуться?
Критично слід оцінювати, чому ж навчать за роки у магістерці в багатьох закладах вищої освіти.
Додатково, можна ознайомитись із оцінкою результатів ЗНО 2017 року у Детальний аналіз єдиного фахового вступного випробування.
***

      У 2018 році дещо змінилися підходи до тестувань, наприклад, кількість тестових завдань в блоці "Право" збільшилася до 100.
До блоку "Право" додали дві дисципліни: "Міжнародне публічне право" та "Міжнародний захист прав людини". Це можна лише привітати.
Цього року рівні порогів "склав/не склав" слід суттєво збільшити. І от чому:
Сама концепція магістратури передбачає доступ до неї найкращих абітурієнтів з перспективою, що далі вони займатимуться науковою та особливо відповідальними правничими професіями
Не може пороговий бал бути приблизно такий же, як сліпе вгадування, а надмірна кількість абітурієнтів створює додаткове навантаження
Низький рівень пересічного абітурієнта на практиці означатиме невисокий рівень магістра права, і кореляція результатів тестувань "на вході" і "на виході" підтверджена
В Україні наразі існує профіцит юристів (не менше 250 тисяч дипломів юриста за останні 10 років) і стагнація правничої науки. Зокрема й тому, що надмірна кількість недостатньо кваліфікованих юристів з дипломами магістрів займаються професією та наукою.
Корисною може бути інформація щодо прохідного балу з LSAT в топових американських юридичних школах. Максимальний бал за цей тест – 180. Провідні правничі школи США приймають до себе осіб з балами за LSAT не нижче 163.
Наприклад, у Єльський або Гарвардський університет можливо вступити, набравши 170-175 балів за цей тест.
Питання недоліків якості юридичної освіти, професійної підготовленості суддів і прокурорів, слабкості як мінімум у глобальному контексті правничої науки, зрештою, навіть корупція у закладах вищої освіти – всі вони, можливо, певною мірою пов’язані із низькими пороговими балами.
Склалась ситуація, коли низькі порогові бали правничого ЗНО підтримують або заклади вищої освіти (їх не менше 183), для яких абітурієнти є способом заробляти гроші, або ті, кому диплом магістра треба суто формально.

Ті ж, для кого пріоритетом є якісна освіта і високий професійний рівень, підтримають суворіші вимоги доступу до правничої магістратури.
Мін`юст зацікавлений у якості юридичної освіти та професійній компетентності юристів.
Директорат з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності вже бере участь у процесах, метою яких є підвищення якості юридичної освіти, зокрема, створення навчального курсу "Професійна відповідальність правника", розвиток незалежних центрів забезпечення якості освіти, сприяння розвитку юридичного клінічного руху, аналітичне дослідження потреб юридичного ринку.
Прямо зараз нашим пріоритетом є підняття мінімальних порогових балів.
Рішення прийматимуть у пятницю, 20 липня, і вплинуть на наступні роки розвитку юридичної освіти.
Ми вважаємо, що в інтересах суспільства мінімальні порогові бали слід піднімати.
      Владислав Власюк, генеральний директор Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Мін'юсту, для УП.Життя
Титульне фото: Paulmhill/Depositphotos
Змінено: Ігор Опольський - 19.07.2018 07:42:18
ВСТУП до МАГІСТРАТУРИ у 2018 році: "Право", "Міжнародне право", «Гуманітарні науки», «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Сфера обслуговування», «Міжнародні відносини», Тут будемо вміщувати повідомлення, щодо даної теми
 
Матеріал читаємо нижче або переходимо за цим гіперпосиланням на сайт УЦОЯО.

ДОДАТКОВА СЕСІЯ ЗНО ДЛЯ ВСТУПУ ДО МАГІСТРАТУРИ
18.07.2018


Додаткова сесія ЄВІ відбудеться 25 липня, ЄФВВ — 26 липня.
Адресу пункту проведення додаткової сесії буде зазначено у запрошенні-перепустці, що з’явиться в «Кабінеті учасника ЄФВВ/ЄВІ» 23 липня.
Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 6 розділу 7 Порядку додаткову сесію буде проведено у м. Києві. Рекомендуємо ознайомитися з маршрутом проїзду до пункту тестування заздалегідь.
Вхід учасників до пунктів проведення тестування відбуватиметься за наявності екзаменаційного листка, оригіналу документа, що посвідчує особу (серія та номер якого зазначені в екзаменаційному листку), та запрошення-перепустки.
У разі відсутності екзаменаційного листка та/або документа, назва, серія та номер якого зазначені в екзаменаційному листку, вступника не буде допущено до пункту тестування.
ВСТУП до МАГІСТРАТУРИ у 2018 році: "Право", "Міжнародне право", «Гуманітарні науки», «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Сфера обслуговування», «Міжнародні відносини», Тут будемо вміщувати повідомлення, щодо даної теми
 
Матеріал читаємо нижче або переходимо за цим гіперпосиланням на оригінальне повідомлення.

ВІДБУЛОСЯ ЄДИНЕ ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ (ОНОВЛЕНО)
13.07.2018


Сьогодні вступники до магістратури за спеціальностями «Право», «Міжнародне право» проходили єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).
Із тестовими зошитами ЄФВВ та правильними відповідями до завдань можна ознайомитися в розділі «ЗНО для магістрів».
Важливо зазначити, що у  зв’язку із ухваленням фаховими комісіями з питань оцінювання завдань ЄФВВ рішення щодо дискваліфікації тестових питань ЄФВВ повідомляємо, що дискваліфіковане тестове питання зараховується всім учасникам ЄФВВ, як таке, що вирішено правильно (оновлено). 
Звертаємо Вашу увагу на те, що з кожного блоку ЄФВВ розміщено по два тестові зошити: один використовувався в пунктах проведення ЄФВВ, інший – у закладах вищої освіти, що проводили тестування для осіб, які у зв’язку зі станом здоров’я або як вступники, звільнені з військової служби (у тому числі мобілізовані), отримали право складати випробування у відповідних закладах освіти.
Зареєстровані особи, які не змогли взяти участь в основній сесії ЄФВВ через причини, що не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі в додатковій сесії. Для цього необхідно протягом трьох календарних днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати до регіонального центру, на території якого особа мала проходити тестування, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та заяву.
Змінено: Ігор Опольський - 18.07.2018 10:17:36
ВСТУП до МАГІСТРАТУРИ у 2018 році: "Право", "Міжнародне право", «Гуманітарні науки», «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Сфера обслуговування», «Міжнародні відносини», Тут будемо вміщувати повідомлення, щодо даної теми
 
Коротко про ЄФВВ до магістратури за технологією ЗНО у Рівненській області

[JUSTIFY] Відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 № 1378, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14.11.2017 за № 1397/31265, на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 22.03.2018 № 270 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань організації та проведення вступних випробувань для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2018 році», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 12.04.2018 за № 448/31900, наказу Українського центру оцінювання якості освіти від 04.06.2018 № 113, з урахуванням листа Міністерства освіти і науки України від 14.05.2018 №1/9-296 «Щодо забезпечення проведення єдиного вступного іспиту та єдиного вступного випробування для вступу для здобуття ступеня магістра в 2018 році», спільного наказу Управління освіти і науки Рівненської ОДА та Львівського РЦОЯО від 06.06.2018 № 274/93-о "Про затвердження пунктів проведення єдиного вступного іспиту та єдиного вступного випробування для вступу для здобуття ступеня магістра в 2018 році", із метою забезпечення належної підготовки та організованого проведення єдиного фахового вступного випрбування та єдиного вступного випробування для вступу на здобуття ступеня магістра в 2018 році було організовано та проведено процедуру ЄДИНОГО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для вступу до магістратури (ПРАВО) за технологією ЗНО.
      У Рівненській області зареєструвались 377 вступників, для яких працювали 26 аудиторій у 2 (двох) пунктах тестування на базі Рівненської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8, Рівненської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 23.
      Процедури обслуговували 2 УО УЦОЯО, 2 керівники пунктів ЗНО, 2 помічники керівників,  54 інструктори та 8 чергових.
      За процедурами здійснювався контроль представником УЦОЯО в обох пунктах тестування.
      Для участі у ЄФВВ в Рівненській області зареєстровано 377 учасниківне з'явились 36писали тест - 341 (90,45%).
У розрізі пунктів ЗНО: РІвненська ЗОШ № 8: зареєстровано 192, не з'явились 20, писали 172 (89,58%)Рівненська ЗОШ № 23: зареєстровано 185, не з'явились - 16, писали - 169 (91,35%).

      Результати ЄФВВ до магістратури (спеціальність "ПРАВО"smile;) за технологією ЗНО будуть розміщені на персональних сторінках учасників орієнтовно до 26.07.2018.
[/JUSTIFY]
Змінено: Ігор Опольський - 13.07.2018 17:50:27
ВСТУП до МАГІСТРАТУРИ у 2018 році: "Право", "Міжнародне право", «Гуманітарні науки», «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Сфера обслуговування», «Міжнародні відносини», Тут будемо вміщувати повідомлення, щодо даної теми
 
Матеріал читаємо нижче або переходимо на оригінальне повідомлення сайту УЦОЯО за цим гіперпосиланням.

ЄФВВ передбачає виконання екзаменаційної роботи, що містить два блоки тестових завдань:
 • перший блок – тест загальних навчальних правничих компетентностей, що включає тестування таких компетентностей: аналітичне мислення, критичне мислення, логічне мислення;
 • другий блок – тест з восьми базових правничих дисциплін, що включає конституційне право України, адміністративне право України, цивільне право України, цивільне процесуальне право України, кримінальне право України, кримінальне процесуальне право України, міжнародне публічне право та міжнародний захист прав людини;
Тестові завдання блоку ТЗНПК укладаються відповідно до Програми вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 08 квітня 2016 року № 409.
Тестові завдання блоку Право укладаються відповідно до Програми другого блоку єдиного фахового вступного випробування, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 07 лютого 2018 року № 115 (далі – Програма № 115).
Реєстрація вступників триватиме з 14 травня по 5 червня 2018 року. Її здійснюватиме приймальна комісія одного з закладів вищої освіти, у якому вступник бажає брати участь у конкурсному відборі. Учасник вважається зареєстрованим після отримання екзаменаційного листка.
Охочі взяти участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» та/або 293 «Міжнародне право» та одночасно за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини» мають подавати документи до приймальної комісії закладу вищої освіти, який у 2018 році здійснює набір на навчання за ступенем вищої освіти магістра за спеціальностями 081 «Право» або 293 «Міжнародне право».
Для кожного зареєстрованого учасника на сайті Українського центру оцінювання якості освіти буде створено інформаційну сторінку «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ». Доступ до сторінки здійснюється за номером екзаменаційного листа та пін-кодом, указаним у ньому.
Пункти тестування створюватимуться в обласних центрах (крім міст Донецьк та Луганськ), місті Київ, містах Слов’янськ і Маріуполь Донецької області, а також місті Сєверодонецьк Луганської області.
Основна сесія ЄВІ проводиться 11 липня, ЄФВВ – 13 липня. Початок процедури о 10:00 год. Допуск учасників до пункту тестування триватиме з 09:15 год. до 09:50 год.
Для входу до пункту тестування учасник має пред’явити:
 • екзаменаційний листок;
 • документ, що посвідчує особу (серія (за наявності) та номер якого вказані в екзаменаційному листку);
 • запрошення-перепустку.
У пункті тестування заборонено використовувати та мати при собі протягом часу, відведеного для виконання вступних випробувань, засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та/або відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких вступник повинен повідомити працівникам пункту тестування до початку виконання вступних випробувань).
Для певних категорій вступників може бути організована друга сесія єдиного фахового вступного випробування, а саме:
 • для вступників, які брали участь в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ, але стосовно них допущено порушення процедури проведення вступних випробувань, яке вплинуло на об’єктивність встановлення його результатів, що підтверджено відповідним рішенням регламентної комісії. Подати заяву для участі в другій сесії треба в день проведення ЄФВВ/ЄВІ.
 • для вступників, які брали участь в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ, але не змогли завершити виконання завдань вступних випробувань у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я або виникненням інших обставин у пункті тестування, що підтверджено відповідними рішеннями регламентних комісій;
 • вступники, які не змогли взяти участь в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ через причини, які не залежали від їх дій та волі та на які вони не могли вплинути, зокрема:
 • хвороба в день проведення основної сесії ЄФВВ/ЄВІ;
 • стихійне лихо, у тому числі пожежа, повінь, землетрус, військові дії або суспільні збурення, техногенна катастрофа, інші форс-мажорні обставини в день або переддень проведення основної сесії ЄФВВ/ЄВІ;
 • викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту тестування, що трапилося до проведення ЄФВВ/ЄВІ, але не раніше ніж за п’ять календарних днів;
 • смерть рідних по крові або по шлюбу, яка сталася до проведення ЄФВВ/ЄВІ, але не раніше ніж за сім календарних днів.
Ці категорії осіб мають подавати документи для участі в додатковій сесії протягом трьох календарних днів із дня проведення основної сесії ЄФВВ/ЄВІ (з урахуванням дня проведення).
Результати основної сесії ЄФВВ та ЄВІ будуть розміщені на інформаційних сторінках вступників «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» не пізніше 14 календарних днів із дня їх проведення. Результати другої сесії  будуть оголошені не пізніше 10 календарних днів із дня їх проведення.
У 2018 році для вступу на навчання за ступенем вищої освіти магістра приймають результати єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту лише 2018 року.
У разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результатів вступного випробування вступник має право протягом 3 календарних днів із дня офіційного оголошення результатів (включаючи день оголошення) подати апеляційну заяву щодо результатів вступних випробувань до Українського центру. У разі подання апеляційної заяви щодо результатів вступних випробувань за допомогою поштового зв’язку дата подання визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. Якщо апеляційну заяву щодо результатів вступних випробувань надіслано у відсканованому вигляді електронною поштою, датою її подання вважається дата відправлення вхідного листа, що зафіксована в електронній скриньці Українського центру.
Розгляд апеляційних заяв щодо результатів вступних випробувань здійснюється апеляційною комісією протягом 3 робочих днів із моменту їх отримання.
Інформація про дату, час і місце проведення засідання апеляційної комісії розміщуватиметься на сайті Українського центру.
За результатами розгляду апеляційної заяви апеляційна комісія може ухвалити одне з таких рішень:
 • відмовити в задоволенні апеляційної заяви (результат, визначений раніше, підтверджується);
 • задовольнити апеляційну заяву (попередньо встановлений результат буде змінено).
У разі задоволення заяви щодо результатів ухвалюють одне з таких рішень:
 • про відновлення результату зовнішнього оцінювання (у тому випадку, якщо попередньо результат було анульовано);
 • про збільшення або зменшення кількості балів, отриманих учасником вступного випробування.
Більше інформації щодо проведення ЄФВВ та ЄВІ можна отримати у представників приймальних комісій закладів вищої освіти.
Представникам приймальних комісій пропонуємо ознайомитися з матеріалами семінару “Вступ до магістратури за технологією ЗНО”, які розміщені на сайті МОН.
Змінено: Ігор Опольський - 18.07.2018 10:16:52
ВСТУП до МАГІСТРАТУРИ у 2018 році: "Право", "Міжнародне право", «Гуманітарні науки», «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Сфера обслуговування», «Міжнародні відносини», Тут будемо вміщувати повідомлення, щодо даної теми
 

13 ЛИПНЯ ВІДБУДЕТЬСЯ ЄДИНЕ ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ (ЄФВВ)
12.07.2018


ЄФВВ розпочнеться о 10:00. Допуск учасників до пунктів тестування триватиме з 09:15  до 09:50.
Вхід учасників до пунктів проведення тестування відбуватиметься за наявності екзаменаційного листка, оригіналу документа, що посвідчує особу (серія та номер якого зазначені в екзаменаційному листку) та запрошення-перепустки.
У разі відсутності екзаменаційного листка та/або документа, назва, серія та номер якого зазначені в екзаменаційному листку, вступника не буде допущено до пункту тестування.
Рекомендуємо мати при собі дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, а також, за бажанням, прозору пляшку з питною водою.
Наголошуємо, що протягом часу, відведеного на складання тесту, вступники не повинні мати при собі жодних засобів зв’язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування. У пункті тестування за допомогою металодетектора може проводитися контроль за дотриманням вступниками вимоги щодо заборони мати при собі заборонені пристрої. У разі виявлення в період часу, відведеного для виконання ЄФВВ, у вступника або на його робочому місці друкованих чи рукописних матеріалів, заборонених технічних засобів. результати ЄФВВ за рішенням апеляційної комісії можуть бути анульовані.
На виконання ЄФВВ відведено 200 хвилин. Робота складається з двох блоків: тесту загальних навчальних правничих компетентностей (ТЗНПК) і тесту з восьми базових правничих дисциплін (Право). Блок «ТЗНПК» містить 30 завдань, на їх виконання відведено 75 хв., блок «Право» містить 100 завдань, на їх виконання відведено 120 хв.
Більше інформації щодо структури ЄФВВ розміщено на сайті МОН.

     Результати основної сесії ЄФВВ будуть розміщені на інформаційних сторінках вступників «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» не пізніше 14 календарних днів із дня  проведення тесту.
      
      У Рівненській області для виконання тесту ЄФВВ зареєструвалось 377 учасників. Для них працюватимуть 2 (два) пункти тестування, у кожному по 13 аудиторій. Процедури обслуговуватимуть 2 (дві) уповноважені особи УЦОЯО, 2 керівники пунктів тестування, 2 помічники керівників ПТ, 52 інструктори, 8 чергових, 2 медичних працівники. Працюватимуть 2 представники ДСО НП, 2 наряди працівників Рівненського відділу Національної поліції, які здійснюватимуть зовнішнє патрулювання пунктів тестування.

БАЖАЄМО УСПІШНО ВИКОНАТИ УСІ ЗАВДАННЯ ЄДИНОГО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ!!!
      
ВСТУП до МАГІСТРАТУРИ у 2018 році: "Право", "Міжнародне право", «Гуманітарні науки», «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Сфера обслуговування», «Міжнародні відносини», Тут будемо вміщувати повідомлення, щодо даної теми
 
Коротко про ЄВІ до магістратури за технологією ЗНО у Рівненській області

Відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 № 1378, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14.11.2017 за № 1397/31265, на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 22.03.2018 № 270 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань організації та проведення вступних випробувань для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2018 році», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 12.04.2018 за № 448/31900, наказу Українського центру оцінювання якості освіти від 04.06.2018 № 113, з урахуванням листа Міністерства освіти і науки України від 14.05.2018 №1/9-296 «Щодо забезпечення проведення єдиного вступного іспиту та єдиного вступного випробування для вступу для здобуття ступеня магістра в 2018 році», спільного наказу Управління освіти і науки Рівненської ОДА та Львівського РЦОЯО від 06.06.2018 № 274/93-о "Про затвердження пунктів проведення єдиного вступного іспиту та єдиного вступного випробування для вступу для здобуття ступеня магістра в 2018 році", із метою забезпечення належної підготовки та організованого проведення єдиного вступного іспиту та єдиного вступного випробування для вступу на здобуття ступеня магістра в 2018 році було організовано та проведено ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ для вступу до магістратури з ІНОЗЕМНОЇ МОВИ за технологією ЗНО.
      У Рівненській області зареєструвались 782 вступники, для яких працювали 54 аудиторії у 3 (трьох) пунктах тестування на базі Рівненської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8, Рівненської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 23 та Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу.
      Процедури обслуговували 3 УО УЦОЯО, 3 керівники пунктів ЗНО, 3 помічники керівників,  108 інструкторів та 15 чергових.
      Для участі у ЄВІ в Рівненській області зареєстровано 782 учасники, не з'явились 149, писали тест - 633 (80, 91%).
У розрізі пунктів ЗНО: РІвненська ЗОШ № 8: зареєстровано 255, не з'явились 37, писали 218 (85, 49%); Рівненська ЗОШ № 23: зареєстровано 287, не з'явились - 43, писали - 244 (85, 01%); Рівненський КЕПК: зареєстровано 240, не з'явились - 69, писали - 171 (71,25%).

      Результати вступних випробувань до магістратури з ІНОЗЕМНОЇ МОВИ за технологією ЗНО будуть розміщені на персональних сторінках учасників орієнтовно 26.07.2018.


      

Змінено: Ігор Опольський - 13.07.2018 17:33:56
Вступна кампанія до вищих навчальних закладів України у 2018 році, Тут будуть вміщуватись актуальні матеріали, що стосуються даної теми
 
Матеріал читаємо нижче або переходимо за цим гіперпосиланням на сайт "Укрінформ"  [img]https://www.ukrinform.ua/img/logo_ukr.svg[/img]

У МОЗ назвали прохідний бал ЗНО для вступу в медвиші

18.07.2018 11:33

Вступити на спеціальності «Стоматологія», «Медицина» і «Педіатрія» зможуть лише ті абітурієнти, які набрали понад 150 балів за результатами ЗНО з конкурсних предметів - біології, хімії або математики.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я. 
"12 липня в країні розпочалась вступна кампанія у заклади вищої освіти. Вперше в Україні для вступу на медичні спеціальності подолати поріг у 150 балів з конкурсних предметів мають усі абітурієнти, незалежно від форми навчання (за кошти державного бюджету чи за кошти фізичних чи юридичних осіб) та підпорядкування ЗВО. Таким чином, уже на етапі вступу майбутні медики мають довести свої здібності, високу мотивацію та спроможність стати високоосвіченим професіоналом", - йдеться у повідомленні.
      У міністерстві зауважили, що мета такого нововведення — відібрати найкращих абітурієнтів і в кінцевому результаті підвищити якість медичного обслуговування. Адже досі, попри великий конкурс на медичні спеціальності, рівень знань зарахованих абітурієнтів часто був незадовільним. Наприклад, з-понад 8 тисяч абітурієнтів, які були зараховані на медичні спеціальності у 2017 році, 41% набрали менше 150 балів ЗНО з одного предмету, 19% — з двох предметів і 7% — з трьох. Ще гіршою є статистика за окремими спеціальностями. Так, більше половини майбутніх педіатрів мали менше 150 балів ЗНО з одного предмету, 20% — з двох предметів і 6% — з трьох.
Цього року за кошти державного бюджету готуватимуть  4507 медичних працівників (спеціальність “Медицина”). Місця розподілятимуться за процедурою “широкого конкурсу”, тобто ті заклади вищої освіти. Це означає, що ЗВО, до яких подали заяви найбільше абітурієнтів, отримають найбільше місць за держзамовленням. 
Страницы: Пред. 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 54 След.