Повернутись до звичного вигляду


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Educational Era

Педагогічна преса

Управління освіти та науки Рівненської ОДА

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (РОІППО)

Освітній навігатор

Рівненська МАН

Stats

Загальний форум

Страницы: 1
ІІІ обласний форум патріотичного єднання «Україна єдина». Тема «Національні цінності як сучасний державницько-суспільний пріоритет України»
 
Запрошуємо педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти Рівненщини, представників державних та громадських організацій до участі у Форумі.
Мета Форуму: об‘єднання зусиль педагогічної спільноти та громадськості щодо формування в молодого покоління активної державницької позиції, патріотизму, самовідданості, особистої відповідальності за долю та єдність країни.
Завдання Форуму:
– ознайомити учасників форуму із сучасним баченням значимості національних цінностей в умовах Нової української школи;
– сприяти розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у сфері нацонально-патріотичного виховання, ознайомити їх із сучасними підходами до виховання громадянина-патріота;
– створити умови для активної взаємодії педагогів-практиків області з науково-педагогічними працівниками, методистами РОІППО, представниками громадських  організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування у справі національно-патріотичного виховання молоді.
Запрошуємо долучитися до обговорення питань дискусійної платформи:
1.     Формування національно-культурної ідентичності учнів в сучасних умовах.
2.     Національна (історична) пам’ять як невід’ємна умова становлення громадянина-патріота України.
3.     Українське родине виховання – основа нації та державотворення.
 
Резолюція
ІІІ обласного Форуму патріотичного єднання «Україна єдина»
Відповідно до завдань Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України, яка затверджена наказом Міністерства освіти і науки України 29 липня 2019 року № 1038, на виконання Указу Президента України від 18 травня 2019 року №286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 року №932 «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025»  25 лютого 2021 року в Рівненській області відбувся Форум патріотичного єднання «Україна єдина» (надалі – Форум) за участю представників органів державної влади, закладів та установ освіти, фахівців, відповідальних за національно-патріотичне виховання молоді, батьківської громадськості.
Мета форуму: об‘єднання зусиль педагогічної спільноти та громадськості щодо формування в молодого покоління активної державницької позиції, патріотизму, самовідданості, особистої відповідальності за долю та єдність країни
Завдання:
–     ознайомити учасників форуму із сучасним баченням значимості національних цінностей в умовах Нової української школи;
–     сприяти розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у сфері національно-патріотичного виховання, ознайомити їх із сучасними підходами до виховання громадянина-патріота;
–     створити умови для активної взаємодії педагогів-практиків області з педагогічними та науково-педагогічними працівниками РОІППО, представниками громадських  організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування у справі національно-патріотичного виховання молоді.
Під час Форуму діяли  дискусійні платформи: «Формування національно-культурної ідентичності учнів в сучасних умовах», «Національна (історична) пам’ять як невід’ємна умова становлення громадянина-патріота України», «Українське родинне виховання – основа нації та державотворення».
Ураховуючи досвід проведення патріотичних форумів всеукраїнського рівня, учасники взяли активну участь у роботі даних дискусійних платформ.
Учасники Форуму відзначили, що:
Національна ідентичність – ідентичність людини і почуття приналежності до однієї держави або однієї нації незалежно від свого юридичного громадянства.
Підґрунтям формування національної ідентичності має виступати високий рівень політичної культури і національної свідомості, що досягається завдяки цілеспрямованій послідовній державній політиці у освітній, культурній, економічній, соціальній сферах.
Мова – фундамент існування української нації і держави, визначник етнічної та національної приналежності.
Формування національно-культурної ідентичності здобувачів освіти є важливою складовою всього виховного процесу в закладі освіти. Адже немає ідентичності – немає нації.  У роботі застосовуються різноманітні форми і методи роботи, які сприяють виробленню в учнівської молоді почуття приналежності та гордості за свій народ.
Національна пам’ять – збережена нацією сукупність знань, уявлень та ціннісних оцінок тих подій минулого, які справили вирішальний вплив на її становлення, самоідентифікацію, державотворчі та цивілізаційні досягнення. Як зберегти, відновити національну пам'ять:
-     реалізовувати освітню політику щодо  відновлення та збереження національної пам’яті
-     популяризувати українську історію
-     формувати у молодих людей імунітет проти порушень прав людини.
Сім’я – цінність українців, ідеальна модель організації людського життя; родина, що згуртована дружбою, спільною діяльністю, спільними інтересами. Міцна сім’я – міцна держава – міцна нація.
Для утвердження сімейних цінностей необхідно:
· вивчати сімейно-родинні звичаї, традиції, побут, культурну спадщину свого роду і народу;
· досліджувати родовід, історичні родинні цінності свого народу;
· розвивати поведінкові моделі позитивних соціальних ролей у сім’ї, родині, суспільстві.
За результатами діяльності Форуму були запропоновані такі рекомендації:
    Начальникам відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного значення, керівникам органів управління освітою ТГ, директорам закладів загальної середньої та позашкільної освіти:
–      в умовах реалізації Загальнодержавної стратегії децентралізації влади органам місцевого самоврядування активізувати зусилля щодо формування та реалізації нової програми національно-патріотичного виховання на регіональному та місцевому рівнях, в яких окремою стрічкою передбачати кошти на організацію та проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та забезпечити їх фінансування;
– вдосконалити систему співпраці органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями в сфері реалізації проектів та програм національно-патріотичного спрямування;
– створити сприятливі умови для проведення тренінгів із національно-патріотичного виховання, забезпечити  популяризацію і підтримку діяльності тренерів;
– забезпечити створення виховного простору ЗЗСО на засадах гуманізму, демократії та партнерства відповідно до Концепції Нової української школи;
Педагогічним працівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти:
- національно-патріотичне виховання є важливою складовою освітнього процесу, тому однією з основних тенденцій розвитку в сучасній українській школі має стати пошук форм «діяльнісного патріотизму» (творчі групи, екскурсії, ігри-драматизації, флешмоби, фестивалі та ін.);
- продовжити формувати систему виховання учнівської молоді на смисложиттєвих загальнолюдських цінностях;
- формувати практики спільних зусиль педагогів та громадськості  довкола національної ідеї як консолідуючого чинника розвитку суспільства і нації;
- постійно оновлювати банк виховних технологій з національно-патріотичного виховання;
–  розвивати мережу гуртків, студій у закладах загальної середньої та позашкільної освіти, що популяризують національно-культурні традиції українського народу;
–  рекомендувати вчителям історії, керівникам гуртків туристсько-краєзнавчого напряму,  секцій Малої академії наук звернути увагу на дослідження історичного минулого Рівненщини;
– рекомендувати керівникам музеїв при закладах загальної середньої освіти ініціювати створення проектів пошуково-краєзнавчих досліджень, що передбачатимуть  записи свідчень та інтерв’ю з учасниками історичних подій XX–XXІ ст. або членів їхніх родин, публікації спогадів та книг про визначних діячів рідного краю – учасників національно-визвольного руху, активістів Майдану, Героїв України – учасників українсько-російської війни, волонтерів.
Страницы: 1
Читають тему