Повернутись до звичного вигляду


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Educational Era

Педагогічна преса

Управління освіти та науки Рівненської ОДА

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (РОІППО)

Освітній навігатор

Рівненська МАН

Stats

Загальний форум

Страницы: 1
ОБГОВОРЕННЯ Проекту Постанови КМУ "Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників", Шановні освітяни! Прохання долучитися до обговорення.
 
ПОСИЛАННЯ НА ТЕКСТ 
 
Шановні освітяни! Дякуємо за ознайомлення із Проектом..., але хотілося би бачити коментарі, пропозиції, можливо зауваження до проекту!?!
Адже це доленосний документ для педагогів.
 
Пропозиції до Постанови Кабінету міністрів України
«Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації
педагогічних і науково-педагогічних працівників »
До розділу І

Пункт 3, підпункт 1: «оновлення і розширення знань, формування нових професійних компетентностей в психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційно-управлінській та інших видах діяльності;», - пропонуємо замінити: «формування нових професійних компетентностей в психолого-педагогічній, науково-методичній, науково-дослідній, організаційно-управлінській та інших видах діяльності;».
До розділу ІІ

Пункт 9, кінець абзацу: «у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо)», - проходження курсів підвищення кваліфікації на робочому місці (на виробництві) буде породжувати формалізм, корупцію на місцях.
Пункт 11: Для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти підвищення кваліфікації проводиться щорічно. Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин, з яких певна кількість годин має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. – після коми змінити: з яких значна кількість годин має бути обов’язково спрямована на «формування нових професійних компетентностей», « освоєння новітніх та інноваційних освітніх технологій», вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.
Пункт 15. «До проведення короткострокового навчання можуть також залучатися громадські об’єднання та організації, фахові об’єднання (асоціації) педагогічних (науково-педагогічних) працівників на основі договорів про співпрацю із закладами освіти, які здійснюють підвищення кваліфікації, або за умови реєстрації програм короткострокового навчання у таких закладах. У цих випадках заклад освіти, який здійснює підвищення кваліфікації, може враховувати результати короткострокового навчання до загальної програми підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників за накопичувальною системою», - доповнити: що мають ліцензію на освітню діяльність з підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників.
До розділу ІІІ

До пункту 19: «Працівники мають право підвищувати кваліфікацію в інших суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб. Результати підвищення кваліфікації працівника у таких суб’єктів визнаються окремим рішенням педагогічної (вченої) ради», - доповнити словами: « що мають ліцензію на освітню діяльність з підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників».


Методист кабінету
суспільно-гуманфітарних предметів      М.В. Лавренчук
 
Розміщую Проект Положення із пропозиціями і зауваженнями
за посиланням ПРОПОЗИЦІЇ І ЗАУВАЖЕННЯ
Страницы: 1
Читають тему