Повернутись до звичного вигляду


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Educational Era

Педагогічна преса

Управління освіти та науки Рівненської ОДА

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (РОІППО)

Освітній навігатор

Рівненська МАН

Stats

Загальний форум

Вибрати дату в календаріВибрати дату в календарі

Страницы: Пред. 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 28 След.
Вступна кампанія до вищих навчальнихї закладів України у 2020 році, Тут будемо вміщувати актуальні для цієї теми повідомлення
 
МОН затвердило перелік регульованих спеціальностей
Матеріал читаємо нижче, або переходимо за посиланням: http://osvita.ua/vnz/74706/Міністерство освіти і науки затвердило перелік спеціальностей, здобуття освіти з яких необхідне для доступу до регульованих професій.
Відповідний наказ підписаний в.о. міністра освіти і науки Любомирою Мандзій.
Планується, що впровадження додаткового регулювання дозволить встановити єдині підходи щодо регулювання доступу до певних видів професійної діяльності в частині визначення особливостей ліцензування освітньої діяльності, додаткових вимог до правил прийому для здобуття вищої освіти за такими спеціальностями, структури освітньої програми, змісту освіти, організації освітнього процесу та атестації здобувачів вищої освіти.
Всього таких регульованих спеціальностей 28 – вони передбачають особливо відповідальну роботу. Зокрема, це правнича сфера, атомна енергетика, медицина, військова служба тощо.
Вимоги до освітньої діяльності з підготовки фахівців за такими спеціальностями посилюються.
Додаткове регулювання для визначених спеціальностей встановлюється змінами до законодавства про вищу освіту, що були ухвалені у грудні 2019 року. Законом скасовано ліцензування для понад 100 спеціальностей, але водночас вводиться поняття регульованих професій.
27580_i.jpg (32.97 КБ)
Змінено: Олена Холод - 23.06.2020 13:35:31
Вступна кампанія до вищих навчальнихї закладів України у 2020 році, Тут будемо вміщувати актуальні для цієї теми повідомлення
 
Порядок подання електронних заяв про вступ


Процедура подання заяв про вступ в електронній формі регулюється Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти України в 2020 році.
Зазначений порядок визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі та її розгляду закладом вищої освіти.
Заява в електронній формі (електронна заява) - це запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - ЄДЕБО) шляхом заповнення ним у режимі он-лайн електронної форми. Заява містить відомості про обрані вступником заклади вищої (фахової передвищої) освіти, конкурсну пропозицію та встановлену ним пріоритетність заяви в разі їх використання.
У 2020 році для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua (Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження до електронних кабінетів додатків до документів про повну загальну середню освіту починається 1 серпня та закінчується 22 серпня 2020 року). Під час реєстрації на сайті електронного вступу вступник має зазначити такі дані:
 • адресу електронної пошти, до якої має доступ;
 • пароль для входу до особистого кабінету;
 • номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
 • серію та номер документа про повну загальну середню освіту;
 • середній бал додатка до вказаного документа, обчислений за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала.
 • особі, яка має спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі під час вступу, а також в якої наявний хоча б один сертифікат ЗНО 2017-2020 років (2018-2020 у разі подання сертифіката ЗНО з іноземної мови), необхідно до реєстрації особистого електронного кабінету звернутись до одного із закладів вищої (фахової передвищої) освіти для створення в Єдиній державній базі з питань освіти картки фізичної особи та додання до неї даних документа, що підтверджує вказане право;
Крім того, вступник завантажує скановані копії (фотокопії у форматі pdf jpg) додатка до документа про повну загальну середню освіту та кольорової фотокартки розміром 3х4 см, що буде подаватись до закладу вищої освіти .Якщо вступник претендує на врахування у конкурсному балі сільського коефіцієнта, він також завантажує копію довідки про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207).
У разі збігу даних вступника в Єдиній державній базі з питань освіти (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження тощо) він отримує на зазначену ним адресу електронної пошти повідомлення для активації особистого електронного кабінету вступника. Строк для активації вступником особистого електронного кабінету – одна година з моменту отримання відповідного повідомлення. Важливо! Вступник може замінити завантажені копії документів в електронній формі, номери телефонів, середній бал додатка до документа про повну загальну середню освіту до моменту подання першої заяви. Після подання першої заяви зміна середнього бала можлива шляхом звернення вступника до закладу освіти, де була зареєстрована перша заява.
Для подання заяви вступник обирає заклад вищої (фахової передвищої) освіти, освітній ступінь, конкурсну пропозицію та встановлює пріоритетність (у разі її використання) заяви для участі у конкуроному відборі для зарахування на місця за державним або регіональним замовленням.
Право на спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві, що подається. Врахування цього права підтверджує заклад освіти, до якого подано відповідну заяву, на підставі документа, наявного у картці фізичної особи.
Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі ЄДЕБО, до якого має доступ заклад вищої (фахової передвищої) освіти, обраний вступником. У момент подання електронній заяві присвоюється статус «Зареєстровано в ЄДЕБО».
Подану електронну заяву може бути скасовано вступником в особистому електронному кабінеті. При цьому електронній заяві присвоюється один із статусів:
 • «Скасовано вступником» - якщо заяву не зареєстровано у закладі вищої (фахової передвищої) освіти;
 • «Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)» - якщо заяву зареєстровано або допущено до конкурсу у закладі вищої (фахової передвищої) освіти. При цьому вступник не має права подавати нову заяву з такою самою пріоритетністю.
Електронна заява із статусом «Зареєстровано в ЄДЕБО» розглядається приймальною комісією закладу вищої (фахової передвищої) освіти протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії надає електронній заяві один з таких статусів: «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником» (всі статуси заяви вступника відображаються в особистому електронному кабінеті вступника та на сайті Вступ.ОСВІТА.UA).
При присвоєнні електронній заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» заклад вищої (фахової передвищої) освіти зазначає (за наявності відповідного випробування) час та місце проведення творчого конкурсу, творчого заліку або вступного іспиту. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника.
При присвоєнні електронній заяві статусу «Потребує уточнення вступником» працівник закладу освіти зазначає перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Зареєстровано у закладі вищої (фахової передвищої) освіти».
Якщо вступника допущено до участі у конкурсному відборі для вступу до закладу вищої (фахової передвищої) освіти на навчання за кошти державного (регіонального) бюджету, електронній заяві вступника присвоюється статус «Допущено до конкурсу».
Якщо вступника допущено до участі у конкурсному відборі для вступу до закладу вищої (фахової передвищої) освіти на контракт, електронній заяві вступника присвоюється статус «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)».
Якщо вступнику відмовлено в участі у конкурсному відборі, електронній заяві встановлюється статус «Відмовлено закладом освіти» (із зазначенням причини відмови).
Всі статуси заяви вступника відображаються в особистому електронному кабінеті вступника та на сайті Інформаційної системи Вступ.ОСВІТА.UA.
Після проведення конкурсного відбору у визначені строки, статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування за державним замовленням, змінюється зі статусу «Допущено до конкурсу» на статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)».
Надання рекомендацій до зарахування для навчання за кошти фізичних або юридичних осіб здійснюється після зарахування вступників на місця за державним або регіональним замовленням.
Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, змінюється зі статусу «Допущено до конкурсу» або статусу «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» на статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».
Вступник, електронній заяві якого присвоєно статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» або «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)», зобов'язаний виконати вимоги до зарахування (подати оригінали документів до закладу освіти).
Після подання вступником оригіналів документів, статус електронної заяви вступника змінюється на «Включено до наказу (за кошти державного бюджету)» або «Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» і керівник закладу вищої (фахової передвищої) освіти видає наказ про зарахування на навчання такого вступника.
У разі невиконання вступником, електронній заяві якого присвоєно статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)», вимог щодо зарахування на навчання, рішення про рекомендування його до зарахування анулюється приймальною комісією закладу вищої (фахової передвищої) освіти та статус електронної заяви змінюється на статус «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)». За рішенням приймальної комісії закладу освіти статус електронної заяви «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» може бути змінений на статус «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)».
Відображення рейтингових списків вступників відбувається на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA»

За матеріалами сайту osvita.ua: http://osvita.ua/consultations/30037/
236_i_i.jpg (23.09 КБ)
Змінено: Олена Холод - 19.06.2020 11:15:06
Початкова освіта. І вчителю, і дітям, Тут будемо розміщувати повідомлення, що стосуються цієї теми
 
5 веселих навчальних ігор для учнів НУШ
Матеріал читаємо нижче або переходимо за посиланням: https://vseosvita.ua/news/5-veselykh-navchalnykh-ihor-dlia-uchniv-nush-18845.html
Дієвий спосіб перетворити навчання на захопливий процес.

Освітня гра – найдієвіший спосіб навчання найменших школярів.

Пропонуємо декілька універсальних ігор, які стануть у пригоді вчителям початкових класів.

Гра «Фортеця»
За допомогою цієї гри можна швидко і невимушено зробити усну перевірку знань з теми вивчення, залучивши до роботи одразу весь клас. 
Принцип гри: Намалюйте на дошці фортецю та високу драбину до її муру. Поясніть учням, що на цю фортецю напали вороги, але щоб потрапити всередину, їм не вистачає усього 5 сходинок на драбині. Учні ж своїми знаннями можуть допомогти зупинити ворога чи, навпаки, пришвидшити захоплення.
Підготуйте запитання з теми вивчення та поясніть школярам, що вони разом мають правильно відповісти, наприклад, на 20 запитань. У разі неправильної відповіді – на драбині з'явиться ще одна сходинка, яка наблизить ворога до мети. Якщо діти зробили менше 5 помилок під час усного опитування, фортеця врятована.

Гра «Хрестики-нулики»Таку гру можна провести як етап командного змагання чи поєдинок між двома учнями класу.
Принцип гри: Намалюйте на дошці поле розміром 3х3. У кожній комірці грального поля закріпіть картку із завданням. Наприклад: назвати, хто зображений на малюнку, скласти речення з певним словом, усно вирішити приклад та інше.
Перш ніж зробити хід та поставити свій значок (хрестик або нулик) у відповідну комірку, учні мають виконати розміщене у ній завдання. Якщо завдання виконане невірно, учень або команда пропускає хід на користь суперника.Виграє той, хто першим на ігровому полі поставив у ряд 3 своїх фігури по вертикалі, горизонталі або діагоналі.

Гра «Різні голоси»Це досить гомінлива, але водночас ефективна гра для вивчення нових слів на уроках іноземної мови.
Принцип гри: Підготуйте малюнки з новими словами та закріпіть їх на дошці. Запропонуйте учням хором назвати усі слова послідовно. Щоразу за командою вчителя, школярі мають називати слова відповідним до завдання голосом (радісним, сумним, втомленим, здивованим, пошепки та інше).Таким чином кожне слово діти повторюють мінімум 5-7 разів, що сприяє невимушеному запам'ятовуванню навчального матеріалу.
Гра «Мухобійка»Таку гру можна провести в якості рефлексії наприкінці уроку або як етап командного змагання при комплексній перевірці рівня засвоєних знань з теми вивчення.
Принцип гри: Напередодні підготуйте стікери із завданнями (окремими словами, термінами, математичними прикладами тощо) та закріпіть їх на дошці. Також знадобляться два скручених аркуші паперу – мухобійки.Об'єднайте учнів у 2 команди, представники кожної з яких мають вишикуватись один за одним перед дошкою із наклеєними стікерами.
Кожен представник команди, який стоїть найближче до дошки, отримує свою «мухобійку». За сигналом учитель ставить запитання, відповідь на яке є на одному зі стікерів. Той учень, хто першим прихлопне своєю «мухобійкою» відповідний стікер, принесе своїй команді 1 бал. Після цього «мухобійка» предається наступному учаснику команди, а гравець стає в кінець своєї колони.Його суперник, який не впорався із завданням, або зорієнтувався трошки повільніше, залишається на місці, доки не виконає завдання швидше за представника іншої команди у наступних раундах.Якщо хтось з учнів вдарив «мухобійкою» по стікеру з неправильною відповіддю, команда втрачає 1 бал.Гра закінчується, коли у голові колони однієї з команд знову опиниться учень, який першим брав участь у грі. Перемога команди визначається за загальною сумою балів.

Гра «Перегони»Таку гру якнайкраще проводити на етапі перевірки засвоєних знань.
Принцип гри: Об'єднайте учнів у декілька команд по 2-3 учасники. Попередньо підготуйте кубик, на кожній грані якого нанесена певна кількість крапочок (від 1 до 6), та комплект карток із завданнями. Узгодьте послідовність ходу кожної команди та розподіліть фішки. Викладіть із карток стежинку (одну спільну чи для кожної команди окрему), позначте старт і фініш. Це ігрове поле.Представники команд-учасниць послідовно кидають кубик і переміщують фішку вперед ігровою стежинкою на таку кількість карток, як і кількість крапок на грані кубика. Наприклад, якщо на грані кубика випало 5 крапочок, команда робить хід на 5 карток уперед. Поставивши фішку на картку із завданням, учні мають правильно його виконати (наприклад, перекласти слово іноземною мовою, розв'язати приклад, назвати головного героя казки та інше). Якщо команда впоралась, їхня фішка залишається на цьому місці до наступного ходу, якщо ні – повертається на попередню картку та робить ще 2 кроки назад.Перемагає та команда, яка першою дістанеться фінішу.
Змінено: Олена Холод - 23.06.2020 11:37:53
Початкова освіта. І вчителю, і дітям, Тут будемо розміщувати повідомлення, що стосуються цієї теми
 
Адаптивний інтелект. Чому він важливий і як розвивати його у дітей
Матеріал читаємо нижче або переходимо за посиланням: https://www.schoollife.org.ua/adaptyvnyj-intelekt-chomu-vin-vazhlyvyj-i-yak-rozvyvaty-jogo-u-ditej/?fbclid=IwAR2-XSgkkI5MirioEJw8wD6moxtbJE99QwU4-w5MB5nP-04FLomQbSPp81E


Високий IQ завжди був приводом для гордості. Кілька років тому до нього додався EQ – емоційний інтелект. Бізнес тренери та коучі активно заговорили про те, що вміння розуміти емоції інших та правильно використовувати свої емоції не менш важливе, ніж ґрунтовні знання.  Тепер на черзі АQ –  адаптивний інтелект, тобто здатність реагувати на зміни. Саме ця особлива риса допомогла підприємцям врятувати бізнес під час карантину, на неї звертають увагу інвестори під час вибору стартапу, а роботодавці роблять основну ставку. Звісно ж, адаптивний інтелект краще розвивати з дитинства. Ми розібралися, для чого його слід розвивати та як це робити.


Що таке АQ?Адаптивний інтелект – це готовність швидко адаптуватися до умов, що змінюються, та вчитися новому. На думку доктора Гері Култона, генерального директора Adaptive Intelligence Consulting, АQ – це здатність мислити гнучко й ефективно у світі, що постійно змінюється. На думку експерта, адаптивний інтелект можна розвивати. Це вроджена риса, яка є у кожної людини, її необхідно лише відкрити у собі. Високий АQ дає можливість перебувати «у потоці», бути більш енергійним і більш стійким, краще концентруватися.

АQ – запорука успіху в майбутній кар’єрі і не тількиАдаптивний інтелект коучі та тренери називають індикатором успіху майбутнього. Він допоможе будувати кар’єру та розвивати власну справу. Венчурний інвестор та спікер TED  Наталі Фратто знайомиться із сотнями стартаперів, щоб обрати найперспективніших. У той час як багато інвесторів цікавляться освітою, досвітом роботи стартапера, його IQ чи EQ, вона звертає увагу на іншу характеристику – здатність адаптуватися.На думку Наталі, АQ важливий не лише у бізнесі. Сучасний світ дуже швидко і часто неочікувано змінюється. Тому уміння адаптуватися допоможе у будь-якій професії,  у навчанні, у вихованні, у сімейному житті.
Як прокачати АQ: три кроки від спікера TEDНаталі Фратто для оцінки АQ використовує три критерії. Водночас вони є кроками, поліпшуючи які можна прокачати АQ.
 1. Запитання «А що, якщо…?»
Уміння моделювати ситуацію та будувати стратегію, володіючи мінімумом інформації, – те, на чому базується адаптивний інтелект.
Порада:Дітям молодшого шкільного віку можна допомогти тренувати навички моделювання ситуації, ставлячи запитання «А що ти робив би, якщо…?», «А що станеться, якщо ….?». Ці запитання можуть стосуватися як будь-яких тем навчальних предметів, так і повсякденного життя. Іще один варіант – запропонувати змоделювати ситуацію з героями після прочитання казки чи оповідання.
 1. Зроби це інакше
У будь-якій професій чи сфері життя інформація швидко стає застарілою. Для високого АQ важливо уміти «розучуватися» та вчитися наново.Порада:Якщо дитина вміє добре розв’язувати задачу одним способом, запропонуйте розв’язати її інакше. У повсякденному житті можна робити прості речі незвичним способом. Вправи можуть бути абсурдними, головне – показати дитині, що можна відходити від звичного алгоритму.
 1. Розвивати цікавість
З досвіду Наталі Фратто успіху у бізнесі досягають дослідники. Люди, зосереджені на споживанні, продовжують розвивати прибуткову стратегію. Дослідники ж не зупиняють у пошуку, і навіть якщо усе добре, розглядають інші шляхи і нові можливості.Порада:Діти часто цікавляться всім від природи, варто уважно ставитись до запитань, щоб ця цікавість не зникла. Якщо діти на ставлять запитань активно, їх варто мотивувати.Як прокачати АQ: три кроки від засновника освітньої компаніїЗасновниця австралійської компанії BKindred Пенні Локасо вивела три кроки для прокачки АQ:
 1. Навчіться концентруватися та не відволікатися.
Порада:Варто враховувати вікові особливості, адже шестирічній дитині важко бути зосередженою потягом довгого часу. Тренувати цю навичку можна і в ігровій формі: наприклад, хто зможе довше читати текст чи розповідати вірш, коли його навмисно відволікають.
 1. Навчіться ставити питання.
Порада:Right Question Institute радить вчителям використовувати вправи, які навчать дітей правильно формулювати питання. Наприклад, перед дітьми ставлять задачу поставити 10 питань за 10 хв на певну тему. При цьому важливо не виправляти і не критикувати питання.
 1. Навчіться не боятися бути цікавими.
Порада:Часто діти думають, що круто все знати, але варто акцентувати на тому, що саме «чомучки» змінюють світ. У Right Question Institute наголошують: необхідно пояснити учням, що ставити запитання – це круто.
Змінено: Олена Холод - 19.06.2020 10:04:50
ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ у 2020 році: ДПА у формі ЗНО у закладах ЗСО, ПТО та ВНЗ І-ІІ р.а., У цій тему будемо розміщувати актуальні повідомлення
 
ЗНО-2020: ЧИ ВПЛИНЕ НА РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО ТЕ, ЩО ДПА ЦЬОГОРІЧ НЕ ОБОВ’ЯЗКОВА?

Матеріал читаємо нижче або переходимо за посиланням: https://testportal.gov.ua/zno-2020-chy-vplyne-na-rezultaty-zno-te-shho-dpa-tsogorich-ne-obov-yazkova/?fbclid=IwAR0x50zJUPHz_nwWluLWAESdldK6l4ByzYamAl1q1QzZWRvjTNGcj05N_EQ
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року», який 22 червня підписав Президент, випускників закладів освіти у 2020 році звільнено від обов’язкового проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО.

Сьогодні учасники ЗНО та їхні батьки занепокоєні тим, що такий крок спричинить зміни в обсягах популяції учасників тестування, а це, своєю чергою, може вплинути на результати тих, хто збирається проходити ЗНО.

Відтак зауважуємо, що процедура визначення рейтингових балів учасників ЗНО дає змогу чиннику зміни обсягу популяції учасників тестування не позначатися на результатах тієї частки учасників, які проходитимуть тестування для вступу до закладів вищої освіти.

Чинна наразі процедура визначення результатів відбувається за певним алгоритмом, який складається з таких основних етапів:
 1. експертні комісії усіх регіональних центрів оцінювання якості освіти колегіально встановлюють порогові бали із предметів тестування;
 2.  відсікають учасників, які не набрали прохідного бала;
 3. визначають результати учасників, які залишилися, шляхом урахування відсотка набраних кожним учасником тестових балів, а також рейтингового місця кожного з учасників.
За такої процедури особливого значення набуває прохідний бал. Для його визначення члени експертних комісій ураховують як статистику завдань (який відсоток учасників виконав те чи те завдання), так і їх змістові характеристики (чи має те чи те завдання виконати навіть мінімально підготовлений учасник відповідно до вимог Державного стандарту). Саме тут є можливість дещо нівелювати вплив чинника зміни обсягів популяції учасників тестування у 2020 році. Із цією метою Український центр оцінювання якості освіти поінформує членів експертних груп щодо важливості враховувати під час визначення порогових балів із предметів специфіки цьогорічної популяції учасників тестування з метою уникнути ризиків зниження їхніх рейтингових балів за підсумками ЗНО.

Наголошуємо, що загалом чинник зміни обсягів популяції цьогорічних учасників тестування не має суттєво вплинути на рейтингові бали учасників, адже насправді частина тих, хто проходитиме ЗНО для вступу до закладів вищої освіти, не змінилася, тобто в рейтингу вони як змагалися, так і змагатимуться лише одне з одним. Для унаочнення можна навести таку аналогію. Уявімо книжковий магазин, де є три черги: в одній стоять особи, які хочуть придбати книги (випускники минулих років), в іншій – ті, хто хоче придбати календарі (випускники, які проходять лише ДПА), а у третій – охочі придбати і книги, і календарі (випускники, які проходять і ДПА, і ЗНО). Якщо всі покупці, які планували придбати лише календарі, підуть, то порядок черговості тих, хто планує придбати книги, не зміниться.

Водночас певні труднощі можуть виникнути під час порівняння результатів цьогорічних тестувань і минулого років. Тож ми використали минулорічні результати і змоделювали нинішню ситуацію. За деякого зменшення порогового бала ми змогли отримати такі таблиці переведення тестових балів у шкальовані, які дадуть змогу не дискримінувати цьогорічних учасників ЗНО порівняно з минулорічними.
Отже, побоювання учасників цьогорічного тестування щодо можливого негативного впливу на їхні рейтингові бали ЗНО перебільшене. Український центр оцінювання якості освіти доклав максимальних зусиль, щоб мінімізувати можливі ризики. Переконані, що кожен учасник отримає саме той бал, що відповідає зусиллям, яких він доклав, аби опанувати навчальні предмети протягом років свідомого навчання.
Змінено: Олена Холод - 23.06.2020 08:24:08
ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ у 2020 році: ДПА у формі ЗНО у закладах ЗСО, ПТО та ВНЗ І-ІІ р.а., У цій тему будемо розміщувати актуальні повідомлення
 
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПІДПИСАВ ЗАКОН ПРО СКАСУВАННЯ ДПА ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ — МАНДЗІЙ
Матеріал читаємо тут або переходимо за посиланням: https://ukr-space.com/news/122208?fbclid=IwAR3tll0xqAaqmZO5WcE9_mhoyxx2nS2JosWgUvIX6G8A7BChjQzvF1zxUX8

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про скасування обов’язкової державної підсумкової атестації (ДПА) для випускників.

Про це повідомила в. о. міністра освіти та науки Любомира Мандзій повідомила РБК-Україна.

«Закон підписано президентом», — розповіла вона журналістам.

На сайті парламенту проєкт закону досі позначено як «направлений на підпис президентові». Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт у четвер, 18 червня, його ухвалили в першому читанні.

Документ також було відразу направлено на підпис спікеру ВР Дмитру Разумкову. Тоді закон передали на підпис президенту України.

Законопроєкт не скасовує зовнішнє незалежне оцінювання випускників, які планують вступати до вишів, — вони мають пройти тестування. Випускники також можуть пройти підсумкову атестацію, зокрема й у формі ЗНО, за власним бажанням. Крім того, пройти ДПА повинні золоті та срібні медалісти — без цього їм не видадуть медалі.

Як очікується, у 2020 році ЗНО відбудеться з 25 червня по 17 липня. Тестування буде проходити в умовах карантину.

Через спалах захворюваності COVID-19 Кабінет міністрів скасував проведення пробного ЗНО, запланованого на 15 червня, призначивши онлайн-тестування.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко припускав, що ЗНО у 2020 році може не відбутися. Скасування ЗНО-2020 можливе в тому випадку, якщо в Україні будуть значно перевищені епідемічні показники.

Однак прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що епідеміологічна ситуація в Україні дозволяє без ризиків провести зовнішнє незалежне оцінювання.
Змінено: Олена Холод - 22.06.2020 06:29:23
ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ у 2020 році: ДПА у формі ЗНО у закладах ЗСО, ПТО та ВНЗ І-ІІ р.а., У цій тему будемо розміщувати актуальні повідомлення
 
ЗНО буде відбуватися у безпечних умовах відповідно до рекомендацій МОЗ - Любомира Мандзій

Матеріал читаємо нижче або переходимо за посиланням: https://vseosvita.ua/news/zno-bude-vidbuvatysia-u-bezpechnykh-umovakh-vidpovidno-do-rekomendatsii-moz-liubomyra-mandzii-18724.htmlОчільниця МОН розповіла про готовність до ЗНО, а також механізм повернення коштів учасникам за пробне ЗНО.


Т.в.о. Міністра освіти Любомира Мандзій під час години запитань до Уряду розповіла, що Міносвіти разом із УЦОЯО готове до проведення ЗНО з 25 червня до 17 липня. Вона розповіла, що до проведення іспитів залучено майже 242 тисячі працівників та майже 12 тисяч медиків.

Цитата

ЗНО - це запорука чесного і прозорого вступу. Для проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Готовність пунктів тестування контролює держпродспоживслужба згідно спеціального протоколу. Ми розробили безпечні алгоритми для безпечного проведення ЗНО. В особистих кабінетах учасників розміщені відеоінструкції щодо правил проведення ЗНО, зокрема, алгоритм дій для учасника ЗНО. Кожен отримав запрошення, в якому зазначено час та місце тестування, - доповіла Любомира Мандзій.

В 17 областей вже доставили засоби індивідуального захисту у всі пункти тестування. Довезення ЗІЗ до нших областей та місто Київ наразі завершують.
Очільниця МОН також розповіла, що учасники будуть організовано довезені до пунктів тестування. На вулиці перед пунктом тестування в коридорах самих пунктів необхідно дотримуватися соціальної дистанції, про що всі вступники проінформовані. На вході буде проводитися термометрія та оцінка на ознаки гострого респіраторного захворювання.  Після ідентифікації учасник має пройти до своєї аудиторії, а потім ще раз пройти ідентифікацію. Після завершення тестування учасник має здати бланк і вже на виході викинути використану маску у визначену урну.

Цитата

Кожен крок учасника є продуманим. З правилами ознайомлені всі учасники та інструктори. Ми будемо контролювати дотримання всіх правил, аби ЗНО було безпечним для всіх, - зазначила Любомира Мандзій.

Також вона додала, що звільнення учнів від ДПА дозволить зменшити кількість учасників ЗНО. Але наголосила, що ухвалений закон не скасовує проведення ЗНО для випускників, які мають намір вступити до закладів вищої освіти.
Щодо повернення коштів за пробне ЗНО, то Любомира Мандзій запевнила, що кожен учасник, зареєстрований на пробне ЗНО, зміг отримати або завантажити тестовий зошит та бланк відповідей. Вже до 23 червня кожен учасник пробного ЗНО отримує результат в своєму кабіненті. Також додатково був відкритий нелімітований доступ до тестування з усіх предметів. Раніше ж учасники пробного ЗНО мали змогу пройти лише два пробних тестування.
Таким чином, майже 53 мільйони будуть повернуті учасникам. Про механізм повернення коштів можна дізнатися тут. Мандзій додала, що бюджетний комітет підтвердив це рішення і погодив повернення коштів за пробне ЗНО.

Цитата

Повернення коштів буде відбуватися через відділення Приватбанку. Всі учасники пробного ЗНО, які мають картки, отримають повідомлення на номер, який був вказаний при реєстрації з інформацією про зарахування коштів. У кого немає картки, той отримає повідомлення, що у найближчому відділенні банку на них чекає картка з сумою повернутих коштів, - розповіла т.в.о. Міністра освіти.
Змінено: Олена Холод - 19.06.2020 10:38:11
ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ у 2020 році: ДПА у формі ЗНО у закладах ЗСО, ПТО та ВНЗ І-ІІ р.а., У цій тему будемо розміщувати актуальні повідомлення
 
ЗНО обов’язкове, але тільки для вступу: головне про зміни в завершенні навчального року

Матеріал читаємо нижче або переходимо за посиланням: https://osvitoria.media/experience/zno-obov-yazkove-ale-tilky-dlya-vstupu-roz-yasnyuvalna-instruktsiya-pro-zminy-u-zavershenni-navchalnogo-roku/?fbclid=IwAR0hhK5fMO3MqEmPeFEJ0zz3oJzApUm-x6MyPfdNviTKwgbrU28Eeg5rWSE18 червня Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт, що вносить зміни в завершення цього навчального року у зв’язку з ризиком поширення COVID-19. Хто складатиме ЗНО, що означає скасування ДПА та як вираховуватимуть оцінки випускникам — ось коротка роз’яснювальна інструкція, що допоможе учням і батькам.

Що таке ДПА і чому його скасували?

ДПА — Державна підсумкова атестація — іншими словами, випускні іспити, які складають учні, що закінчують початкову, базову середню та повну загальну середню освіту. Оцінки з ДПА після 11-го класу вносять в атестат про повну загальну середню освіту. Починаючи з 2015 року, результати ЗНО випускника почали зараховувати як оцінки з ДПА. Таким чином, учні не повинні були складати окремо випускні іспити в школі і ЗНО для вступу. Проте є певний відсоток випускників, які не планують вступати в заклади вищої освіти, але повинні були пройти ЗНО для отримання атестата про закінчення школи. Саме для того, щоб скоротити кількість учнів, які писатимуть ЗНО цього року, проголосований законопроєкт робить ДПА цього року добровільним.
Якщо ДПА не обов’язкове, що пропонують на заміну?

ДПА цього року є добровільним. Випускник має вибір, як саме складати державну підсумкову атестацію:
 • прийти в школу до 25 червня і написати заяву: її розгляне педагогічна рада школи, і випускник отримає бали за ДПА на основі попередніх оцінок;
 • складати обрані предмети на ЗНО, і результати тестування будуть зараховані як ДПА.

Така процедура дасть змогу скоротити кількість випускників, що пройдуть ЗНО цього року, приблизно на третину. У Міністерстві освіти і науки вже розробляють методичні рекомендації, і їх невдовзі надішлють у школи.
Що буде із ЗНО?

ЗНО є обов’язковим для всіх випускників, які планують цього року вступати до закладів вищої освіти.
ЗНО відбуватиметься в безпечних умовах і згідно з рекомендаціями Головного державного санітарного лікаря України. У МОН запевняють, що всі приміщення для проведення тестувань ЗНО повністю готові: там є маски, термометри, антисептики.

Перед проведенням тестувань приміщення дезінфікують. Між учасниками ЗНО буде відстань не менш ніж 1,2 метра, обов’язковий масковий режим та допуск на тестування із температурою тіла не вище 37,2 і без ознак ГРВІ.


Міністерство освіти і науки готове провести основну сесію ЗНО 25 червня — 17 липня. Проте якщо ситуація з поширення коронавірусної інфекції погіршиться, ЗНО можуть перенести на 17 серпня — 4 вересня.


На безкоштовній платформі з підготовки до ЗНО iLearn публікують розлогі відеопояснення завдань пробного тестування. Вже можна переглянути офіційні роз’яснення з української мови, а 19 червня — з математики, історії України та англійської мови.


Чому не скасують ЗНО?На це є кілька вагомих причин:


 • ЗНО гарантує вступникам рівний доступ до освіти: незалежно від місця проживання, соціального чи економічного статусу родини. За результатами ЗНО випускник може вступити до омріяного університету;
 • ЗНО дає свободу вибору спеціальності: вступник може подати 5 заяв на бюджетні місця в навчальні заклади різних міст України;
 • 73 % українців вважають ЗНО прозорою і чесною формою вступу;
 • ЗНО дає змогу провести вступну кампанію з найменшими ризиками для здоров’я всіх учасників: учні проходять тестування у своєму місті чи районному центрі, організатори дбають про дотримання гігієнічних норм і фізичної дистанції;
 • учасник ЗНО — стійка до зараження вікова група: за даними світової статистики, підлітки становлять лише 12 % від усіх заражених на COVID-19. У пунктах тестування ЗНО будуть працювати інструктори, що не входять у вікову групу ризику.
safe_image3.jpg (21.37 КБ)
Змінено: Олена Холод - 19.06.2020 09:55:57
ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ у 2020 році: ДПА у формі ЗНО у закладах ЗСО, ПТО та ВНЗ І-ІІ р.а., У цій тему будемо розміщувати актуальні повідомлення
 
ДПА У ФОРМІ ЗНО: ПРОХОДИТИ ЧИ НЕ ПРОХОДИТИ – ВАШЕ РІШЕННЯВипускники закладів загальної середньої освіти, а також учні, слухачі, студенти закладів професійно-технічної, вищої освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільняються від обов’язкового проходження державної підсумкової атестації.
Здобувачі повної загальної середньої освіти за власним бажанням мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Відповідний закон сьогодні, 18 червня 2020 року, ухвалила Верховна Рада України.
Міністерство освіти і науки України найближчим часом надішле методичні рекомендації для закладів освіти.
За матеріалами сайту УЦОЯО: https://testportal.gov.ua/dpa-u-formi-zno-prohodyty-chy-ne-prohodyty-vashe-rishennya/?fbclid=IwAR331olDUYog8xxsT_zq6aqu6l4t_vQu1wdTGTPJ1k3rzHhOT338_IhWXGc
Змінено: Олена Холод - 18.06.2020 15:37:36
ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ у 2020 році: ДПА у формі ЗНО у закладах ЗСО, ПТО та ВНЗ І-ІІ р.а., У цій тему будемо розміщувати актуальні повідомлення
 
Учні складатимуть ДПА за власним бажанням: що передбачає закон про скасування підсумкової атестації

Матеріал читаємо нижче або переходимо за посиланням: https://vseosvita.ua/news/uchni-skladatymut-dpa-za-vlasnym-bazh.
anniam-shcho-peredbachaie-zakon-pro-skasuvannia-pidsumkovoi-atestatsii-18700.html
До кінця червня учні отримають атестати й додатки до них, у яких навпроти графи ДПА стоятиме помітка «звільнено».

Всіх учнів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільнено від державної підсумкової атестації. Але водночас вони мають право скласти іспит за власним бажанням. Відповідний закон сьогодні, 18 червня 2020 року, ухвалила Верховна Рада.


Через епідеміологічну ситуацію парламент ухвалив рішення звільнити випускників нинішнього навчального року від державної підсумкової атестації. Водночас випускники мають право пройти ДПА, зокрема й у формі ЗНО, за власним бажанням. МОН вже розробляє методичні рекомендації для закладів освіти – їх буде надіслано найближчим часом, – розповіла т.в.о. Міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в ефірі Радіо НВ наголосив, що МОН підтримало цю позицію, а на такі дії пішло з метою уникнення ризиків, пов’язаних з пандемією.

Розуміючи ризики для здоров’я дітей, розуміючи те, що зараз на ЗНО записалося 380 тисяч дітей. Статистично 25-35% не будуть після цього вступати до закладів вищої освіти. У зв’язку з цим президент запропонував таку можливість, щоб державна підсумкова атестація була проведена не у тій формі, яка є зараз, а просто виставлені річні оцінки, – акцентував увагу пан Бабак.

Він додав, що до кінця червня учні отримають атестати й додатки до них, у яких навпроти графи ДПА стоятиме помітка «звільнено».
Змінено: Олена Холод - 18.06.2020 15:30:27
ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ у 2020 році: ДПА у формі ЗНО у закладах ЗСО, ПТО та ВНЗ І-ІІ р.а., У цій тему будемо розміщувати актуальні повідомлення
 
ЗНО обіцяють не скасовувати: заяви зробили прем’єр-міністр, Міносвіти, УЦОЯО та міністр
фінансів


У МОЗ ще не визначили, чи є підстави переносити ЗНО. Залежно від епідемситуації рішення ухвалять 19 або 20 червняПрем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що наразі немає підстав для скасування чи перенесення в Україні ЗНО, повідомляє пресслужба Кабміну. Також оголосили показники, за якими вирішать, чи потрібно перенести тестування.Основну сесію ЗНО за першим сценарієм планували з 25 червня по 17 липня. У разі погіршення епідемситуації вона відбудеться з 17 серпня по 4 вересня. Про ці дати МОН повідомляло ще в кінці березня.

«Ніхто не збирається скасовувати ЗНО та причин для перенесення оцінювання на серпень наразі немає. Якщо такі причини будуть, то Міністерство охорони здоров’я та головний санітарний лікар повідомлять про це», — наголосив український прем’єр.
Міносвіти також заявило, що скасування ЗНО неприпустиме.

За словами в.о. міністра освіти Любомири Мандзій, у відомстві працюють над тим, щоб провести основну сесію оцінювання таки з 25 червня по 17 липня. І тільки якщо епідеміологічні умови не відповідатимуть показникам, ЗНО перенесуть на серпень, як і було заплановано за другим сценарієм.
Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що наразі навіть не йдеться про скасування ЗНО-2021. За його словами, у бюджеті будуть закладені кошти на проведення оцінювання у 2021 році, а цьогорічне ЗНО опинилося під загрозою лише через пандемію коронавірусу.
Також УЦОЯО заявив, що провести ЗНО 2020 онлайн технічно неможливо — сервери не витримають такого навантаження. Хоча в Міносвіти розглядали такий варіант, однак станом на зараз такої можливості немає, заявила Любомира Мандзій.
Показники, за яких ЗНО можуть перенести:
 • понад 60 активних хворих на 100 тисяч населення в середньому по Україні,
 • понад 50% областей, де перевищено три загальнонаціональні показники.
Щодо останнього, то це:
 • кількість хворих перевищує 12 на 100 тисяч населення,
 • більш ніж 50% завантажених хворими ліжок в опорних лікарнях,
 • охоплення тестуванням є меншим ніж 12 осіб на 100 тисяч населення.
«Це ті параметри, які можуть спричинити перенесення ЗНО на інший термін. В іншому разі з 25 червня ми починаємо плановий процес ЗНО», — підсумував голова Уряду.
За матеріалами сайту Освіторія: https://osvitoria.media/news/zno-obitsyayut-ne-skasovuvaty-zayavy-zrobyly-prem-yer-ministr-minosvity-utsoyao-ta-ministr-finansiv/?fbclid=IwAR1CTKX9vN2f_EFaVtUtt4TaDvxujg3MSqogyt7DUGcp54088QAzptMqayU
safe_image7.jpg (9.58 КБ)
Змінено: Олена Холод - 18.06.2020 08:38:15
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання у 2020 році, Тут будемо вміщувати актуальні для даної теми повідомлення повідомлення
 
ВИЗНАЧЕНО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОБНОГО ЗНО-2020

В особистих кабінетах учасників пробного тестування та на сервісі «Визначити результати пробного ЗНО» оприлюднено результати пробного зовнішнього незалежного оцінювання.
Результати за шкалою 1 – 12 та шкалою 100 – 200 отримали лише ті особи, які ввели свої відповіді до сервісу визначення результатів. Загалом учасниками заповнено  215 787 електронних бланків А та 95 549 електронних бланків Б.
Робочою групою Українського центру оцінювання якості освіти з питань встановлення порога «склав/не склав» та визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року за рейтинговою шкалою 100 – 200 балів визначено порогові бали:
українська мова і література - 19
біологія - 20
хімія - 13
історія України - 24
географія - 22
англійська, німецька, французька, іспанська мови - 16
математика - 9
фізика - 10
Тестові зошити, правильні відповіді та таблиці переведення тестових балів пробного тестування розміщено в розділі «Пробне ЗНО».
Нагадуємо: УЦОЯО та ГС «Освіторія» за підтримки МФ «Відродження» підготували відеокоментарі до завдань пробного ЗНО-2020. Відео доступні на безкоштовній платформі iLearn, а також на YouTube.
За матеріалами сайту УЦОЯО: https://testportal.gov.ua/vyznacheno-rezultaty-probnogo-zno/?fbclid=IwAR36lHqXKRrg3V5fJM9o9nHpHQRYv-k233SQeU8tHickS7d6Q0LDsZMB_40
Змінено: Олена Холод - 23.06.2020 08:13:22
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання у 2020 році, Тут будемо вміщувати актуальні для даної теми повідомлення повідомлення
 
Відеокоментарі до завдань пробного ЗНО-2020

15 та 17 червня відбулось пробне ЗНО з 11-ти навчальних предметів.


Щоб допомогти краще підготуватися до ЗНО-2020, експерти УЦОЯО докладно розберуть кожне завдання, нададуть розгорнуті пояснення на всі запитання та поділяться порадами, як успішно скласти ЗНО.


Відеороз’яснення будуть доступні на безкоштовній платформі "iLearn" за посиланням: 
bit.ly/ilearn-zno2020


Графік публікацій:
▪️ історія України, математика, англійська мова — 19 червня о 15.00;
▪️ хімія — 24 червня о 15.00;
▪️ біологія — 24 червня о 15.00;
▪️ географія — 27 червня о 15.00;
▪️ фізика — 27 червня 15.00.

Переглядайте офіційні роз’яснення експертів і готуйтеся до ЗНО разом!
Український центр оцінювання якості освіти Освіторія
Міжнародний фонд "Відродження"#ПробнеЗНО #ЗНО #Вступ2020
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання у 2020 році, Тут будемо вміщувати актуальні для даної теми повідомлення повідомлення
 
Постанова КМУ від 17.06.2020 р. № 496 "Про заборону проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році та виділення коштів для повернення коштів, сплачених за надання послуги з проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році"

Текст Постанови читаємо за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zaboronu-provedennya-probnogo-zovnishnogo-nezalezhnogo-ocinyuvannya-u-2020-roci-ta-vidilennya-t170620?fbclid=IwAR1wpsxHKK5Yq3gLLe__BPS69f-bkNjZupywNMVounOZKz7EP3Z01zaobyY
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання у 2020 році, Тут будемо вміщувати актуальні для даної теми повідомлення повідомлення
 
Пробне ЗНО 2020: завдання тестів з усіх предметів


17 червня розпочалось проведення другої сесії пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Згідно з рішенням Кабінету Міністрів, цього року тестування відбувається у дистанційній формі.
З метою ознайомлення учасників тестування з тестовими завданнями Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив варіанти тестових зошитів з усіх предметів. Учасникам тестування пропонується опрацювати тестові завдання вдома.
Тести з кожного навчального предмета мають свої особливості, зокрема, час на виконання роботи, кількість завдань та тестових форм.
Завантажити тестовий зошит пробного ЗНО:Максимальна кількість тестових балів, яку можна отримати, виконавши всі завдання тестів та час на виконання роботи:
 • українська мова і література - 104 бали (180 хвилин);
 • історія України – 94 бали (150 хвилин);
 • математика – 62 бали (180 хвилин);
 • біологія – 82 бали (150 хвилин);
 • географія – 90 балів (150 хвилин);
 • хімія – 74 бали (150 хвилин);
 • фізика – 64 бали (180 хвилин);
 • англійська, німецька, французька, іспанська мови – 72 бали (150 хвилин).
Правильні відповіді до кожного з тестів будуть оголошені не пізніше 23 червня.Як відомо, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 25 червня проведенням тестування з математики.Для підготовки до тестування учасники ЗНО можуть скористатись безкоштовною платформою ЗНО-ОНЛАЙН, на якій розміщені всі тести, що були використанні УЦОЯО за час існування зовнішнього оцінювання в Україні.

За матеріалами сайту osvita.ua: http://osvita.ua/test/74653/
015_i.jpg (22.07 КБ)
Змінено: Олена Холод - 17.06.2020 10:41:05
ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА. УРОКИ. Підготовка до ЗНО-2020, У цій темі будемо розміщувати актуальні питання, що стосуються даної теми
 
ОФІЦІЙНІ відеороз'яснення завдань. Пробне ЗНО-2020. Математика. Відповіді.

Переглянути матеріал можна за таким посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ovJBk3DxZ_c&feature=share&fbclid=IwAR0xMGxBiZSzRvSSVIN7sTzq7xU_koBJDNdOUt8bcIMzQReh5sawCH8xyWA
safe_image2.jpg (27.37 КБ)
Змінено: Олена Холод - 22.06.2020 09:53:55
ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА. УРОКИ. Підготовка до ЗНО-2020, У цій темі будемо розміщувати актуальні питання, що стосуються даної теми
 
Географія – працюємо дистанційно
Матеріал читаємо нижче або переходимо за посиланням: https://osvitanova.com.ua/posts/3524-heohrafiia-pratsiuiemo-dystantsiino?fbclid=IwAR0GFaudWjJULudC6m1acID4chYNeNmyj8jAn4TjAPuNsqa_YvepUxKBi20


Колеги, учні, батьки! Тримайте добірку різних онлайн-ресурсів з готовими презентаціями та відео для полегшення опрацювання тем учнями. Теми обирала відповідно до приблизного календарного планування.

6 клас
Tема «Гідросфера"
- Як діють течії? https://www.youtube.com/watch…
- Припливи та відпливи https://www.youtube.com/watch?v=p3je1B-WfqQ
- Води суходолу - https://www.youtube.com/watch?v=J3QRELWPXOA, пояснюють учні 6 класу – цікаво!
- Річки - https://naurok.com.ua/urok-na-temu-vodi-suhodolu-richka-ta-…
- Озера - https://naurok.com.ua/prezentaciya-ozera-6-klas-14951.html
- Болота, підземні води - https://naurok.com.ua/prezentaciya-bolota-pidzemni-vodi-6-k…

7 клас
Тема «Північна Америка» - всі теми, починаючи з уроку 34 по урок 40 - http://video.novashkola.ua/7-klas/geografiya-7-klas/urok-34/
Тема «Євразія» - всі теми, починаючи з уроку 41 до уроку 53 - http://video.novashkola.ua/7-klas/geografiya-7-klas/urok-41/

8 клас
Тема «Ландшафти України» - всі уроки з 31 по 41 включно - http://video.novashkola.ua/8-klas/geografiya-8-klas/urok-31/

9 клас
«Вторинний сектор економіки»
Виробництво тканин, одягу, взуття - https://vseosvita.ua/…/prezentacia-virobnictvo-tkanin-odagu…
Виробництво харчових продуктів та напоїв - https://vseosvita.ua/…/virobnictvo-harcovih-produktiv-napoi…
Всі теми - http://video.novashkola.ua/9-klas/geografiya-9-klas/

10 клас
«Америка. Країни Америки»
Чудові презентації до всієї теми є тут - https://geovsviti.blogspot.com/p/10_97.html

11 клас
Для 9-11 класів на закріплення тем можна давати різні варіанти – скласти mind map, онлайн-опитування у різних формах - https://www.classtime.com/uk/, картки для повторення (ними можна обмінюватись в чатах) - https://quizlet.com/ru/mobile, є готові тести https://naurok.com.ua/test
 
safe_image8.png (240.06 КБ)
Змінено: Олена Холод - 18.06.2020 09:42:53
ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА. УРОКИ. Підготовка до ЗНО-2020, У цій темі будемо розміщувати актуальні питання, що стосуються даної теми
 
До уваги учасників ЗНО!


РОЗБІР ПРОБНОГО ЗНО 2020. Математика ЗНО 2020


Переглянути матеріал можна на каналі YouTube за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=1RT81iphHfw&fbclid=IwAR1xF3lVtxQ50iktuc6a6WeYdx55whf7YAw8hWKFR__i9ApxjR2_4h2vXtE
safe_image3.jpg (47.9 КБ)
Змінено: Олена Холод - 18.06.2020 09:43:11
ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА. УРОКИ. Підготовка до ЗНО-2020, У цій темі будемо розміщувати актуальні питання, що стосуються даної теми
 
До уваги учасників ЗНО!

ЗНО 2020 Історія у творах української літератури


Переглянути матеріал можна за таким посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=nuB7y9_sL-k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1MdU-V4FevTj8pLF_k_U4Rxt_pUQRr0HRK_zXK6GO-XvUdH0KLVhDd37o
safe_image (1).jpg (20.13 КБ)
Змінено: Олена Холод - 17.06.2020 08:44:47
Міжнародне порівняльне моніторингове дослідження якості освіти PISA-2021, У цій темі будемо вміщувати актуальні повідомлення
 
До уваги освітян РІвненщини!


Дослідження PISA: Де якість читання підвищилася із плином часу?

Матеріал читаємо нижче або переходимо за посиланням: https://op.ua/news/osvita-v-ukraini/1592780610234?fbclid=IwAR3IOxeCeb3B-4mtQ04YQgnUdFsQ23TxFjTDZ8QVcxXbMCULSIPOp_irbk8
Дослідження PISA показують, що у багатьох країнах збільшується розрив між найслабшими та найсильнішими учнями у читацькій компетентності. Про це йдеться у випуску “PISA у центрі уваги” на ресурсі “PISA Ukraine”.
Зокрема, середній показник успішності зменшився, а розриви в результатах із читання збільшилися в Австралії, Фінляндії, Ісландії, Кореї, Нідерландах, Словацькій Республіці та Швеції. Зменшення середніх показників здебільшого пов’язане з різким падінням рівня найслабших учнів.
“Утішна новина полягає в тому, що майже в усіх країнах / економіках учні з високими результатами розширюють свій репертуар навичок, оскільки збільшується попит на більш складні процеси читання.
Однак тенденції результативності учнів із низьким рівнем успішності та збільшення диспропорцій між досягненнями різних груп учнів у багатьох країнах викликають занепокоєнняУчні, які потребують додаткової підтримки та уваги, повинні бути виявлені на ранньому етапі, щоб гарантувати, що прогалини в навчанні, що спостерігаються сьогодні, не стануть причиною більшої соціальної та економічної нерівності в майбутньому“, – зазначають дослідники.
Завантажити документ
Страницы: Пред. 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 28 След.