Повернутись до звичного вигляду


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Educational Era

Педагогічна преса

Управління освіти та науки Рівненської ОДА

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (РОІППО)

Освітній навігатор

Рівненська МАН

Stats

Загальний форум

Вибрати дату в календаріВибрати дату в календарі

Страницы: 1
ОБГОВОРЕННЯ Проекту Постанови КМУ "Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників", Шановні освітяни! Прохання долучитися до обговорення.
 
Пропозиції до Постанови Кабінету міністрів України
«Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації
педагогічних і науково-педагогічних працівників »
До розділу І

Пункт 3, підпункт 1: «оновлення і розширення знань, формування нових професійних компетентностей в психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційно-управлінській та інших видах діяльності;», - пропонуємо замінити: «формування нових професійних компетентностей в психолого-педагогічній, науково-методичній, науково-дослідній, організаційно-управлінській та інших видах діяльності;».
До розділу ІІ

Пункт 9, кінець абзацу: «у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо)», - проходження курсів підвищення кваліфікації на робочому місці (на виробництві) буде породжувати формалізм, корупцію на місцях.
Пункт 11: Для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти підвищення кваліфікації проводиться щорічно. Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин, з яких певна кількість годин має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. – після коми змінити: з яких значна кількість годин має бути обов’язково спрямована на «формування нових професійних компетентностей», « освоєння новітніх та інноваційних освітніх технологій», вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.
Пункт 15. «До проведення короткострокового навчання можуть також залучатися громадські об’єднання та організації, фахові об’єднання (асоціації) педагогічних (науково-педагогічних) працівників на основі договорів про співпрацю із закладами освіти, які здійснюють підвищення кваліфікації, або за умови реєстрації програм короткострокового навчання у таких закладах. У цих випадках заклад освіти, який здійснює підвищення кваліфікації, може враховувати результати короткострокового навчання до загальної програми підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників за накопичувальною системою», - доповнити: що мають ліцензію на освітню діяльність з підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників.
До розділу ІІІ

До пункту 19: «Працівники мають право підвищувати кваліфікацію в інших суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб. Результати підвищення кваліфікації працівника у таких суб’єктів визнаються окремим рішенням педагогічної (вченої) ради», - доповнити словами: « що мають ліцензію на освітню діяльність з підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників».


Методист кабінету
суспільно-гуманфітарних предметів      М.В. Лавренчук
Страницы: 1