Повернутись до звичного вигляду


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Educational Era

Педагогічна преса

Управління освіти та науки Рівненської ОДА

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (РОІППО)

Освітній навігатор

Рівненська МАН

Stats

https://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2021/08/ILID_FS-on-SEL_final.pdf

https://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2021/08/ILID_FS-on-SEL_final.pdf

ЧИ ГОТОВІ ОСВІТЯНИ ДО СОЦІАЛЬНО-ЕМОЦІЙНОГО НАВЧАННЯ?
12.08.2021Фахівці Українського центру оцінювання якості освіти в партнерстві з ГО «Інститут лідерства, інновацій та розвитку», ГО «ЕдКемп Україна», ГО «Інститут розвитку освіти», ГО «Ре: Освіта», Інститутом вищої освіти НАПН України, Київським університетом імені Бориса Грінченка підготували Аналітичний огляд  «Можливості для реалізації соціально-емоційного навчання в рамках реформи «Нова українська школа».
Ключовими постатями для успішного впровадження соціально-емоційного навчання є педагогічні працівники. З метою визначення рівня сприйняття та готовності освітян до соціально-емоційного навчання у рамках реформи «Нова українська школа» автори дослідження в січні-липні 2021 року підготували та провели Всеукраїнське опитування серед вчителів та директорів шкіл. Це дослідження надало можливість схарактеризувати поінформованість, ставлення, уявлення педагогічних працівників/-ниць і керівників/-ниць про затребуваність соціально-емоційного навчання, виявити схильність до його впровадження, потреби у інформаційній, організаційній та методичній підтримці. Результати соціологічного дослідження наведено у четвертому розділі анонсованого аналітичного огляду.
Також в аналітичному огляді:
  • розкрито розуміння соціально-емоційного навчання та його значення у розвитку сучасної освіти;
  • представлено чинні освітні політичні і нормативно-правові документи та аналіз їх відповідності Європейській рамці ключових компетентностей «Особистісні, соціальні компетентності та навчання вчитися» (LifeComp), опублікованій у 2020 році;
  • проаналізовано державні стандарти та освітні програми на різних рівнях шкільної освіти за підходом спільноти CASEL (Співпраця з академічного, соціального та емоційного навчання), який стосується розвитку п’яти основних складників соціально-емоційного навчання: самоусвідомлення, самоорганізація, соціальна свідомість, побудова стосунків та прийняття відповідальних рішень;
  • схарактеризовано чинну систему підготовки вчителя у закладах вищої освіти та проаналізовано компетентнісний потенціал стандартів вищої освіти і освітніх програм щодо підготовки до соціально-емоційного навчання через призму основних складових LifeComp.
До кожного розділу наведено висновки і рекомендації, які можуть стати надійним підґрунтям для системного запровадження соціально-емоційного навчання в Україні як у формуванні підходів в освітній політиці та її імплементації на національному рівні, так і в практичних кроках щодо удосконалення змісту освіти, підготовки і підвищення кваліфікації вчителів, напрацювання сучасних методик і навчальних матеріалів.