Повернутись до звичного вигляду


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Educational Era

Педагогічна преса

Управління освіти та науки Рівненської ОДА

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (РОІППО)

Освітній навігатор

Рівненська МАН

Stats

Новини освіти Рівненської області

ІННОВАЦІЙНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЄКТ 31.08.2021

ІННОВАЦІЙНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЄКТ

РОІППО повідомляєщо наказом управління освіти і науки Рівненської обласної

державної адміністрації від 27.07.2021року №137 затверджено  інноваційний 

освітній проєкт «Упровадження методичних ідей ВОСухомлинського в Новій 

українській школі». Завантажити

Науковий керівник проєкту: Черній Алла Леонідівна, кандидат політичних наук, доцентректор Рівненського ОІППО.

Координатор проєктуКлимко Лариса Василівна, методист кабінету освітнього адміністрування Рівненського ОІППО.

Мета дослідження проєкту: виокремити й схарактеризувати основні напрями і підходи до застосування методичних ідей В. О. Сухомлинського в сучасному освітньому просторі та значущість використання педагогічного досвіду педагога-новатора у побудові Нової української школи.

Учасниками проєкту є 46 закладів загальної середньої освіти Рівненщини.

Відповідно до ключових положень Концепції Нової української школи та поставленої мети визначено основні завдання для пошуку:

-                     упровадження нового змісту освіти, який базується на формуванні ключових компетентностей зростаючої особистості, необхідних для її успішної самореалізації в суспільстві, має дитиноцентричне спрямування й детермінує технології становлення і розвитку критичного мислення та формування конкурентоспроможної особисті;

-                     формування умотивованого учителя, який має свободу творчості й розвивається професійно, є майстром педагогічної справи, максимально наближає освітній процес до життєвих реалій;

-                     здійснення процесу виховання спрямованого на формування ціннісних орієнтацій, відповідальності, громадянської позиції, патріотизму дітей і учнівської молоді;

-                     упровадження ефективного управління, організаційної та кадрової культури, принципів довіри, громадянського самоврядування в закладах освіти всіх рівнів; 

-                     використання можливостей педагогіки успіху, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками, співпраці з громадою у формуванні зростаючої особистості та їхньої підтримки;

-                     застосування принципу дитиноцентризму у побудові освітньо-виховного процесу; орієнтація на дитиноцентризм в освітньому процесі, як найбільшу цінність світу  людину, орієнтація на індивідуально-творчий розвиток кожної дитини;

-                      розроблення інструктивно-методичних рекомендацій щодо упровадження ідей В. О. Сухомлинського в Новій українській школі.

Реалізація поставлених завдань передбачає:

-                     визнання талановитості дитини: забезпечення рівного доступу до освіти, заборона будь-яких форм дискримінації;

-                     радість пізнання: організація пізнавального процесу, який приноситиме радість дитині, збільшення часу на їхню рухову активність і творчість, широке використання в освітньому процесі дослідницької та проєктної діяльності дітей та учнівської молоді;

-                     визнання цінності дитинства: відповідність освітніх вимог віковим особливостям учнів, дотримання прав дитини на освіту;  

- розвиток особистості: плекання самостійності та незалежного творчого мислення, самоповаги, впевненості у собі та потреби у повноцінному  особистісному розвитку;

-                     збереження здоров’я: формування здорового способу життя і створення сприятливих умов для фізичного й психоемоційного розвитку дітей молодшого шкільного віку;

- формування безпечного освітнього простору: створення атмосфери довіри і взаємоповаги, перетворення закладу освіти на безпечне середовище, де відсутній булінг.

Запрошуємо педагогічну громадськість області приєднуватися до дослідження та використання методичної спадщини В. О. Сухомлинського в умовах Нової української школи.

Матеріали регіонального інноваційного освітнього проєкту «Упровадження методичних ідей В. О. Сухомлинського в Новій українській школі» будуть розміщуватися на сайті РОІППО в розділі «Наукова робота. Інноваційна діяльність».


Повернутись до списку

СУЧАСНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ОСВІТИ


Педагогічні ігри від "Розумників" Математика

Електронні підручники

Педагогічні ігри від "Розумників" укр. мова

СМАРТКЕЙС ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ