Повернутись до звичного вигляду


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Educational Era

Педагогічна преса

Управління освіти та науки Рівненської ОДА

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (РОІППО)

Освітній навігатор

Рівненська МАН

Stats

Навчання та сертифікація

Моє навчання

Тетяна Якута
Навчальний курс щодо особливостей процесу мислення
Спецкурс "Сучасне ділове мовлення"
Спецкурс передбачає вивчення різних видів ділових документів, набуття навичок їх укладання, засвоєння етики ділового мовлення. Також передбачено оволодіння нормами літературної мови; знаннями з різних видів ділового спілкування як особливої форми людської діяльності.
Автор-укладач спецкурсу: Філіппова З.О., доцент кафедри методики та змісту соціогуманітарної освіти.
Спецкурс "Метод проектів у виховному процесі молодших школярів"
Спецкурс орієнтований на педагогів, які прагнуть розширити свій методичний діапазон та досягти якісно нового професійного рівня - продуктивно-творчого.
Автор-укладач спецкурсу: Салтишева В.М., завідувач кабінету початкової освіти РОІППО
Спецкурс "Фінансово-господарська діяльність керівника ЗНЗ"
В спецкурс розглянуті основні теоретичні та практичні питанння сучасного управління фінансово-господарською діяльністю школи із залученням найновіших матеріалів для досягнення високого рівня післядипломної економічної освіти керівників ЗНЗ.
Автор-укладач спецкурсу: Мороз І.Л., старший викладач кафедри управління освітою РОІППО
Спецкурс "Вступ до інклюзивної освіти"
Спецкурс розроблений на основі навчальної програми курсу "Вступ до інклюзивної освіти" Тіма Лормана, доктора філософії, ад'юнкт-професора педагогіки Університету Конкордія, Коледжу Альберти (Канада), та монографії "Інклюзивна освіта: реалії та перспективи" Колупаєвої А.А., доктора педагогічних наук, заступника директора Інституту спеціальної педагогіки АПН України та пропонується для вдосконалення професійної майстерності педагогічних працівників, які навчаються в інститутах післядипломної педагогічної освіти.
Змістове наповнення спецкурсу укладене творчим колективом викладачами кафедри корекційної освіти РОІППО: Л.О.Савчук, Л.В.Гурнік, В.М.Вронська, Н.Л.Гузь, В.С.Садова, І.С.Остапчук.
Спецкурс "Формування навичок самоконтролю та самооцінки молодших школярів"
Спецкурс орієнтований на вчителів початкових класів загальноосвітніх шкіл та шкіл-інтернатів, вихователів ГПД, які прагнуть розширити свій компетентнісний потенціал щодо формування навичок самоконтролю та самооцінки молодших школярів.
Автор-укладач спецкурсу: Тищенко Л.Р., доцент кафедри корекційної освіти РОІППО
Спецкурс "Особистісно зорієнтований підхід до навчання української літератури"
Спецкурс призначений для вчителів-предметників та орієнтований на усвідомлення суті особистісно зорієнтованого навчання як педагогічної технології.
Автор-укладач спецкурсу: Фасоля А.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики та змісту соціогуманітарної освіти
Спецкурс "Проектна діяльність методиста позашкільного навчального закладу"
Спецкурс орієнтований на працівників позашкільних навчальних закладів з метою оволодіння вузькоспеціалізованими, новітніми знаннями, актуальними уміннями і навичками.
Автор-укладач спецкурсу: Давидюк Н.Ю., старший викладач кафедри  педагогіки та психології РОІППО
Спецкурс "Методи розв’язування задач з фізики"
Спецкурс призначений для використання на курсах підвищення кваліфікації вчителів фізики та  орієнтований на здобуття необхідної теоретичної бази і практичного підгрунтя для розв'язання  фізичних задач.
Автор-укладач спецкурсу: Трофімчук А.Б., доцент кафедри методики та змісту природничо-математичної освіти та ІТ РОІППО, Левшенюк Я.Ф., старший викладач кафедри методики та змісту природничо-математичної освіти та ІТ РОІППО.
Спецкурс "Формування і розвиток кадрової політики в освіті"
Спецкурс рекомендується для підготовки керівників освіти районного (міського) рівня до ефективного впровадження державної освітньої політики та керівників навчальних закладів з відповідною адаптацією матеріалів
Автор-укладач: Гавлітіна Т.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління освітою РОІППО.
Спецкурс «Технології методичної роботи з педагогічними працівниками»
Програма спецкурсу розрахована для підвищення кваліфікації заступників директорів із навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів, методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) із різним стажем роботи.
Укладач спецкурсу: Мельник Н.А., доцент кафедри управління освітою РОІППО.
Спецкурс «Розвиток професійної компетентності вчителя-філолога у міжатестаціний період»
Спецкурс рекомендується для підготовки вчителів філологічних напрямів на курсах підвищення кваліфікації.
Укладач спецкурсу: Андрощук І.М., старший викладач кафедри управління освітою РОІППО
Спецкурс "Релігійна ситуація в Україні: стан і тенденції розвитку"
У спецкурсі на підставі статистичних даних окреслюються головні характеристики та особливості релігійної мережі в Україні, а також підсумки її розвитку за останні 10 років.
Паніна Л.А., кандидат історичних наук, доцент кафедри методики та змісту соціогуманітарної освіти РОІППО
Спецкурс "Формування навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів"
Спецкурс розрахований на викладачів ОІППО та слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів та вихователів ГПД.
Автор-укладач спецкурсу: Олійник І.М., доцент кафердри корекційної освіти РОІППО

СУЧАСНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ОСВІТИ


Педагогічні ігри від "Розумників" Математика

Електронні підручники

Цифрові лабораторії Ейнштейн

Педагогічні ігри від "Розумників" абетка